Odbrana po službenoj dužnosti je pravo zagarantovano zakonima u Bosni i Hercegovini (BiH) u slučajevima kada optuženi: sam ne uzme advokata, nije u stanju da se brani, slabog je imovnog stanja ili kada mu je predviđena dugotrajna zatvorska kazna.

Baza “Zarade advokata po službenoj dužnosti” sadrži podatke o ukupnim i pojedinačnim naknadama advokata koji su pred sudovima BiH bili angažovani u odbranama po službenoj dužnosti.

Novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) od 2011. godine prikupljaju podatke o isplatama advokata po službenoj dužnosti. Ovi podaci se periodično ažuriraju i posljednja dopuna obuhvata period od 2017. do kraja 2022. godine. Od 73 suda podatke o isplaćenim naknadama je dostavilo njih 67.

Analizom je utvrđeno da su sudovi u ovom periodu za angažman više od 1.440 advokata i advokatskih kancelarija potrošili najmanje 58,8 miliona maraka. Dio ovog novca još nije isplaćen advokatima.

Pojedini sudovi nisu dostavili kompletne podatke jer nisu vodili evidenciju za sve godine. Osnovni sud u Prnjavoru poslao je zbirne iznose po godinama, a isto je uradio i Kantonalni sud u Sarajevu za 2017, 2018. i 2019. godinu. Također, u bazi nedostaju podaci Osnovnog suda u Šamcu, Općinskog suda u Čitluku te podaci za 2017. godinu Suda BiH. Oni će biti dodani naknadno.

Osnovni sudovi u Modriči, Gradiški, Novom Gradu i Doboju nisu dostavili podatke o naknadama, a neki su to pravdali zaštitom ličnih podataka i advokatske tajne ili tehničkim razlozima.

Ni prethodnih godina sudovi nisu dostavljali kompletne podatke. Za period od 2010. do 2017. godine podatke je dostavilo 69 sudova, dok je Općinski sud u Bugojnu jedini odbio poslati naknade. Osnovni sud u Banjoj Luci je tada dostavio ukupan iznos, ne navodeći kojim advokatima je isplaćen.

Sudovi u BiH su od 2005. godine za odbranu po službenoj dužnosti potrošili najmanje 167,1 milion KM. Sudovi u BiH su prosječno godišnje trošili skoro 10 miliona KM na advokate po službenoj dužnosti. Istraživanje je pokazalo da je najveći dio tog novca raspoređen na uski krug advokata.
A B C Ć Č D Đ E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž


Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva je jedinstvena organizacija u Bosni i Hercegovini, prva takva osnovana na Balkanu. Bavi se istraživačkim novinarstvom s ciljem da pruži provjerene i istinite informacije, bazirane na činjenicama i dokazima, koje će građanima pomoći da bolje razumiju događaje.


   KONTAKT