Odbrana po službenoj dužnosti je pravo zagarantovano zakonima u Bosni i Hercegovini (BiH) u slučajevima kada: optuženi sam ne uzme advokata, nije u stanju da se brani ili mu je predviđena dugotrajna kazna zatvora.

Novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) su od svih sudova u BiH zatražili podatke o broju predmeta, imenima advokata koji su postupali po službenoj dužnosti i sredstvima isplaćenim po tom osnovu.

U bazi možete pronaći podatke sa 69 sudova o isplatama advokata po službenoj dužnosti, angažovanim u periodu od 2010. do kraja 2016. godine. Podaci sa područja Maglaja i Zavidovića su objedinjeni u Općinskom sudu Zavidovići, dok su podaci sa Apelacionog suda Brčko distrikta objedinjeni u Osnovnom sudu Brčko distrikta. Analizom je utvrđeno da je za angažman 1.250 advokata i advokatskih kancelarija potrošeno najmanje 76,3 miliona maraka. Dio ovog novca još nije isplaćen advokatima.

Općinski sud u Bugojnu jedini nije dostavio CIN-u podatke o isplatama, dok je Osnovni sud u Banjoj Luci dostavio ukupni iznos isplaćen za odbrane po službenoj dužnosti, ali ne i kojim advokatima. Također, pojedini sudovi nisu dostavili kompletne podatke jer nisu vodili evidenciju za sve godine.

Sudovi u BiH su prosječno godišnje trošili skoro 11 miliona maraka na advokate po službenoj dužnosti i najveći dio tog novca je raspoređen na uski krug advokata. Podaci u bazi pokazuju da je deset najplaćenijih advokata zaradilo 12,75 miliona maraka, što je skoro 17 posto ukupnog iznosa.
A B C Ć Č D Đ E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž


Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) je nevladina medijska organizacija, osnovana 2004., u čijem fokusu rada su istraživanje korupcije, organiziranog kriminala i sistemskih nepravilnosti koje građanima BiH otežavaju život te usporavaju demokratski razvoj države. Kroz istraživačke priče, interaktivne sadržaje i baze podataka, CIN razotkriva korupciju, nepravilnosti i neodgovornost u javnim nabavkama, pravosuđu, dodjeli poticaja, energetici, javnoj upravi i svakom drugom sektoru od značaja za građane.


   KONTAKT