Zemljište u Divkovićima nije za poljoprivrednu proizvodnju

17.12.2015
Print Friendly, PDF & Email

U uzorcima zemljišta iz Divkovića pronađena je visoka koncentracija arsena, kadmija, kroma i nikla.

Matija Divković

Mještanin Divkovića Matija Marković pokazuje zemlju punu šljake na kojoj proizvodi hranu za svoju porodicu. (Foto: CIN)

Piše: Centar za istraživačko novinarstvo (CIN)

Istraživanje Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle je pokazalo da zemljište, voda i hrana proizvedena u naseljima oko odlagališta šljake iz Termoelektrane “Tuzla” sadrže teške metale. Ispitivanje je urađeno na 32 uzorka uzeta u neposrednoj blizini odlagališta šljake i pepela: “Plane”, “Divkovići I” i “Divkovići II”.

Uzorci zemljišta uzeti sa odlagališta “Divkovići II” su pokazali da ovo zemljište sadrži visoke koncentracije arsena, kadmija, kroma i nikla zbog čega je neupotrebljivo za poljoprivrednu proizvodnju.

I uzeti uzorci vode su pokazali da je ona na ovom području zagađena. U svih pet uzoraka vode nađena je povišena koncentracija kroma i nikla, dok je u četiri pronađen kadmij.

Visoke koncentracije arsena nađene u sedimentu potoka Banovac, kako je navedeno u izvještaju, najvjerovatnije su rezultat ispuštanja voda sa odlagališta šljake i pepela.

Analiza luka i celera uzgojenih na području ovih naselja pokazala je da ove biljke sadrže količine olova veće od dozvoljenih. U izvještaju je pojašnjeno da je prisustvo olova u hrani koju ljudi koriste dokaz njegovog ulaska u lanac ishrane.

Da se teški metali u ljudski organizam unose putem ishrane, pokazalo je i prisustvo visokootrovnih metala arsena i kadmija koji su nađeni u uzorcima ljudske kose.

Analiza uzoraka zemljišta, vode i hrane urađena je na zahtjev Centra za ekologiju i energiju s ciljem upoznavanja javnosti sa negativnim utjecajima koja odlagališta šljake i otpada imaju na okoliš.

Rezultat ovog istraživanja je predstavljen danas na okruglom stolu u Tuzli. Također, predstavljen je i dokumentarac Centra za istraživačko novinarstvo pod nazivom “Struja po cijenu života”. U filmu se govori o tome kako tuzlanska termoelektrana, zahvaljujući ustupcima nadležnih institucija, godinama prekomjerno zagađuje zrak, vodu i zemlju.

Objavljeno 17. 12. 2015.

Print Friendly, PDF & Email
Preuzimanje sadržaja Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) dozvoljeno je uz obavezno navođenje izvora i povezivanje na www.cin.ba.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Označena polja je obavezno popuniti.

Bijeli hljeb

Energopotencijal u BiH

Javne nabavke