Klinički centar Univerziteta Sarajevo

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je od 65 donatora dobio medicinsku opremu vrijednu 96.309.061KM. Među donatorima su sarajevske firme „Diamedic“, „Medichem“, „New Technology“ i „Meditrade 96“ koje su ovom kliničkom centru poklonile aparate vrijedne 1.095.301 KM. Nakon donacije ove četiri firme su sa KCUS-om potpisale ugovore o nabavkama reagensa i potrošnog materijala u vrijednosti 9.399.384 KM.

IME DONATORA
DONACIJA
DATUM
VRIJEDNOST
Infuzomat Braun
24.12.2015
2.546,00 KM
Infuzomat Braun
24.12.2015
2.546,00 KM
Mikroskop biološki sa digitalnom kamerom
26.12.2014
4.410,90 KM
UZ aparat vingmed CFM 800 EW SA 2 sonde
11.6.2010
9.779,15 KM
Aparat laboratorijski hematološki 5 difibrojač
16.9.2015
35.100,00 KM
Aparat laboratorijski hematološki 5 difibrojač
16.9.2015
35.100,00 KM
Aparat za pulsnu oximetriju nellcor-coviden
23.5.2012
2.500,00 KM
Inkubator Celeo
23.5.2012
50.000,00 KM
Inkubator "CALEO"
27.7.2012
29.095,43 KM
stropna greda jedinica snadbijevanja
18.6.2015
19.492,20 KM
phaco aparat whitestar
3.3.2015
91.772,58 KM
Biomikroskop
3.3.2015
14.262,32 KM
Probna tabla za vid
3.3.2015
912,79 KM
UZ za mjerenje očnog pritiska
3.3.2015
19.853,14 KM
UZ za mjerenje očnog pritiska
3.3.2015
8.637,26 KM
Probna tabla za vid
3.3.2015
85,34 KM
Probna tabla za vid
3.3.2015
85,35 KM
tesr za duple slike sa staklima
3.3.2015
2.443,99 KM
Autoreflektometar
3.3.2015
10.357,19 KM
Probna tabla za vid
3.3.2015
180,28 KM
Kupatilo vodeno
3.6.2016
143,99 KM
Inhalator za tehnegas
3.6.2016
95,05 KM
Uređaj za provjeru sile kompresije
6.3.2014
831,23 KM
Aparat za anesteziju
20.10.2011
1.938,23 KM
Automatizirani sistem "Architect ci 8200"
18.3.2011
352.049,40 KM
Aparat za koagulaciju
14.8.2015
98.031,67 KM
Hematološki analizator cell dyn shapire
3.9.2015
131.082,12 KM
Hematološki analizator cell dyn ruby
3.9.2015
73.732,23 KM
Aparat immulite 1000
22.6.2015
26.675,01 KM
aparat bep 2000
25.6.2015
31.102,00 KM
Dimension Xpand
27.9.2011
41.000,00 KM
Dimension RxL MAX
27.9.2011
32.000,00 KM
Dimension RxL MAX
27.9.2011
64.000,00 KM
BCT SN 431859
27.9.2011
8.000,00 KM
Stratus CS SN
27.9.2011
7.000,00 KM
Stratus CS SN
27.9.2011
7.000,00 KM
Advia 2120
27.9.2011
57.000,00 KM
Nephelometer BN II SN
27.9.2011
4.000,00 KM
Centrifuga TYP 4201
3.12.2013
9.999,99 KM
Biohmeijski analizator Dimension XPAND
31.3.2014
37.233,70 KM
Transportni ventilator
5.11.2010
15.000,00 KM
Transportni ventilator
5.11.2010
15.000,00 KM
Transportni ventilator
5.11.2010
15.000,00 KM
Transportni ventilator
5.11.2010
15.000,00 KM
Transportni ventilator
5.11.2010
15.000,00 KM
Respirator babylog VN
13.7.2012
78.112,60 KM
aparat vwr-digital heatbloc
22.6.2015
1.338,00 KM
inkubator binder model 53
22.6.2015
3.339,00 KM
zamrzivač liebherr
22.6.2015
1.137,01 KM
Hematološki brojač "Celly 70"
18.11.2010
15.031,42 KM
Respirator-engstrom carestation
12.6.2015
67.249,96 KM
Inkubator za bebe sa vagom C2000 ISOLETT
12.12.2012
19.043,76 KM
Aparat za akutne hemodijalize Multi
17.1.2012
39.766,58 KM
Aparat za hemodijalizu
26.6.2014
29.237,88 KM
Spirometar sa oximetrom
21.6.2013
3.706,56 KM
Mikroskop Bx 51 sa pratećom opremom
23.12.2010
30.000,01 KM
Inkubator Giraffe
29.3.2013
17.166,66 KM
Infusomat model Graseby-3000
19.11.2010
2.100,00 KM
Infusomat model Graseby-3000
19.11.2010
2.100,00 KM
Infusomat model Graseby-3000
19.11.2010
2.100,00 KM
Infusomat model Graseby-3000
19.11.2010
2.100,00 KM
Infusomat model Graseby-3000
19.11.2010
2.100,00 KM
BIOPTRON compact III (Zepter)
22.3.2010
2.600,00 KM
BIOPTON 2 sa domestic staklom
22.3.2010
4.900,00 KM
Pulse Oximeter oxy
22.3.2010
1.050,00 KM
Pulse Oximeter oxy
22.3.2010
1.050,00 KM
Periferni digitalni nepuni simulat
22.3.2010
3.475,00 KM
laboratorijski ultra-frieezer
20.1.2015
16.426,80 KM
Imrt fantom
29.4.2011
14.319,25 KM
3 D imrt fantom
29.4.2011
13.675,35 KM
Fantom za provjeru senzitivnosti kod PET-a
28.10.2016
2.438,92 KM
Cilindrični fantom za pet
28.10.2016
4.997,15 KM
Portabl dozimetar za x gama zračenje babyline 81
28.10.2016
10.358,08 KM
Jonizaciona komora pinpoint TW 31016
28.10.2016
2.730,34 KM
Vodootporna cilindrična farmer komora tw 30013
28.10.2016
2.476,08 KM
Tkivno ek.antro.fantom glave RS-900T
8.11.2010
12.374,35 KM
Prenosni detektor za kontrolu dekontaminacije
8.11.2010
8.590,85 KM
Dozimetrijski uređaj Piranha sa priborom
27.12.2010
17.275,36 KM
UZ aparat GE Logik C3 digital
23.12.2010
21.613,21 KM
Kolimator srednja energetska
23.12.2010
12.507,02 KM
Kolimator srednja energetska
23.12.2010
12.507,01 KM
Kolimator fan beam
23.12.2010
1.194,96 KM
Kolimator fan beam
23.12.2010
1.194,95 KM
Pravougaoni izvor CO 57
14.5.2010
3.673,97 KM
SET izvora za kalibration doze (Pribor)
14.5.2010
926,03 KM
Vel.pravoug.bar fantom model 243-935
11.6.2010
1.704,75 KM
Phantom za spect deluxe model 043-750
11.6.2010
3.900,48 KM
Mikro brojač 2420
13.9.2010
2.721,26 KM
Fantom od RW3 mat.ekvival
18.10.2010
6.337,24 KM
Komora sferna
18.10.2010
5.209,24 KM
Kabal za ekstenziju
18.10.2010
1.061,88 KM
Monitor alfa/beta/gama mini
18.10.2010
1.342,38 KM
Foto za testiranje Nehomogenn.
18.10.2010
8.965,90 KM
Portable multi kanalni analizator
18.10.2010
15.570,18 KM
Mediso Nuclinetm AP jednoglava kamera
26.9.2011
35.836,82 KM
Multi Kanalni sistem barracuda
5.12.2011
29.372,10 KM
Fantom pet. Nema/IEC 2001
6.3.2014
3.504,62 KM
Antropomorfni spect fantom
6.3.2014
10.063,02 KM
Dozimetar-portabl Mod 14 C
6.3.2014
1.922,72 KM
laringoskop sa špatulom
27.6.2014
1.619,85 KM
naočale hirurške sa lupom
27.6.2014
5.699,72 KM
skener za mokraćni mjehur (rabljeni)
29.8.2014
820,00 KM
ultrazvučni aparat acuson antares
14.10.2014
21.514,13 KM
aparat srce-pluća
16.10.2014
6.063,07 KM
UZ aparat GE vivid 7 sa sondama
16.10.2014
33.249,11 KM
Sonda ultrazvučna GE 9T TEE
15.12.2015
42.479,43 KM
babytherm 8004 system
20.1.2015
21.302,02 KM
babytherm 8004 system
20.1.2015
21.302,01 KM
infant flow sipap comprehe sa ov.zraka
16.2.2015
24.377,46 KM
Kolor dopler krvnih žila
21.10.2013
1.825,20 KM
Super doplex Iipocket SD2-P-EUR
16.12.2013
1.825,20 KM
Električni ležaj za kateterizaciju-Bruyelles
26.6.2014
8.500,00 KM
DPX aparat (aparat za dezintometriju)
3.2.2017
212,53 KM
Transezofagealna sonda
15.6.2011
75.000,00 KM
Infuziona pumpa
6.10.2016
3.211,65 KM
Navigacioni sistem sa ranijalnim i spina aplikacijama
4.5.2012
512.912,51 KM
Defibrilator SAQ dodatnim priborom
4.5.2012
60.809,69 KM
Pumpa perfuziona
11.12.2012
2.809,41 KM
Ambit PCA pumpa
11.12.2012
819,00 KM
Aparat laborat. HbA1C analize ADAMS HA-8180V
16.9.2015
54.919,00 KM
Aparat labor.za bioh. I anaj.sediment
16.9.2015
96.109,01 KM
Aparat za laboratorijsku za analizu acitob.statusa gastat 1815
14.8.2015
30.892,00 KM
Aparat za laboratorijsku analizu acitob.statusa gastat 1825
14.8.2015
34.324,00 KM
Aparat za laboratorijsku analizu acitob.statusa gastat 1835
14.8.2015
36.613,00 KM
Aparat autoin elevent AE 4020 arkray
14.8.2015
8.009,00 KM
Aparat elevent AE 4020 SN40802075
14.8.2015
8.009,00 KM
Aparat vitros 4600
3.9.2015
117.349,83 KM
Aparat laboratorijski za imuno i biohemijsku analizu Vitros VS5600
3.9.2015
286.040,00 KM
Dijagnostička radna stanica
3.12.2013
19.000,00 KM
Imunoški analizator Vitros Eciq
8.11.2010
70.000,00 KM
Biohemijski analizator Vitros 350
8.11.2010
35.000,00 KM
Biohemijski analizator Vitros 350
8.11.2010
75.000,00 KM
Stol za preglede elektronično visinski podesiv
14.11.2016
3.075,15 KM
Stolica bolnička tri sekcije - 4 komada
14.11.2016
13.206,26 KM
Aparat za gasnu analizu ABL 80
26.1.2011
13.690,60 KM
Monitor eko mindray Mec Staklom
26.3.2010
6.890,00 KM
Aparat EKG
26.3.2010
4.100,00 KM
Negatoskop 2x4 slike
26.3.2010
292,50 KM
Pumpa infuziona
26.3.2010
1.500,00 KM
Pulsni oksimetar Mindray PM 60 portabilni
26.3.2010
1.250,00 KM
Fiksni stadiometar Digitalni 30-220
9.1.2014
1.216,80 KM
Fiksni stadiometar Digitalni 30-220
9.1.2014
1.216,80 KM
Spirometar sa oximetrom
8.4.2013
2.645,37 KM
laser diodun za proktologiju
13.11.2014
53.703,00 KM
Digitalna balansna ploča
15.12.2015
3.164,85 KM
Biciklo statično - 4 komada
15.12.2015
1.703,52 KM
gama proba-europrobe 3 sistem-hum.dio
11.2.2015
30.000,99 KM
Aparat za hemodijalizu
1.6.2011
29.237,88 KM
Aparat za hemodijalizu
27.6.2012
29.237,88 KM
Medio multi aparat za elektroterapiju
30.11.2012
6.856,20 KM
Sistem za el. analizu MCE
11.6.2010
85.000,00 KM
Aparat za auto transfuziju
13.9.2010
38.000,00 KM
BIS Monitor za vođenje i praćenje anestezije
3.11.2010
35.000,00 KM
Ultrazvučni nož sa aspiratorom
8.11.2010
84.131,19 KM
Analizator Elisa
29.11.2013
81.900,00 KM
Video gastroskop GIF-Q 165
3.12.2013
30.420,00 KM
Video koloniskop CF-q 165
3.12.2013
33.930,00 KM
Aparat za hemodijalizu devise HD 5008
14.9.2010
29.998,80 KM
Analizator COBAS 6000
31.12.2013
461.564,29 KM
Cistoskop dječiji
18.10.2010
17.755,67 KM
Resectoscope
18.10.2010
15.246,55 KM
Kape Comby EEG sa pratećom opremom
27.9.2010
731,66 KM
Kape Comby EEG sa pratećom opremom
27.9.2010
731,66 KM
Kape Comby EEG sa pratećom opremom
27.9.2010
731,66 KM
Aparat "VAC"
30.12.2015
5.850,00 KM
Aparat "VAC"
30.12.2015
5.850,00 KM
Labratorijski ph metar 5400-micro
4.5.2015
5.468,01 KM
Aparat Niox vero
22.4.2016
6.832,80 KM
Raspored montaže i LG jedinica
29.12.2015
115.977,72 KM
LG daljinski upravljač PQWRHDFO - 20 komada
29.12.2015
18.702,90 KM
brza freza
1.7.2011
76.930,18 KM
pila-pistolj sa dijelovima
1.7.2011
106.494,14 KM
Negatoskop (veliki) - 10 komada
1.7.2011
8.027,20 KM
Negatoskop (mali) - 10 komada
1.7.2011
4.756,24 KM
Operacioni sto
1.7.2011
56.523,49 KM
Operacioni sto
1.7.2011
45.383,08 KM
RTG aparat mobilni
1.7.2011
50.851,58 KM
NMCANMCA 271 by libra c-luk=philips
1.7.2011
144.738,42 KM
nmca 104-endura
1.7.2011
166.255,55 KM
selsejver=dideco
1.7.2011
30.642,99 KM
Elektrokauter Uzumcu
1.7.2011
11.734,98 KM
Elektrokauter Uzumcu
1.7.2011
11.734,98 KM
Električni aspirator
1.7.2011
1.629,21 KM
Aparat za anesteziju "Fabius"
1.7.2011
51.502,87 KM
Operaciona lampa Martin
1.7.2011
25.230,21 KM
Operaciona lampa Martin
1.7.2011
25.230,21 KM
Sterilizator
1.7.2011
142.387,42 KM
Mašina za pranje instrumenata "Getinge"
1.7.2011
56.787,61 KM
Retraktor sistem AYGUN
1.7.2011
31.606,34 KM
Retraktor sistem AYGUN
1.7.2011
39.607,65 KM
Retraktor za vratnu kičmu "Aygun"
1.7.2011
29.566,28 KM
Sistem za stimulaciju gravitacije
1.7.2011
181.247,90 KM
Infuzioni stalak Uzumcu - 4 komada
1.7.2011
782,36 KM
Medtronik-kompjutor za prač.kičmene mož.tok opera
1.7.2011
300.822,30 KM
Aparat za urodinamiku locum wireless
27.6.2014
36.752,20 KM
Aparat za procjenu uhranjenosti
23.10.2013
7.901,55 KM
Analizator western blot machne
19.12.2012
57.226,02 KM
Respirator-840 ES
25.12.2012
61.842,56 KM
Ultrazvučni sistem eZono 3000
25.12.2012
48.756,49 KM
Aspirator super vega suction
25.12.2012
508,52 KM
Laringoskop set
25.12.2012
1.109,35 KM
Medicinski izvor hladnog svijetla
25.12.2012
12.888,92 KM
Video kolonoskop sa tasterom za ispitivanje
25.12.2012
43.712,80 KM
Sukcijska pumpa za endoskopiju sa priborom
25.12.2012
9.387,98 KM
Irigatorska vodena pumpa
25.12.2012
6.160,86 KM
Visokofrekvetne ele.hir.ied za rez. I koagulaciju
25.12.2012
18.189,22 KM
krevet za intenzivnu njegu
25.12.2012
12.250,34 KM
Anti-dekubitis dušek
25.12.2012
2.854,93 KM
Mobilni RTG
25.12.2012
54.411,19 KM
monitor za praćenje vitalnih funkcija
25.12.2012
11.016,60 KM
LCD monitro medicinski 21"
25.12.2012
12.810,69 KM
video endoskopski procesor
25.12.2012
28.907,17 KM
medicinska kolica za vid.end.sistem
25.12.2012
12.455,50 KM
Spektrofotometer UV/VIS
26.5.2010
11.500,00 KM
Dejonizator
26.5.2010
1.610,00 KM
Metalblock thermostats
26.5.2010
5.910,00 KM
Digital keramički stirring hot plate
26.5.2010
1.970,00 KM
Digitalna vortex mješalica 240 V
26.5.2010
1.110,00 KM
Inzufomat Braun
29.7.2015
2.680,00 KM
Infuzomat Braun
29.7.2015
2.680,00 KM
Infuzomat Braun
29.7.2015
2.680,01 KM
Ultrazvučni aparat "GE"
5.12.2011
73.328,95 KM
CLV 190 Elvise Exera Kenon Light
21.1.2015
25.200,00 KM
CLV 190 Elvise Exera Kenon Light
21.1.2015
25.200,00 KM
GIF-H 185 video duodentoskop
21.1.2015
39.600,10 KM
OEV 261 H LCD Monitor
21.1.2015
12.800,00 KM
OEV 261 H LCD Monitor
21.1.2015
12.800,00 KM
Video gastroskop
21.1.2015
38.000,00 KM
Mini CTG dopler za fetalnu dijagnostiku
6.9.2016
2.125,81 KM
Inkubator za novorođenče
6.9.2016
23.394,15 KM
Grijač za novorođenčad-topli stol
6.9.2016
16.802,81 KM
Jedinica za fototerapiju-fotolampa za novorođenčad
6.9.2016
4.050,14 KM
Digitalni color dopler chioson
30.6.2014
78.304,55 KM
Mobilni C-luk OEC 9000 elite
13.12.2013
291.268,07 KM
Operacioni sto hybase 6100
13.12.2013
39.644,67 KM
Zaštitna RTG odjeća
31.12.2013
6.370,14 KM
Sto operacioni
30.12.2014
35.320,33 KM
lampa operaciona sa kamerom
30.12.2014
47.372,16 KM
lampa operaciona mobilna
30.12.2014
11.668,48 KM
termokauter
30.12.2014
18.322,22 KM
Monitor invazivni za praćenje vitalnih funkcija
30.12.2014
11.999,02 KM
Monitor invazivni za praćenje vitalnih funkcija
30.12.2014
11.999,01 KM
Komora za transport oboljelih od ebole
22.7.2016
11.700,00 KM
Ventilator (respirator) za ventilaciju odraslih i djece
22.7.2016
58.383,00 KM
celon pro cut
1.7.2015
1.988,08 KM
celon pro cut
1.7.2015
1.414,76 KM
celon pro cut
1.7.2015
5.663,44 KM
celon pro cut
1.7.2015
2.560,29 KM
HF-cable
1.7.2015
358,62 KM
Leakage
1.7.2015
2.716,37 KM
T3510 sono surg
1.7.2015
14.982,31 KM
T3510 sono surg
1.7.2015
14.982,31 KM
transducer
1.7.2015
20.137,38 KM
celon cable fo
1.7.2015
1.355,70 KM
celon forceps
1.7.2015
2.846,40 KM
celon forceps
1.7.2015
3.220,54 KM
celon pro breath
1.7.2015
4.510,33 KM
flex
1.7.2015
5.327,56 KM
gas supply adapter
1.7.2015
333,45 KM
grasping
1.7.2015
3.338,77 KM
hf-cable
1.7.2015
358,62 KM
LG-adapter
1.7.2015
318,29 KM
May-1940
1.7.2015
300,51 KM
patent-plate
1.7.2015
3.387,15 KM
ssu-II suction
1.7.2015
8.763,59 KM
T3515 sono surg
1.7.2015
14.982,31 KM
transducer
1.7.2015
20.137,38 KM
transducer
1.7.2015
2.691,78 KM
celon pro cut
1.7.2015
6.567,42 KM
grasping
1.7.2015
6.576,71 KM
tech panel glassdoor small (WD 12031A) WD 12036A
1.7.2015
46.518,60 KM
interface only RS-232 C MAJ-1830 - 39 komada
1.7.2015
454.614,81 KM
sterilna jedinica za nautolognu transplataciju ma
1.7.2015
75.032,73 KM
pet-ct discovery 600 motion
1.7.2015
5.960.000,00 KM
anesteziološki aparat za neon i odrasle Primuse - 11 komada
1.7.2015
2.100.384,00 KM
Dualni pacijent monitoring Infiniti Omega - 11 komada
1.7.2015
1.028.313,00 KM
Mobilni anasteziološki aparat Fabius Tiro - 11 komada
1.7.2015
1.480.050,00 KM
Anesteziološki stropni stativ sa 2 dvos.ruke - 11 komada
1.7.2015
881.440,56 KM
HDTV LCD monitor medicinski 23" "OLIMPUS" - 29 komada
1.7.2015
1.651.578,42 KM
Stropni stativ sa dvije duple ruke za intenzivnu njegu - 19 komada
1.7.2015
1.171.165,32 KM
Monitor Dash 4000 System - 30 komada
1.7.2015
929.442,90 KM
ventilator (respirator) za ventilaciju odraslih i djece - 5 komada
1.7.2015
907.826,40 KM
CIC radna stanica MP 100D
1.7.2015
64.600,30 KM
ventilator (respirator) za ventilaciju odraslih i djece - 14 komada
1.7.2015
2.618.602,00 KM
CIC radna stanica (DAQSH)
1.7.2015
2.340,00 KM
transportni respirator za djecu i odrasle OXYLOG3000 - 4 komada
1.7.2015
276.120,00 KM
CIC-DGFD-CIC-radna stanica (DASH)
1.7.2015
16.774,85 KM
force treid energy platform - 11 komada
1.7.2015
994.851,00 KM
CIC-DGFD-CIC-radna stanica (DASH)
1.7.2015
16.774,85 KM
dekomat geting WD 46-5 - 10 komada
1.7.2015
433.625,40 KM
CR Uređaj TIP 1
1.7.2015
140.822,37 KM
op.svjest.sa dvije dvorstruke ruke /E921000002/ 11 komada
1.7.2015
1.752.121,60 KM
CR Uređaj TIP 1
1.7.2015
140.822,37 KM
operaciona svjetl.sa dvostran.rukom /e921000031/ - 10 komada
1.7.2015
718.103,90 KM
CR Uređaj TIP 1A
1.7.2015
140.822,37 KM
strop stat.za hir.u op.salam sa dvozg r /E921000001/ - 11 komada
1.7.2015
951.572,93 KM
CR Uređaj TIP 2
1.7.2015
187.285,41 KM
strop stat sa dvozglobnom rukom /E921000005/ - 11 komada
1.7.2015
646.293,78 KM
CR Uređaj TIP 2A
1.7.2015
187.285,41 KM
strop svj za int.na pac.prije op.zahv /E9210000041/ - 41 komad
1.7.2015
628.993,71 KM
CR Uređaj TIP 3
1.7.2015
92.240,46 KM
Maquet getting dekontaminacija komora
1.7.2015
1.361.991,82 KM
CR Uređaj TIP 3
1.7.2015
92.240,46 KM
Pokretna kolica sa košarom adapterom za respirator - 11 komada
1.7.2015
77.220,26 KM
CR Uređaj TIP 3A
1.7.2015
92.240,46 KM
EA-VID pack-videointegracija-soba slaba struja
1.7.2015
52.265,96 KM
Dijagnostička radna stanica 5 MP Dupla
1.7.2015
73.008,00 KM
HDTV LCD monitor medicinski 23" "OLIMPUS" - 4 komada
1.7.2015
227.803,84 KM
Dijagnostička radna stanica 5 MP Dupla
1.7.2015
73.008,00 KM
Dijagnostička radna stanica 6 MP (2x3 MP)
1.7.2015
47.736,00 KM
Dijagnostička radna stanica 3 MP Dupla A
1.7.2015
47.736,00 KM
Dijagnostička radna stanica 3 MP Dupla A
1.7.2015
47.736,00 KM
Dijagnostička radna stanica 2 MP Dupla A- 6 komada
1.7.2015
219.024,00 KM
Dijagnostička radna stanica 2 MP Dupla COLOR -3 komada
1.7.2015
126.360,00 KM
Dijagnostička radna stanica 3MP
1.7.2015
25.272,00 KM
Dijagnostička radna stanica 2 MP - 6 komada
1.7.2015
117.936,00 KM
Dijagnostička radna stanica 2 MP Dupla COLOR -18 komada
1.7.2015
161.740,80 KM
Uređaji za diktiranje za pacs stanicu - 30 komada
1.7.2015
30.326,40 KM
Acer projektor P12008 3D
1.7.2015
1.643,50 KM
Acer projektor P12008 3D
1.7.2015
1.643,50 KM
Centralni pržač CD/DVD
1.7.2015
31.356,00 KM
Tech panel glass door small - 30 komada
1.7.2015
1.465.737,90 KM
Medicap USB 200- snimač sa displejom - 11 komada
1.7.2015
660.900,13 KM
Touchscreen Wecboo12-TV - 11 komada
1.7.2015
227.703,63 KM
Kontrolna jedinica za operacionu salu - 11 komada
1.7.2015
2.687.646,17 KM
Ambient camera modification E 92 Lightmidif - 11 komada
1.7.2015
194.851,54 KM
Izvor svijetla serv.evis Exera II CLV-180
1.7.2015
85.884,10 KM
Izvor svijetla serv.evis Exera II CLV-180
1.7.2015
85.884,10 KM
Procesorska kamera EVIS Exera II CV-180
1.7.2015
128.443,07 KM
HDTV1080 i glav.kamere sa integrir.video adapter
1.7.2015
81.618,20 KM
HDTV1080 i glav.kamere sa integrir.video adapter
1.7.2015
80.645,17 KM
Urološka/ginegil.hdtv glava kamere L oblika
1.7.2015
84.897,96 KM
Urološka/ginegil.hdtv glava kamere L oblika
1.7.2015
84.897,96 KM
Procesorska kamera evis exera II cv-180
1.7.2015
128.443,07 KM
Insuflator UHI -3
1.7.2015
52.462,04 KM
Insuflator UHI -3
1.7.2015
52.462,04 KM
Sonosung-gener.uz nož sa transudktorom i priborom
1.7.2015
188.061,71 KM
Sonosung-gener.uz nož sa transudktorom i priborom
1.7.2015
188.061,71 KM
HDTV videolaparaskop HD endoeye pal 10 mm
1.7.2015
99.564,20 KM
HD laparaskop 10 mm30 kut gled.i svjetl.kabal
1.7.2015
18.217,82 KM
Dijagnostičko-terapeutski cistoskop
1.7.2015
40.641,53 KM
Dijagnostičko-terapeutski cistoskop
1.7.2015
40.641,53 KM
Rotacioni resektoskop
1.7.2015
30.154,16 KM
Rotacioni resektoskop
1.7.2015
30.154,16 KM
Semifleksibilni ureteroskop sa priborom
1.7.2015
55.177,46 KM
Ureterrorenvideoskop sa priborom
1.7.2015
150.391,03 KM
Cisto-nefro videoksop fleksibilni sa priborom
1.7.2015
162.792,74 KM
Izvor svijetla serv.evis Exera II CLV-180
1.7.2015
85.884,10 KM
Izvor svijetla serv.evis Exera II CLV-180
1.7.2015
85.884,10 KM
procesor kamera evis exera II CLV.180
1.7.2015
128.443,07 KM
procesor kamera evis exera II CLV.180
1.7.2015
128.443,07 KM
HDTV 1080 i glav.kamere sa integrir.video adapterom
1.7.2015
80.645,19 KM
Histeroskop
14.2.2012
17.023,50 KM
HDTV 1080 i glav.kamere sa integrir.video adapterom
1.7.2015
80.645,19 KM
Histeroskopski stub za interventu ambulantu
14.2.2012
35.495,46 KM
Insuflator "UHI-3"
1.7.2015
52.462,04 KM
Kolica za histeorskopski stub
14.2.2012
13.013,91 KM
Insuflator "UHI-3"
1.7.2015
52.462,04 KM
Monitor za histeoskop stub
14.2.2012
12.168,00 KM
pumpa za sukciju i irigaciju "Surgipump"
1.7.2015
28.018,13 KM
Camera control unit image
14.2.2012
29.133,00 KM
pumpa za sukciju i irigaciju "Surgipump"
1.7.2015
28.018,13 KM
A3 image 1 camera head za histeroskopski stub
14.2.2012
33.333,30 KM
Sonosung-gener.uz nož
1.7.2015
188.061,71 KM
Respirator za intenzivnu terapiju za djecu i odrasle - 6 komada
14.2.2012
699.507,90 KM
sonosung-gener uz nož
1.7.2015
188.061,71 KM
Transportni respirator za djecu i odrasle
14.2.2012
43.949,88 KM
HDTV videolaparoskop "HD ENDOEYE" PAL 10 mm
1.7.2015
105.059,39 KM
CTG Aparat - 5 komada
14.2.2012
49.850,00 KM
HDTV videolaparoskop "HD ENDOEYE" PAL 10 mm
1.7.2015
105.059,39 KM
Reanimacioni stolovi za bebe "Babytherm 8010" - 3 komada
14.2.2012
87.714,90 KM
HDTV videolaparoskop "HD ENDOEYE" PAL 10 mm 30
1.7.2015
119.224,59 KM
HDTV videolaparoskop "HD ENDOEYE" PAL 10 mm 30
1.7.2015
119.224,59 KM
Teleskop 5,4 mm 30 kut gledanja "Ful screen"
1.7.2015
22.375,85 KM
Teleskop 5,4 mm 30 kut gledanja "Ful screen"
1.7.2015
22.375,85 KM
Fleksibilni choledoschoskop "CHF. CB 30S"
1.7.2015
71.678,43 KM
VIDEOGASTROSKOP
1.7.2015
105.930,14 KM
VIDEOKOLONOSKOP
1.7.2015
117.281,12 KM
Video sigmoidoskop
1.7.2015
164.806,28 KM
Izvor svjetla serije Evis Exera II CLV-180
1.7.2015
85.884,10 KM
Procesor kamera "Evis Exera II CV.180
1.7.2015
128.443,07 KM
HDTV 1080 i glava kamere
1.7.2015
81.618,20 KM
insuflator "UHI-2"
1.7.2015
52.462,05 KM
Pumpa sa sukciju i irigaciju "surgipump"
1.7.2015
28.018,13 KM
Sonosung-gener.uz nož
1.7.2015
188.061,37 KM
HDTV videolaparoskop "HD ENDOEYE" PAL 10 mm
1.7.2015
105.059,39 KM
HDTV videolaparoskop
1.7.2015
32.390,43 KM
Celen power system
1.7.2015
222.871,55 KM
video sigmoidoskop
1.7.2015
164.806,28 KM
VIDEOGASTROSKOP
1.7.2015
105.930,14 KM
VIDEOKOLONOSKOP
1.7.2015
117.281,12 KM
Video sigmoidoskop
1.7.2015
164.806,28 KM
izvor svjetla serije evis exera II CLV-180
1.7.2015
85.884,10 KM
Procesor kamera "Evis Exera II CV.180
1.7.2015
128.443,07 KM
HDTV 1080 i glava kamere
1.7.2015
81.618,20 KM
sterilna navlaka 53X45
1.10.2012
5.034,02 KM
ultrazvučni nož sa uz aspiratora
1.7.2015
201.307,55 KM
Anesteziološki aparat Primus
1.10.2012
125.840,16 KM
sonosung-IZ uz aspiratora
1.7.2015
61.659,69 KM
Anesteziološki aparat Primus
1.10.2012
125.840,16 KM
sonosung T2L-GE transducer
1.7.2015
129.697,49 KM
Pacijent hemodinamički monitor infinyti delta
1.10.2012
35.763,48 KM
HDTV laparo-toroko-videoskop
1.7.2015
163.800,00 KM
Pacijent hemodinamički monitor infinyti delta
1.10.2012
35.736,48 KM
Izvor svjetla serije evis exera II CLV-180
1.7.2015
85.884,10 KM
respirator za inten.terap.evita za djecu i odrasle - 12 komada
1.10.2012
1.563.438,24 KM
Procesor kamera "Evis Exera II CV.180
1.7.2015
128.443,07 KM
Plafo.stat za int.njegu-ruka za monitoring - 12 komada
1.10.2012
718.763,76 KM
HDTV 1080 i glav. Kamera sa integrir video adapter
1.7.2015
81.618,20 KM
Perfuzor compact 230V - 72 komada
1.10.2012
171.175,68 KM
laringoskop, HD 10 mm 70 kut gled.167 mm
1.7.2015
21.859,93 KM
Defibrilator - 2 komada
1.10.2012
25.221,88 KM
laringoskop, HD 10 mm 70 kut gled.167 mm
1.7.2015
26.156,81 KM
Ultrazvučni aparat V S5-17 BT 11
1.10.2012
251.746,06 KM
sinusoskop HD 41 mm
1.7.2015
16.062,24 KM
Ultrazvučni aparat VS5
1.10.2012
288.746,06 KM
sinusoskop HD 41 mm
1.7.2015
16.408,74 KM
kolica za instrumente hidraulična
1.10.2012
17.717,21 KM
sinusoskop HD 41 mm
1.7.2015
16.517,73 KM
kolica za instrumente hidraulična
1.10.2012
17.717,21 KM
sinusoskop HD 41 mm
1.7.2015
16.517,73 KM
Plafonski stativ duo anestez.i endoskopska alfa
1.10.2012
136.716,87 KM
sinuskop HD 2,7 mm duža svjetla prema dole
1.7.2015
14.862,76 KM
UHS 3000 srčani stimulator
1.10.2012
72.001,18 KM
sinuskop HD 2,7 mm duža svjetla prema dole
1.7.2015
16.749,76 KM
CR 30-uređaj za digitalizaciju visoke rezolucije
1.10.2012
105.019,20 KM
TELESKOP 2,7 MM 70 MM
1.7.2015
14.042,22 KM
RTG aparat artis ZEE Celling
1.10.2012
2.876.656,56 KM
Sinusoskop HD 1,9 mm
1.7.2015
19.229,24 KM
RTG aparat artis ZEE Floor
1.10.2012
2.337.013,26 KM
Sinusoskop HD 1,9 mm
1.7.2015
23.477,95 KM
Kontrolna jedinica za operacijsku salu
1.10.2012
932.821,79 KM
teleskop 1,9 mm 70 mm radna dužina
1.7.2015
15.682,39 KM
Kabliranje-uvezivanje za operacijsku salu
1.10.2012
199.207,56 KM
teleskop 1,9 mm 70 mm radna dužina
1.7.2015
28.790,16 KM
staklena vrata kontrolnog panela
1.10.2012
53.160,26 KM
posuda za sterilizaciju 2 teleskopa 446x49x88 - 5 komada
1.7.2015
7.240,70 KM
staklena vrata tehničkog panela
1.10.2012
71.487,14 KM
rhino-laringovideoskop sa test za ispitivanje
1.7.2015
144.001,25 KM
monitori na dodir
1.10.2012
16.861,06 KM
Posuda za sterilizaciju
1.7.2015
7.726,41 KM
monitor fwd-S42H1 LCD
1.10.2012
26.497,92 KM
Videoskop sa test za ispitivanje
1.7.2015
137.983,25 KM
ekran na dodir
1.10.2012
18.455,19 KM
Elektrokinetički generator
1.7.2015
64.315,93 KM
infra crveni primopredajnik
1.10.2012
203.952,73 KM
UZ nož
1.7.2015
170.236,54 KM
digitalni interaktivni pacs preglednik
1.10.2012
239.134,90 KM
Izvor svjetla serije evis exera II CLV-180
1.7.2015
85.884,10 KM
aparat za visokofrekfentnu ablaciju
1.10.2012
51.009,92 KM
Procesor kamera "Elvis exera II CV.180
1.7.2015
128.443,07 KM
elektronski sklop za kabliranje
1.10.2012
23.550,47 KM
hdtv 1080 I GLAVA KAMERE SA INTEGRIR.VIDEO ADAPTER
1.7.2015
80.645,17 KM
elektronski sklop za kabliranje
1.10.2012
23.550,47 KM
laringoskop, HD 10 mm 70 kut gled.167 mm
1.7.2015
21.859,93 KM
proc.za integr.hir.apar.uces-3-smje.na hirur stubu
1.10.2012
40.042,55 KM
laringoskop, HD 10 mm 70 kut gled.167 mm
1.7.2015
22.770,83 KM
računar za endobazu sale WD
1.10.2012
90.656,83 KM
Sinusoskop HD 4mm
1.7.2015
16.062,24 KM
računar za endobazu sale WD
1.10.2012
90.656,83 KM
Sinusoskop HD 4mm30
1.7.2015
16.408,74 KM
Upravljačka ploča 1624
1.10.2012
5.247,49 KM
Sinusoskop HD 4mm45
1.7.2015
16.517,73 KM
Upravljačka ploča 1625
1.10.2012
5.247,48 KM
Sinusoskop HD 4mm70
1.7.2015
16.517,73 KM
LCD monitor 26" OEV 261H
1.10.2012
63.110,68 KM
Sinusoskop HD 4mm70
1.7.2015
14.862,76 KM
LCD monitor 26" OEV 261H
1.10.2012
63.110,68 KM
Sinusoskop hd2,7 mm 30
1.7.2015
16.749,76 KM
LCD monitor 26" OEV 261H
1.10.2012
63.110,68 KM
teleskop 2,7 mm 70 mm
1.7.2015
14.042,22 KM
Izvor svjetla CLV-180 na hirurškom stupu
1.10.2012
93.777,33 KM
sinusoskop hd 1,9 mm 30
1.7.2015
19.229,24 KM
video procesor CV-189 na hirurškom stupu
1.10.2012
133.392,11 KM
sinusoskop hd 1,9 mm 30
1.7.2015
23.477,95 KM
HD kamera hirurška za spaj. CV-180-PC card adap.ik
1.10.2012
89.019,03 KM
telesok 1,9 mm 65 mm
1.7.2015
17.456,40 KM
insufflator UHI-3 pumpa CO2 plina
1.10.2012
57.447,35 KM
teleskop 1,9 mm 65
1.7.2015
28.790,16 KM
elektrohiruška jedinica UES-40 HF-UNIT
1.10.2012
80.179,20 KM
posuda za sterilizaciju 2 teleskopa 446x49x88 - 5 komada
1.7.2015
7.240,80 KM
Surgipump pumpa
1.10.2012
28.232,06 KM
UZ nož sa priborom
1.7.2015
170.236,54 KM
sonosung generator
1.10.2012
116.377,65 KM
Celenlab precision 200-240 V
1.7.2015
152.314,31 KM
pretvornik sonsurg T2H sa sist.kablir.-interface
1.10.2012
99.273,68 KM
ultrazvučni nož sa priborom
1.7.2015
201.307,56 KM
kaseta za sterilizaciju instrum.sonsu.uz noža
1.10.2012
5.741,11 KM
sonosurg-IU uz aspirator
1.7.2015
185.367,75 KM
sonsurg T2H-S- (pretvarač uz signal)
1.10.2012
37.002,78 KM
Izvor svijetla serije Evis Exera II CLV-180
1.7.2015
85.884,10 KM
optički teleskop 5,4 MM30" za torakoskopiju
1.10.2012
62.491,21 KM
Procesor kamera "Evis Exera II CV.180
1.7.2015
128.443,07 KM
videoendoskopski teleskop-endoeye 5 MM30" sa integ.
1.10.2012
93.210,73 KM
HDTV 1080 i glav.kamere sa integrir.video adapter
1.7.2015
80.645,17 KM
videoendoskopski teleskop-10 mm30" HD
1.10.2012
130.242,18 KM
Izvor svjetla serije evis exera II CLV-180
1.7.2015
85.884,10 KM
elektrohiruška jedinica erbe VIO 300 endo stub SA
1.10.2012
59.846,57 KM
procesor kamera "EVIS EXERA II CV 180
1.7.2015
128.443,07 KM
elektrohiruška jedinica erbe VIO 300 endo stub SA
1.10.2012
59.846,56 KM
HDTV 1080 i glav.kamere sa integrir.video adapter
1.7.2015
80.645,17 KM
Anestezijska kolica Maquet - 3 komada
1.10.2012
48.124,95 KM
insuflator "UHI-3"
1.7.2015
52.462,04 KM
Aspirator na šini B 800
1.10.2012
11.184,44 KM
pumpa za sukciju i irirgaciju "surgipump"
1.7.2015
28.018,13 KM
aspirator na šini B 800
1.10.2012
11.184,44 KM
visokofrekfentni elektrokiruški generator 320 W
1.7.2015
71.373,69 KM
Anesteziološki plafonski stativ
1.10.2012
99.775,52 KM
sonosurg-generator ultrazvučni nož
1.7.2015
188.061,72 KM
Hirurški plafonski stativ sa jednom rukom alfa
1.10.2012
89.606,66 KM
HDTV vidoelaporasko2HD endoye"pal 10 mm
1.7.2015
105.059,39 KM
Plafonski stativ perfuzije sa jednom rukom alfa
1.10.2012
142.962,42 KM
HDTV videoporasko "HD endoye" pal 10mm30"
1.7.2015
119.224,59 KM
plafonski stativ
1.10.2012
140.286,75 KM
teleskop 5,4 mm30 mm kult gle "Full scren"
1.7.2015
22.375,85 KM
plafonski stativ
1.10.2012
138.787,84 KM
fleksibilni videoskop
1.7.2015
144.001,24 KM
dupla ruka sa nastavkom za dva ldc monitora
1.10.2012
62.457,12 KM
posuda za sterilizaciju fleksibil. Endoskop.chf.cyf.e
1.7.2015
7.726,41 KM
operaciona lampa-glavna
1.10.2012
252.531,12 KM
respirator za recovery room invent 201 gray - 11 komada
1.7.2015
689.342,17 KM
operaciona lampa- glavna sa kamerom i rukom sa monitorom
1.10.2012
252.531,12 KM
izvor svjetla serije "EDVIS ExeraII CLV-180"
1.7.2015
85.884,10 KM
oper.lampa-glavna sa satelitskom rukom sa kamerom i rukom
1.10.2012
341.999,64 KM
procesor kamera "EVIS EXERA CLV-180"
1.7.2015
135.349,88 KM
plafonski reflektor za pretrage-sobe za priremu
1.10.2012
26.253,07 KM
HDTV monitor LCD
1.7.2015
76.325,24 KM
plafonski reflektor za pretrage-sobe za priremu
1.10.2012
26.253,07 KM
maf.TM airway mobilescoope
1.7.2015
107.129,00 KM
operaciona lampa mala powerled
1.10.2012
140.472,20 KM
maf.TM airway mobilescoope
1.7.2015
107.129,00 KM
aspirator za op.salu
1.10.2012
37.093,64 KM
Elektrokirurški generator
1.7.2015
62.231,56 KM
aspirator za op.salu
1.10.2012
37.093,63 KM
pumpa za sukciju
1.7.2015
28.877,43 KM
Aspirator vakumski za operacionu salu - 2 komada
1.10.2012
43.276,81 KM
puma za irigaciju
1.7.2015
34.611,78 KM
operaciona stolica-elektr.prov.hidraulična bez naslona - 4 komada
1.10.2012
63.243,04 KM
BF-XT 160 elvis exera videobronchoscope
1.7.2015
205.479,57 KM
operaciona stolica sa naslonom
1.10.2012
119.182,26 KM
autom. Mašina za pripremu-termodezinfekciju endos
1.7.2015
203.210,98 KM
Sistem operacionih stolova maquet-magnus
1.10.2012
1.147.030,27 KM
Control unit vmc-10 HD (WD1111OA) WD1510A - 3 komada
1.7.2015
808.182,81 KM
Transporter s trendelnburg
1.10.2012
73.126,00 KM
auto.mašina za pripremu termodezinfekciju endos
1.7.2015
203.210,98 KM
Transporter s trendelnburg
1.10.2012
73.126,00 KM
auto.mašina za pripremu termodezinfekciju endos
1.7.2015
203.210,98 KM
Infuzijski stalak od nehrđajućeg čelika - 4 komada
1.10.2012
8.423,72 KM
adapter vmc 2 nd touch i pod (new) WD 15081A - 10 komada
1.7.2015
226.352,41 KM
operacijska stolica
1.10.2012
2.392,57 KM
control unit vmc-10HD (WD11110A) WD 1510A - 8 komada
1.7.2015
2.113.329,68 KM
operacijska stolica
1.10.2012
2.392,57 KM
Expanzioni UNIT VMR-10 HD (WD11111A) WD 15011A - 11 komada
1.7.2015
2.842.868,60 KM
kolica za instrumente hidraulična veća
1.10.2012
17.794,17 KM
Monitor "FWD-S42H1.LCD WD 12032A - 10 komada
1.7.2015
196.390,70 KM
kolica za instrumente hidraulična veća
1.10.2012
17.794,17 KM
tech panel glass door small (WD12031A) WD 12036AA
1.7.2015
45.201,60 KM
Monitor solar sa tastaturom Holster - 12 komada
1.10.2012
386.276,28 KM
aerotroskopska pumpa
1.7.2015
46.688,08 KM
Centralna jedinica-solar monitora-CIC V5 MP100 D
1.10.2012
14.071,85 KM
opeselektrokirurški generator
1.7.2015
60.521,51 KM
Solarni monitor lcd centralne jedinice
1.10.2012
4.428,28 KM
tech panel glass door small (WD12031A) WD 12036AA - 9 komada
1.7.2015
418.668,21 KM
Centralne jedinica- solar monitor- Cic V5
1.10.2012
32.223,91 KM
baze za operacioni sto - 11 komada
1.7.2015
2.288.836,00 KM
Solarni monitor lcd centralne jedinice
1.10.2012
4.428,28 KM
operacioni sto - 4 komada
1.7.2015
512.485,52 KM
Printer HP laser jet p 3015 DN
1.10.2012
3.640,00 KM
operacioni stol - 2 komada
1.7.2015
260.075,20 KM
Printer HP laser jet p 3015 DN
1.10.2012
3.640,00 KM
operacioni stol - 4 komada
1.7.2015
482.360,80 KM
Solar monitor-pro transportni
1.10.2012
748,14 KM
operacioni sto - 4 komada
1.7.2015
454.522,16 KM
Solar monitor-pro transportni
1.10.2012
748,14 KM
operacioni stol - 2 komada
1.7.2015
236.964,22 KM
Solar monitor-pro transportni
1.10.2012
748,14 KM
operacioni stol - 2 komada
1.7.2015
226.409,50 KM
Solar monitor-glavna operaciona sala
1.10.2012
53.877,92 KM
operacioni stol - 2 komada
1.7.2015
237.161,05 KM
Solar monitor-glavna operaciona sala
1.10.2012
53.877,92 KM
operacioni stol - 2 komada
1.7.2015
240.735,23 KM
Solar monitor-glavna operaciona sala
1.10.2012
53.877,92 KM
touchscreen "ELO 1537L"WD12024A
1.7.2015
32.024,72 KM
Solarni monitor-pomoćna operaciona sala
1.10.2012
9.074,24 KM
KV-5 suciona pumpa
1.7.2015
28.877,43 KM
Solarni monitor-pomoćna operaciona sala
1.10.2012
9.074,24 KM
HD laparoskop 10 mm O kut gled.
1.7.2015
16.495,28 KM
Solarni monitor-pomoćna operaciona sala
1.10.2012
9.074,24 KM
HD laparoskop 10 mm O kut gled.
1.7.2015
15.690,36 KM
Pacijent modul-solar monitor PDMGENERATICATO-P - 15 komada
1.10.2012
275.742,75 KM
teleskop 5,4 mm0 kut gled.fulscreen
1.7.2015
20.549,54 KM
VIVID 7 dimension BTO 8VOLUME ULTASOND-V/-DIMENZ
1.10.2012
531.776,35 KM
teleskop 5,4 mm0 kut gled.fulscreen
1.7.2015
19.152,75 KM
Kolor printer VIVID 7 UP-D 21 MD
1.10.2012
3.471,40 KM
video bronhoskop, dijagnostički
1.7.2015
198.611,29 KM
Anestezijska kolica Maquet
1.10.2012
16.041,64 KM
video bronhoskop, terapeutski
1.7.2015
175.500,00 KM
Infuzomat fm230V - 12 komada
1.10.2012
48.227,40 KM
video bronhoskop dječiji
1.7.2015
177.840,00 KM
pumpa za sunkciju i irigaciju surgioumo
1.7.2015
28.018,13 KM
ciso-nefro-videoskop fleskibilni sa priborom
1.7.2015
166.676,56 KM
trahealni intubacioni videoskop
1.7.2015
226.077,74 KM
IPOD clasik 160 gr E91 POD - 11 komada
1.7.2015
17.256,47 KM
KV-5 suction pump sa starterom
1.7.2015
32.826,37 KM
TCRF/elektrokinetiki generator
1.7.2015
64.315,93 KM
visokofrekfentni elektrokirurški generator 320 W
1.7.2015
71.373,70 KM
visokofrekfentni elektrokirurški generator 320 W
1.7.2015
71.373,69 KM
sukcions pumpa
1.7.2015
8.763,59 KM
videoscope ENF-Vq
1.7.2015
144.001,25 KM
Videoscope ENF-VT2
1.7.2015
136.625,07 KM
telescope 1,99 mm 0,65 (A7504A)
1.7.2015
15.682,38 KM
hopkins telescope protect tube (9272375l)
1.7.2015
39.239,87 KM
hopkins telescope protect tube (9272375l)
1.7.2015
39.239,87 KM
sono surg ge straight celon pro cut sistem
1.7.2015
24.119,75 KM
pumpa za sukciju i irigaciju surgiomu
1.7.2015
28.018,13 KM
trahealni intubacioni videoskop
1.7.2015
226.618,37 KM
intefrace oly RS-232c maj-1830 N3626230
1.7.2015
12.571,61 KM
touchscreen "ELO 1537L"WD12024A - 3 komada
1.7.2015
13.462,05 KM
Monitor "FWD-S42H1.LCD WD 12032A
1.7.2015
20.030,93 KM
Univerzalni interface maj-1834 N362530
1.7.2015
46.786,60 KM
touchscreen
1.7.2015
4.487,35 KM
celon cable
1.7.2015
1.355,70 KM
celon forceps
1.7.2015
2.846,40 KM
celon forceps bay
1.7.2015
3.220,54 KM
celon pro breath
1.7.2015
4.510,33 KM
celon pro cut
1.7.2015
11.510,13 KM
celon pro cut
1.7.2015
983,05 KM
Medela basic 30 aspirator
1.7.2011
16.716,27 KM
Medela basic 30 aspirator
1.7.2011
16.716,27 KM
Medela basic 30 aspirator
1.7.2011
16.716,27 KM
Medela set 3 L psu posude= 8 kom
1.7.2011
10.264,55 KM
ekran na dodir "ELO 1537"
1.7.2011
6.440,85 KM
modela filter
1.7.2011
520,95 KM
ednobase-his integracija
1.7.2011
26.575,85 KM
ednobase-pacs integracija
1.7.2011
26.575,85 KM
kontroler OP sale OCR WOO22ACR
1.7.2011
582.670,18 KM
Pacijent hemodinamični monitor Infinity - 7 komada
1.7.2011
150.073,56 KM
Anesteziološki aparat za neonate, djecu i odrasle
1.7.2011
113.466,60 KM
Anesteziološki aparat za neonate, djecu i odrasle
1.7.2011
113.466,60 KM
Pacijent hemodinamički monitor Infinity
1.7.2011
85.756,32 KM
Mobilni anesteziološki aparat
1.7.2011
83.058,30 KM
Mobilni anesteziološki aparat
1.7.2011
83.058,30 KM
Pacijent monitor infinity game XL
1.7.2011
11.958,57 KM
Pacijent monitor infinity game XL
1.7.2011
11.958,57 KM
Monitor HD TV LCD OEV 191H - 10 komada
1.7.2011
303.846,60 KM
Izvor svjetla C L V-180
1.7.2011
66.148,13 KM
Izvor svjetla C L V-180
1.7.2011
66.148,13 KM
Insufflator UHI-3
1.7.2011
33.640,23 KM
Tuba maj-1081 HIGH pressure
1.7.2011
4.228,78 KM
Insufflator UHI-3
1.7.2011
33.640,23 KM
adapter maj-619=4 kom
1.7.2011
3.106,45 KM
neutral elektrode=4 kom
1.7.2011
3.984,74 KM
cable for A 90000A/030 5 M= 4 kom
1.7.2011
1.601,45 KM
videoteleskop 10 mm O HD
1.7.2011
73.633,73 KM
videoteleskop 10 mm O HD
1.7.2011
73.633,73 KM
teleskop 10 mm 30*HD=2 kom
1.7.2011
21.994,02 KM
lightguide size M3M=2 kom
1.7.2011
4.964,81 KM
trokar tube 11 mm=4 kom
1.7.2011
6.864,39 KM
trokar spike 1 mm=4 kom
1.7.2011
1.687,99 KM
trokar tube 5,5 mmwith stop=2 kom
1.7.2011
1.999,65 KM
trokar spike 5,5 triangul=4 kom
1.7.2011
1.287,06 KM
reduction tube 13/11-5 mm
1.7.2011
626,94 KM
HF cabal unipolar 3,5 m=2 kom
1.7.2011
527,44 KM
HF cabal Hiq bipolar 3,5 =2 kom
1.7.2011
1.090,68 KM
UZV Aparat
1.7.2011
153.006,31 KM
Sonda za UZV aparat
1.7.2011
15.569,35 KM
UZ Kolor Dopler
1.7.2011
192.727,98 KM
Ginekološka UZV sonda
1.7.2011
15.569,34 KM
mobilni električni aspirator - 5 komada
1.7.2011
24.300,90 KM
perfuzor - 20 komada
1.7.2011
30.428,60 KM
grijač za krv
1.7.2011
3.501,14 KM
grijač za krv
1.7.2011
3.501,14 KM
digitalni color dopler uz uređaj
1.7.2011
170.972,04 KM
oxsator-dozator kisika - 10 komada
1.7.2011
6.973,20 KM
kreveti porođajni corcard ave-porođajni stol - 9 komada
1.7.2011
297.472,50 KM
stolica ginelokoška rql golem 6 ET, 4 dijela - 10 komada
1.7.2011
106.938,00 KM
Digitalni color dopler uz uređaj-
1.7.2011
170.972,03 KM
respodner 2000=defibrilator=
1.7.2011
11.700,00 KM
respodner 2000=defibrilator=
1.7.2011
11.700,00 KM
baktericidna lampa zidna - 30 komada
1.7.2011
23.155,40 KM
baktericidna lampa pokretna - 12 komada
1.7.2011
34.681,00 KM
foto lampe za bebe pokretne - 5 komada
1.7.2011
32.169,15 KM
Ginekološka stolica
1.7.2011
10.693,80 KM
Ginekološka stolica
1.7.2011
10.693,80 KM
Flashen dezinfektori (blateksi) - 12 komada
1.7.2011
111.618,00 KM
Kada za nepokretne
1.7.2011
5.733,00 KM
Kada za nepokretne
1.7.2011
5.733,00 KM
Inkubator
1.7.2011
36.972,00 KM
Inkubator
1.7.2011
36.972,00 KM
Kolica za anesteziju
1.7.2011
4.086,21 KM
Kolica za anesteziju
1.7.2011
4.086,23 KM
Kolica za anesteziju
1.7.2011
4.086,23 KM
Kolica za anesteziju
1.7.2011
4.086,23 KM
Anesteziološki aparat za neonate, djecu i odrasle
1.7.2011
113.466,60 KM
Anesteziološki aparat za neonate, djecu i odrasle
1.7.2011
113.466,60 KM
Kontroler op.sale ocr W0022BCR
1.7.2011
582.670,12 KM
Kontroler op.sale ocr W0022BCR
1.7.2011
572.524,68 KM
Trumpf lled 5 operacijska svjetiljka
1.7.2011
100.200,81 KM
Trumpf lled 5 operacijska svjetiljka
1.7.2011
100.200,81 KM
Trumpf lled 5 operacijska svjetiljka
1.7.2011
100.200,81 KM
Trumpf lled 5 operacijska svjetiljka
1.7.2011
100.200,81 KM
Maquet modularna op ploča
1.7.2011
89.055,40 KM
Maquet Adapter za ploču glave - 4 komada
1.7.2011
16.535,43 KM
Maquet ploča glave sa dvostrukim sp - 4 komada
1.7.2011
27.829,16 KM
Maquet ploča nogu - 4 komada
1.7.2011
84.654,56 KM
Maquet držač koljena po goepelu - 8 komada
1.7.2011
15.941,86 KM
Maquet ploča za ruku - 4 komada
1.7.2011
16.278,26 KM
Maquet manžeta za ruku - 4 komada
1.7.2011
3.857,03 KM
Maquet potpora za rame - 4 komada
1.7.2011
16.772,61 KM
Maquet radijalna stezaljka - 4 komada
1.7.2011
13.232,42 KM
Maquet traka za tijelo - 4 komada
1.7.2011
4.272,24 KM
Maquet anesteziološki zaslon - 4 komada
1.7.2011
7.120,53 KM
Maquet infuzioni stativ - 4 komada
1.7.2011
9.374,65 KM
Maquet hanaulux op lampa, 5 kom.
1.7.2011
463.427,70 KM
Super pulse nožni prekidač - 4 komada
1.7.2011
14.766,20 KM
Controller op sale OCR W0022DCR
1.7.2011
573.237,43 KM
Maquet hanalux op lampa blue 80 - 3 komada
1.7.2011
28.494,10 KM
Staklena vrata tehničkog panela
1.7.2011
48.915,76 KM
Maquet hanaulux op lampa blue 80
1.7.2011
56.988,20 KM
Maquet modularna OP ploča, 3 kom.
1.7.2011
267.166,17 KM
Pacijent hemodinamični monitor-infinity 6 komada
1.7.2011
128.634,48 KM
HD/SDI adapter - 6 komada
1.7.2011
66.186,81 KM
Filter sterilni za insuflaciju - 4 komada
1.7.2011
1.888,95 KM
Kutor surgmaster UES-40 HF - 4 komada
1.7.2011
155.630,32 KM
Adapter maj-620 - 4 komada
1.7.2011
3.143,28 KM
Pumpa Surgical pump 2 komada
1.7.2011
38.738,24 KM
Crijeva set za SurgiPump 2 komada
1.7.2011
2.459,25 KM
Sonosurg UZV generator
1.7.2011
68.757,76 KM
Sonosurg UZV generator
1.7.2011
68.757,76 KM
Kabal maj-877 za Sonosurg - 2 komada
1.7.2011
2.553,06 KM
Pretvornik Sonosurg-T2H
1.7.2011
20.769,94 KM
Pretvornik Sonosurg-T2H
1.7.2011
20.769,94 KM
HF-kabal za UES-40 uređaj - 2 komada
1.7.2011
722,17 KM
Pumpa Hystero Flow 220-240 V
1.7.2011
56.424,33 KM
crijeva set za 2 vrećice 2 komada
1.7.2011
2.103,73 KM
crijeva set 0,6 m= 5 kom
1.7.2011
680,77 KM
teleskop 3 mm 0 širokokut=3 kom
1.7.2011
42.344,22 KM
košuljica 4,5 mm kontin ispir= 3 kom
1.7.2011
12.431,51 KM
košuljica 5,5 mm 5 fr kanal=3 kom
1.7.2011
12.431,51 KM
G 400 generator V 1,05 - 4 komada
1.7.2011
189.848,56 KM
kontrolna jedinica UCES-2 (AE-PE)
1.7.2011
212.432,16 KM
kabal=16 kom
1.7.2011
13.535,50 KM
maj-1021 daljinski kabal=2 kom
1.7.2011
4.971,76 KM
Kontrolna jedinica UCES-2 (AE-PE)
1.7.2011
212.432,18 KM
Kontrolna jedinica UCES-2 (AE-PE)
1.7.2011
212.432,18 KM
Kontrolna jedinica UCES-2 (AE-PE)
1.7.2011
212.432,18 KM
ocs-500 koloposkop set
1.7.2011
65.687,97 KM
ocs-500 koloposkop set
1.7.2011
65.687,97 KM
Medela basic 30 aspirator
1.7.2011
16.716,27 KM
Aspirator-sukcesivna pumpa
30.12.2015
2.106,00 KM
Monitor IM60 za praćenje vitalnih funkcija
30.12.2015
8.073,00 KM
Monitor IM60 za praćenje vitalnih funkcija
30.12.2015
8.073,00 KM
class II microbiological safeety cabinet
22.10.2014
11.788,70 KM
inkubator
22.10.2014
14.623,95 KM
Mikrobiološki kabinet Classic
13.2.2017
10.493,63 KM
CO2 Inkubator
13.2.2017
12.884,35 KM
IME DONATORA
DONACIJA
DATUM DONACIJE
VRIJEDNOST DONACIJE
NABAVKA
DATUM NABAVKE
VRIJEDNOST NABAVKE

Nefelometar BN II SN 150338
27.9.2011
4.000,00 KM
Dvogodišnja nabavka reagensa i potrošnog materijala, aplikatibilnih na tehnologiju BN II Laser Nefelometar ili ekvivalent
31.8.2012
2.053.275,30 KM
Nabavka reagenasa za tehnologiju BN II Laser Nefelometar ili ekvivalent
30.9.2014
351.733,61 KM
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala, aplikatibilnih na tehnologiju BN II Laser Nefelometar ili ekvivalent
9.11.2016
305.686,91 KM

Biohemijski analizator Dimension Xpand
31.3.2014
37.233,70 KM
Godišnja nabavka reagenasa i potrošnog materijala aplikabilni na tehnologiju Dimension RxL i Dimension Max i Xpand*
9.11.2016
556.139,25 KM
-//-
0,00 KM

Dimension RxL Max 220963-AX
27.9.2011
32.000,00 KM
Dvogodišnja nabavka reagensa i potrošnog materijala koji moraju biti aplikatibilni na tehnologiju Dimension RxL i Dimension Max i Xpand ili ekvivalent*
31.8.2012
1.431.456,65 KM

Dimension RXL MAX sn 223316-X
27.9.2011
64.000,00 KM
Reagensi i potrošni materijal apkikabilan na tehnologiju Dimension RxL i Dimension Max i X-pand*
30.9.2014
623.055,02 KM

Stratus CS SN 98051845, 2 kom.
27.9.2011
14.000,00 KM
Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju Stratus CS-analyzer ili ekvivalent
31.8.2012
111.457,50 KM
Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju Stratus CS-analyzer ili ekvivalent
30.9.2014
75.924,68 KM
Godišnja nabavka reagenasa aplikabilnih na tehnologiju Stratus CS-Analyser ili ekvivalent
9.11.2016
70.560,16 KM

Advia 2120 i SN IRO 9431038
27.9.2011
57.000,00 KM
Dvogodišnja nabavka reagensa i potrošnog materijala koji moraju biti aplikatibilni na tehnologiju Advia 2120i ili ekvivalent
31.8.2012
287.881,77 KM
Reagensi i potrošni materijal koji trebaju biti aplikabilni na tehnologiju Advia 2120 ili ekvivalent
30.9.2014
149.769,00 KM
Jednogodišnja nabavka reagenasa i potrošnog materijala koji moraju biti aplikabilni na tehnologiju Advia 2120 ili ekvivalent
9.11.2016
195.458,83 KM

Automatizirani sistem "Architect ci 8200"
18.3.2011
352.049,40 KM
Dvogodišnja nabavka reagensa i potrošnog materijala aplikabilnih na tehnologiju Architect C8200
29.12.2014
769.093,37 KM

Aparat Immulite 1000
22.6.2015
26.675,01 KM
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala aplikabilnih na tehnologiju Immulite 1000
23.6.2015
88.578,71 KM
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala aplikabilnih na tehnologiju Immulite 1000
11.4.2017
411.952,05 KM

Hematološki analizator CELL DYN SHAPPIRE i Hematološki analizator CELL DYN RUBY
3.9.2015
204.814,35 KM
Reagensi i potroši materijal za Cell Dyn Sapphire i Cell Dyn Ruby
9.11.2016
490.622,64 KM

Imunoški analizator VITROS ECIQ i dva biohemijska analizatora VITROS 350
8.11.2010
180.000,00 KM
Dijagnostički i potrošni materijal za aparate Vitros ECI Q i Vitros 350
22.2.2011
1.181.463,30 KM

Aparat za gasnu analizu ABL 80
26.1.2011
13.690,60 KM
Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju ABL 80
25.9.2014
39.040,28 KM

Aparat za laboratorijski za analizu acitobaznih statusa Gastat 1815
14.8.2015
30.892,00 KM
Godišnja nabavka reagensa i potrošnog materijala aplikabilnih na tehnologiju GASTAT 1815
9.1.2017
52.966,00 KM

Aparat laboratorijski za analizu acitobaznih statusa Gastat 1825
14.8.2015
34.324,00 KM
Godišnja nabavka reagensa i potrošnog materijala aplikabilnih na tehnologiju GASTAT 1825 ili ekvivalent
9.1.2017
60.535,00 KM

Aparat za laboratorijski za analizu acitobaznih statusa Gastat 1835
14.8.2015
36.613,00 KM
Godišnja nabavka reagensa i potrošnog materijala aplikabilnih na tehnologiju GASTAT 1835 ili ekvivalent
9.1.2017
80.637,00 KM

AUTION ELEVEN AE-4020 ARKRAY
14.8.2015
8.009,00 KM
Potrošni materijal aplikabilan na tehnologiju Arkray Aution Eleven 4020
9.1.2017
12.097,00 KM

O nama

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) je nevladina medijska organizacija, osnovana 2004., u čijem fokusu rada su istraživanje korupcije, organiziranog kriminala i sistemskih nepravilnosti koje građanima BiH otežavaju život te usporavaju demokratski razvoj države. Kroz istraživačke priče, interaktivne sadržaje i baze podataka, CIN razotkriva korupciju, nepravilnosti i neodgovornost u javnim nabavkama, pravosuđu, dodjeli poticaja, energetici, javnoj upravi i svakom drugom sektoru od značaja za građane.


   KONTAKT