Vlada FBiH: Ni miliona, ni zgrade

09.07.2013
Print Friendly, PDF & Email

Vlada je zakasnila sa procedurom raskida ugovora o kupovini spornog zemljišta u Mostaru i povrata 3 miliona KM.

Hotel Hercegovina

Uz prodajnu cijenu ruševine Hotela Hercegovina Vlada FBiH je platila i 150.000 KM poreza na promet nekretnine. (Foto: CIN)

Piše: Centar za istraživačko novinarstvo

Propao je pokušaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) da raskine ugovor o kupovini i dobije nazad 3 miliona KM, koliko je krajem 2007. godine platila za ruševinu Hotela Hercegovina u Mostaru. Naime, zakonski rok za raskid ugovora je godinu dana, a on je davno istekao.

Zemljište od 1.639 metara kvadratnih je kupljeno direktnom pogodbom od porodične firme Ante Vidačaka, člana Hrvatske demokratske zajednice (HDZ). Vlada je planirala ukloniti ruševine i izgraditi zgradu od 10.000 kvadratnih metara za smještaj institucija FBiH. Međutim, ni nakon pet godina nije dobila građevinsku dozvolu.

Lokalne vlasti su blokirale gradnju dok se ne riješi pitanje dva privatna stana koja su se nalazila u sklopu Hotela. Vlasnici stanova su tražili odštetu veću od 330.000 KM, navedeno je u Izvještaju Ureda za reviziju o kontroli poslovanja Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH u 2012. godini. Za institucije FBiH ova služba, između ostalog, obavlja i logističke poslove koji su u vezi sa nekretninama.

U Izvještaju piše i da je Vlada FBiH 2011. godine zatražila provjeru zakonitosti kupovine srušenog hotela te zadužila Komisiju sastavljenu od predstavnika triju nadležnih institucija da pokrene postupak raskida ugovora i povrata novca.

Komisija je zaključila da kupac nije mogao znati za pravne nedostatke zemljišta, jer ga prodavac o njima nije obavijestio niti su one bile evidentirane u zemljišnoj knjizi. Komisija je, također, zaključila da je davno istekao zakonski rok za raskid ugovora koji je propisan Zakonom o obligacionim odnosima, o čemu je obavijestila Vladu u aprilu 2012. godine.

Revizori, međutim, nisu pronašli dokumentaciju o tome da je Vlada FBiH uopće razmatrala informaciju Komisije i zauzela stav o spornoj kupovini.

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) je 2010. godine pisao o kupovini ruševnog Hotela Hercegovina i činjenici da Vlada FBiH u Mostaru i Sarajevu godinama plaća skupe najamnine, dok Služba za zajedničke poslove godinama ignoriše preporuke revizora i odbija popisati nekretnine kojima raspolaže.

Objavljeno 10. 7. 2013.

Print Friendly, PDF & Email
Preuzimanje sadržaja Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) dozvoljeno je uz obavezno navođenje izvora i povezivanje na www.cin.ba.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Označena polja je obavezno popuniti.

Bijeli hljeb

Energopotencijal u BiH

Javne nabavke