Više reda u rad komisija

03.09.2013
Print Friendly, PDF & Email

Vijeće ministara BiH je zadužilo Ministarstvo finansija da pripremi akt koji će definisati jasne zadatke komisija i rezultate koje trebaju ostvariti.

Vijeće ministara BiH

Vijeće ministara traži jasne kriterije i pravila za formiranje komisija (FOTO: Vijeće ministara)

Piše: Centar za istraživačko novinarstvo

Ministarstvo finansija Bosne i Hercegovine (BiH) dobilo je zadatak da uspostavi jasne kriterije i pravila za formiranje komisija državnih institucija. Taj mu je zadatak povjerilo Vijeće ministara BiH, koje je na današnjoj sjednici razmatralo Izvještaj o reviziji učinka rada komisija državnih institucija, koji je pripremio Ured za reviziju institucija BiH.

Revizori su u nedavno objavljenom izvještaju upozorili da se godišnje za rad komisija na državnom nivou izdvoji oko dva miliona maraka, iako mnoge od njih ne ispune zadatke zbog kojih su formirane. Revizija je utvrdila da komisije često nemaju jasan cilj rada, niti precizno određeno vrijeme za koje trebaju završiti posao, a naknade im se isplaćuju neovisno od rezultata rada. Nadzor nad radom komisija nije organizovan tako da osigurava efikasno i ekonomično korištenje budžetskih sredstava.

Revizori su u izvještaju dali preporuku da se uspostave jasni kriteriji i definišu pravila za formiranje komisija i drugih radnih tijela koja će institucijama BiH pomagati u radu. Osnivanje komisija i drugih radnih tijela ne bi trebalo biti pravilo već izuzetak. Komisije bi se trebale formirati za rješavanje jasno određenih stručnih pitanja koja nisu u nadležnosti neke od postojećih institucija BIH.

Preporučeno je i da se prilikom osnivanja komisija jasno definišu zadaci i mjerljivi rezultati koji se trebaju ostvariti, kao i uspostava kontrole nad radom komisija. Isplata naknada za rad u komisijama i drugim radnim tijelima trebala bi se zasnivati na rezultatima koji se ostvare u odnosnu na postavljanje ciljeve.

U saopćenju sa sjednice Vijeća ministara BiH se navodi da se definiranjem jasnih zadataka i mjerljivih rezultata koji se trebaju ostvariti, želi uvesti više reda u rad komisija i dodatno racionalizirati trošenje budžetskog novca.

CIN je objavio niz tekstova u kojima je pokazao da su komisije u BiH skupo plaćene, iako je rezultata njihovog rada malo.

Povezan članak: Satnica vrijedna nekoliko hiljada maraka

Objavljeno 03. 9. 2013.

Print Friendly, PDF & Email
Preuzimanje sadržaja Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) dozvoljeno je uz obavezno navođenje izvora i povezivanje na www.cin.ba.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Označena polja je obavezno popuniti.

Bijeli hljeb

Energopotencijal u BiH

Javne nabavke