Svjetska banka upozorava:Gotovo polovina građana neće moći ostvariti penziju

02.10.2007
Print Friendly, PDF & Email

U nedavno objavljenoj studiji Svjetska banka upozorava na neodrživost penzionih sistema u dva bh. entiteta, te da dolazi vrijeme kada gotovo polovina starijih građana neće biti u mogućnosti ostvariti pravo na penziju.

Iako se u izvještaju kao pozitivni navode rezultati reforme penzionog sistema, ipak se iznosi zaključak da to nije dovoljno. Sadašnja struktura penzionih fondova je neodrživa, naročito ako se uzme u obzir rastuća populacija penzionera i raširena praksa rada na crno. Upravo zbog toga fondovi imaju smanjen priliv doprinosa.

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva je 2007. godine objavio istraživanje o crnom tržištu rada u BiH u kojem su izneseni problemi u penzionom sistemu zemlje. Naročita pažnja posvećena je zakašnjelim uplatama doprinosa i pasivnosti nadležnih u naplati dugovanja. U seriji tekstova upozoreno je i na loš socijalni status penzionera zbog postojanja rada na crno.

Svjetska banka u svojoj studiji iznosi širok spektar mjera, od prelaska sa punog na djelomično isplaćivanje mirovina, te podizanje starosne granice za odlazak u penziju. No, rezultati ovih mjera mogle bi se osjetiti u narednih 20 do 50 godina.

Objavljeno: 2.10.2007. godine

Print Friendly, PDF & Email
Preuzimanje sadržaja Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) dozvoljeno je uz obavezno navođenje izvora i povezivanje na www.cin.ba.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Označena polja je obavezno popuniti.

Bijeli hljeb

Energopotencijal u BiH

Javne nabavke