Sedam osoba kažnjeno zbog sukoba interesa

30.04.2013
Print Friendly, PDF & Email

TI BiH smatra da opada zanimanje za sprečavanje sukoba interesa.

pare

Piše: Centar za istraživačko novinarstvo

Zbog kršenja Zakona o sukobu interesa Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) je prošle godine kaznila sedam osoba. Oni se neće moći kandidovati na izborima u naredne četiri godine. Ovo su podaci nevladine organizacije Transparency International (TI) BiH, navedeni u izvještaju o monitoringu provedbe pomenutih zakona. TI BiH smatra da je sprečavanje interesa u opadanju.

Od 13 predmeta za utvrđivanje sukoba interesa koje je CIK pokrenuo prošle godine, za šest je utvrđeno da nemaju elemenata za sankcionisanje. Kažnjen je Muris Čičić, profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Zbog nespojivosti funkcija profesor je, uz kaznu nepodobnosti kandidovanja, dobio i novčanu kaznu od 1.000 KM. CIK je pronašao da je Čičić u isto vrijeme bio član Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta i član Upravnog odbora Lutrije BiH.

Uz kaznu zabrane kandidovanja, Juri Zečeviću CIK je izrekao i novčanu kaznu od 5.000 KM, jer su pronašli da je istovremeno bio i zastupnik u Skupštini Posavskog kantona i suvlasnik, odnosno ovlaštena osoba u privatnom preduzeću Zeko Promet iz Odžaka.

Vijećnik Općinskog vijeća Travnik Faruk Hadžić je odlukom CIK-a ostao bez prava na kandidovanje u naredne četiri godine jer je njegov otac Jusuf Hadžić istovremeno bio član Skupštine privatnog preduzeća Fara Travnik. Hadžić je dobio i novčanu kaznu od 2.000 KM.

Boško Barišić, vijećnik Općine Jajce, uz novčanu kaznu od 8.000 KM, također, je dobio kaznu nemogućnosti kandidovanja na predstojećim izborima. CIK je pronašao da uz vijećničku ne može obnašati i funkciju osnivača i člana Skupštine privatnog preduzeća Komotin, koje je s organima koji se finansiraju iz budžeta sklapalo ugovore veće od 5.000 KM.

Bez mogućnosti kandidovanja u naredne četiri godine ostao je i direktor Osnovne škole 21. mart iz Matuzića Dževad Hopić i vijećnik iz Tešnja Benjamin Smailbegović. Hopić je kažnjen jer je uz postojeću obnašao i privremenu funkciju člana Nadzronog odbora Komunalnog poduzeća Vis Doboj-Jug. Smailbegović je dobio i novčanu kaznu od 1.000 KM jer je uz političku obnašao i dužnost člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona iz Zavidovića.

“To potvrđuje ranije nalaze da se, uglavnom, sankcionišu zvaničnici na nižim nivoima vlasti, dok su oni na najvišim nivoima zaštićeni“, kažu u TI-u BiH.

TI BiH upozorava da je Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH već četiri puta mijenjan i dopunjavan i to na način da je konstantno sužavan krug funkcija i osoba na koje se Zakon odnosi. „Najdrastičniji pristup slabljenja Zakona prisutan je u novom projektu Izmjena koje je Vijeće ministara BiH usvojilo i koje za cilj imaju potpunu politizaciju procesa odlučivanja o sukobu interesa i liberalizaciju propisa“, ističu u TI-u BiH.

Iz te organizacije upozoravaju i na neusklađenost sankcija sa mogućom dobiti. CIK BiH je od početka primjene Zakona o sukobu interesa izrekao 118 novčanih kazni, u ukupnom iznosu od 409.500 KM, od čega je do sada naplaćeno tek 267.380 KM.

„Poredeći budžetske prilive kroz naplatu sankcija i štetu nastalu zbog sukoba interesa javnih zvaničnika, a medijski i drugi izvještaji često govore o višemilionskim iznosima, disproporcija u korist onih koji se nalaze u sukobu interesa je više nego izražena“, zaključeno je u Izvještaju TI-a BiH.

Objavljeno 30.4.2013. godine

Print Friendly, PDF & Email
Preuzimanje sadržaja Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) dozvoljeno je uz obavezno navođenje izvora i povezivanje na www.cin.ba.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Označena polja je obavezno popuniti.

Bijeli hljeb

Energopotencijal u BiH

Javne nabavke