Satnica vrijedna nekoliko hiljada maraka

30.08.2013
Print Friendly, PDF & Email

Za rad komisija na državnom nivou godišnje se izdvaja oko dva miliona maraka. Sat vremena rada pojedinih komisija košta više od hiljadu maraka.

Bariša Čolak

Ministar pravde Bariša Čolak na čelu Komisije za pravosudni ispit (FOTO: RFE)

Piše: Centar za istraživačko novinarstvo

Komisija za lijekove Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (BiH) naplatila je 1.900 KM za svaki sat rada potrošen u toku prošle godine, objavio je Ured za reviziju institucija BiH. Komisija je imala devet sjednica u ukupnom trajanju 24 sata i za to su naplatili 45.600 KM. Pri tome nisu ispunili jedan od osnovnih zadataka: da Agenciji predlože listu esencijalnih lijekova na državnoj razini.

Sekretar Komisije Tatjana Ponorac kaže za Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) da lista na državnom nivou nije usvojena jer entitetski ministri zdravstva ne mogu da se dogovore o tipu liste.

„Komisiji stručno nije problem donijeti prijedlog, ali se entitetski ministri moraju dogovoriti kakvu listu žele. Mi smo u svim obrazloženjima napisali da je to više politički problem“, kaže Ponorac.

Komisija broji 15 članova, koje predlažu entitetska ministarstva zdravstva i Odjel za zdravstvo Distrikta Brčko.

Prema navodima revizora, godišnje se po osnovu neto naknada za komisije na državnom nivou izdvoji oko dva miliona maraka. Ne postoje potpuni podaci o broju formiranih komisija i drugih radnih tijela, kao i o broju njihovih članova. Ne postoje ni ograničenja u koliko komisija neka osoba može biti angažovana. Na osnovu uzorka od deset komisija koje je osnovalo Vijeće ministara, revizori su došli do podataka da pojedinci za efektivan rad u komisijama naplate više od hiljadu maraka.

Revizori su pronašli da komisije često nemaju jasan cilj rada, niti vrijeme za koje posao trebaju završiti. Isplata naknada nije povezana sa rezultatom komisije.

Komisija za plate i naknade u institucijama BiH svoj posao umjesto za godinu dana, koliko je trebala, radila je četiri godine. U prošloj godini njihovih 18 sati rada plaćeno je 58.600 KM. Oni su bili formirani s ciljem da izrade kriterije i procedure za vrednovanje radnih mjesta kao i politiku plaća u institucijama BiH.

Komisija za polaganje pravosudnih ispita na nivou BIH plaćena je po broju kandidata koji polažu pravosudni ispit. Za svakog kandidata predsjednik komisije dobije 120 KM a članovi komisije po 90 KM. Na čelu komisije je ministar pravde Bariša Čolak. Zakonom je predviđeno da predsjednika i članove komisije bira ministar pravde BiH, koji ujedino određuje i visinu naknade. Komisija o svom radu ministru pravde podnosi izvještaj najmanje jednom godišnje. Ova Komisija je prošle godine za svoj rad naplatila oko 106.000 KM.

Prema navodima revizora, nadzor nad radom komisija nije organizovan tako da osigurava efikasno i ekonomično korištenje budžetskih sredstava. Članovi komisija nerijetko su uposlenici državnih institucija, a revizori su utvrdili i da je uobičajena praksa da se komisije sastaju tokom redovnog radnog vremena. „Njihovi članovi u isto vrijeme primaju plaću za redovan rad i ostvaruju naknadu za rad u komisijama“, navode revizori.

Dvije od deset analiziranih komisija se 2012. godine nisu uopšte sastajale. To su Komisija za suzbijanje opojnih droga i Komisija za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u BiH. Istovremeno, Komisija za saradnju sa UNESCO-om je u 2012. održala dvije sjednice, a za naknade njezinim članovima potrošena je 31.000 maraka.

CIN je objavio niz tekstova u kojima je pokazao da se komisije u BiH skupo plaćaju, iako je rezultata malo.

Objavljeno: 30. 8. 2013.

Print Friendly, PDF & Email
Preuzimanje sadržaja Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) dozvoljeno je uz obavezno navođenje izvora i povezivanje na www.cin.ba.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Označena polja je obavezno popuniti.

Bijeli hljeb

Energopotencijal u BiH

Javne nabavke