Posao u javnom sektoru samo preko konkursa

05.03.2019
Print Friendly, PDF & Email

Vlada FBiH je usvojila uredbu prema kojoj će za zapošljavanje u svim javnim organima i preduzećima u ovom entitetu morati biti raspisan konkurs.

Vlada FBiH

Javna preduzeća do sada nisu bila obavezna objavljivati konkurse za prijem novih radnika. Uredbom Vlade FBiH to će biti promijenjeno (Foto: Vlada FBiH)

Piše: Centar za istraživačko novinarstvo (CIN)

Krajem februara je stupila na snagu Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) kojom je predviđeno da se za posao u: zavodima, agencijama, direkcijama, ustanovama i preduzećima mora provesti procedura javnog oglašavanja. Uredba je donesena nakon što je u novembru 2018. godine izmijenjen federalni Zakon o radu.

Javni organi će morati objaviti oglas najmanje u jednom dnevnom listu i na svojoj internet-stranici te ga dostaviti službi za zapošljavanje.

Postupak izbora kandidata provodit će komisija koju će činiti uposlenici javnog organa. Komisija će razmatrati dokumentaciju, provoditi usmeni i pisani test te utvrđivati listu uspješnih kandidata. Potom će poslodavac sa te liste birati s kim će zaključiti ugovor.

Svi javni organi u FBiH moraju u naredna dva mjeseca uskladiti pravilnike o radu i druge akte sa ovom uredbom.

Vlada FBiH je dozvoljavala zapošljavanje u javnim preduzećima bez konkursa, a proteklih sedam godina je samo formalno nastojala uvesti red u ovoj oblasti.

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) je ranije pisao o brojnim nepravilnostima prilikom zapošljavanja u javnim preduzećima koja nisu bila obavezna objavljivati konkurse. Prema istraživanju CIN-a, „HT Eronet“ i „BH Telecom“ su godinama bez konkursa zapošljavali članove vladajućih stranaka i porodica uposlenika.

Ured za reviziju institucija FBiH je 2018. godine u reviziji učinka „Transparentnost zapošljavanja u javnim preduzećima FBiH“ konstatovao da su za tri godine u devet javnih preduzeća zaposlena 2.282 nova radnika, od čega su 1.674 primljena bez konkursa.

 

Print Friendly, PDF & Email
Preuzimanje sadržaja Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) dozvoljeno je uz obavezno navođenje izvora i povezivanje na www.cin.ba.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Označena polja je obavezno popuniti.

Bijeli hljeb

Energopotencijal u BiH

Javne nabavke