Nova pravila za trošenje reprezentacije

21.03.2014
Print Friendly, PDF & Email

Pravilnik o korištenju reprezentacije u institucijama BiH predviđa uštede, ali i dalje ostavlja nejasnoće o tome ko unutar institucije ima pravo na ove troškove i u kojem iznosu.

Zgrada Parlamentarne skupštine BiH

Vijeće ministara BIH usvojilo je pravilnik s kojim planiraju budžetsku uštedu od najmanje milion maraka (Foto: CIN)

Piše: Centar za istraživačko novinarstvo

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (BiH) usvojilo je Pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju u institucijama BiH, koji predviđa smanjenje troškova za najmanje milion maraka godišnje.

Pravilnikom je precizirano da 74 institucije na nivou BiH mogu godišnje potrošiti najviše 2,1 milion maraka za reprezentacije, odnosno za ugostiteljske usluge kod prijema gostiju u toku službe. Do sada su institucije u prosjeku trošile između tri i četiri miliona maraka na godišnjem nivou.

Prema zajedničkom pravilniku, najveću reprezentaciju će imati Ministarstvo vanjskih poslova BiH u visini od pola miliona maraka i Ministarstvo odbrane BiH, uključujući i Oružane snage BiH, u visini od 330.000 KM. Najnižu godišnju reprezentaciju od 3.000 KM imat će manje institucije, kao što je Arhiv BiH.

Ministarstvo financija i trezora BiH predložilo je Pravilnik. U ovoj instituciji kažu da je dokument nastao na osnovu dugogodišnjih preporuka revizora.

„Bilo je neophodno da se to uradi jer se smatra da se tako mogu napraviti uštede“, rekla je Nataša Krsman, glasnogovornica Ministarstva.

Pravilnik se ne odnosi na Parlamentarnu skupštinu BiH. Krsman je pojasnila da njihove troškove propisuje Zajednička komisija za administrativne poslove.

Parlamentarna skupština u prosjeku troši 110.000 KM godišnje za reprezentaciju, a Ured za reviziju je dvije godine zaredom ovoj instituciji davao mišljenje sa rezervom, ističući da korištenje sredstava reprezentacije nije riješeno na zadovoljavajući način.

„Pojam reprezentacije još uvijek nije jasno i precizno definisan u smislu razdvajanja stvarnog i opravdanog troška od svakodnevne konzumacije napitaka i hrane zaposlenih koji ostvaruju ovo pravo“, stoji u izvještajima o reviziji Parlamentarne skupštine za 2011. i 2012. godinu.

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) je prošle godine uradio istraživanje o načinima trošenja reprezentacije u državnim i entitetskim institucijama, te otkrio da se tim novcem plaćala i ishrana zaposlenika, kupovale knjige stranačkih kolega te ostavljao bakšiš u lokalima.

Trošenje reprezentacije u institucijama BiH nije bilo definisano zakonom ili nekim jedinstvenim pravilnikom, već posebnim pravilnicima unutar svake institucije. Istraživanje je pokazalo da ti pravilnici nisu bili ujednačeni, između ostalog, u pogledu prava na korištenje reprezentacije i mjesečnog limita. Pravo na reprezentaciju u nekim institucijama su imali samo rukovodioci, u nekim uz rukovodioce i još jedna osoba, a bilo je i institucija u kojima su pravo na reprezentaciju imali svi uposlenici.

Usvojeni Pravilnik predviđa da pravo na korištenje reprezentacije imaju članovi Predsjedništva i Vijeća ministara, njihovi zamjenici i šefovi kabineta, rukovodioci institucija i njihovi zamjenici i pomoćnici, sekretari institucija, ambasadori, šefovi misija i generalni konzuli. Međutim, ostavlja se mogućnost rukovodiocima da ovlaste i druge osobe za korištenje reprezentacije, kao što je to bio i do sada slučaj.

Slično je i sa mjesečnim iznosima, koji također nisu precizirani već se u Pravilniku navodi da rukovodioci institucija donose interne akte kojim će utvrditi mjesečne iznose sredstava za reprezentaciju. Mjesečni iznosi za reprezentaciju, zavisno od funkcije, do sada su se kretali od 40 do 5.000 KM, dok rukovodioci nekih institucija nisu imali ograničenja.

U Ministarstvu finansija kažu da mora postojati više kategorija jer se pojedine institucije zbog prirode posla moraju „izuzeti iz nekih pravila“.

Institucije do kraja godine trebaju donijeti interne akte koji će biti u skladu sa ovim Pravilnikom, te bi se trebali početi primjenjivati od početka 2015. godine.

Objavljeno 21. 3. 2013.

Print Friendly, PDF & Email
Preuzimanje sadržaja Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) dozvoljeno je uz obavezno navođenje izvora i povezivanje na www.cin.ba.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Označena polja je obavezno popuniti.

Bijeli hljeb

Energopotencijal u BiH

Javne nabavke