KRAJINALIJEK a.d.

Banja Luka
2001
4400954890000
BROJ UGOVORA
587
UKUPNA VRIJEDNOST UGOVORA
62.708.993KM
KRAJINALIJEK a.d. KRAJINALIJEK a.d.
direktor

Direktor:

Milenko Damjanović

Bosa Marinković
67,14%
PREF AD Banja Luka
5,83%
Ostali
3,58%
Miljenko Kraljević
0,73%
Nenad Đukanović
0,63%
Mladen Sokal
0,58%
Ilinka Milinković
0,57%
Vera Ojdanić
0,54%
Lidija Magazinović
0,53%
Fond za restitucija RS a.d. Banja Luka
2,91%
Milenko Damjanović
1,44%
OSNOVNI KAPITAL:
6.072.569 KM