EFT - RUDNIK I TERMOELEKTRANA STANARI d.o.o.

Stanari
2005
4400106370004
BROJ UGOVORA
17
UKUPNA VRIJEDNOST UGOVORA
52.065.958KM
EFT - RUDNIK I TERMOELEKTRANA STANARI d.o.o. EFT - RUDNIK I TERMOELEKTRANA STANARI d.o.o.
direktor

Direktor:

Ivica Jakovljević

EFT INTERNATIONAL INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED London, Velika Britanija
Velika Britanija%
OSNOVNI KAPITAL:
231.715.673 KM