MEDICOM d.o.o.

Bijeljina
1997
4400441670004
BROJ UGOVORA
376
UKUPNA VRIJEDNOST UGOVORA
60.610.794KM
MEDICOM d.o.o. MEDICOM d.o.o.
direktor

Direktor:

Ljubomir Perić

Nebojša Jovanić Bijeljina
100,00%
OSNOVNI KAPITAL:
5.000 KM