BELAZ PREMAR SERVICES d.o.o.

Ugljevik
2003
4401839650000
BROJ UGOVORA
78
UKUPNA VRIJEDNOST UGOVORA
27.040.896KM
BELAZ PREMAR SERVICES d.o.o. BELAZ PREMAR SERVICES d.o.o.
direktor

Direktor:

Boro Katanić

zamjenik

ODGOVORNO LICE:

Draško Radić, zamjenik

Karena Services Corp Panama
100,00%
OSNOVNI KAPITAL:
5.000 KM