HERCEGOVINALIJEK d.o.o.

Mostar
2000
4227015090005
BROJ UGOVORA
562
UKUPNA VRIJEDNOST UGOVORA
149.233.804KM
HERCEGOVINALIJEK d.o.o. HERCEGOVINALIJEK d.o.o.
direktor

Direktor:

Meaz Begović

Šemsudin Hasić Mostar
50,00%
Mensur Mušija
50,00%
OSNOVNI KAPITAL:
1.776.200 KM