EZPADA d.o.o.

Mostar
4227480680005
BROJ UGOVORA
1
UKUPNA VRIJEDNOST UGOVORA
67.482.660KM
EZPADA d.o.o. EZPADA d.o.o.
direktor

Direktor:

Dario Krtalić

zamjenik

ODGOVORNO LICE:

Jiří Volák, prokurist

EZPADA AG Zug, Švicarska
100,00%
OSNOVNI KAPITAL:
1.000.000 KM