RUDNAP d.o.o.

Banja Luka
2007
4402685700005
BROJ UGOVORA
2
UKUPNA VRIJEDNOST UGOVORA
212.242.512KM
RUDNAP d.o.o. RUDNAP d.o.o.
direktor

Direktor:

Velimir Vilendečić

Rudnap Group AD Beograd, Srbija
100,00%
OSNOVNI KAPITAL:
1.100.000 KM