NISKOGRADNJA d.o.o.

Laktaši
1990
4401179620005
BROJ UGOVORA
54
UKUPNA VRIJEDNOST UGOVORA
72.067.426KM
NISKOGRADNJA d.o.o. NISKOGRADNJA d.o.o.
direktor

Direktor:

Ljubomir Ćubić

Ljubomir Ćubić Laktaši
100,00%
OSNOVNI KAPITAL:
5.000 KM