KALDERA COMPANY d.o.o.

Laktaši
1994
4401185190004
BROJ UGOVORA
67
UKUPNA VRIJEDNOST UGOVORA
18.318.334KM
KALDERA COMPANY d.o.o. KALDERA COMPANY d.o.o.
direktor

Direktor:

Milenko Čičić

zamjenik

ODGOVORNO LICE:

Dušan Čičić, zamjenik direktora

zamjenik

ODGOVORNO LICE:

Drago Stanivuković, prokurist

Milenko Čičić Laktaši
100,00%
OSNOVNI KAPITAL:
1.012.000 KM