ELNOS BL d.o.o.

Banja Luka
1997
4400811430008
BROJ UGOVORA
189
UKUPNA VRIJEDNOST UGOVORA
46.320.305KM
ELNOS BL d.o.o. ELNOS BL d.o.o.
direktor

Direktor:

Dušan Torbica

zamjenik

ODGOVORNO LICE:

Branko Torbica, izvršni direktor

Dušan Torbica Banja Luka
100,00%
OSNOVNI KAPITAL:
5.000 KM