JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Izrada studije: Utjecaj distribuirane proizvodnje (elektrana) na distribucijsku mrežu Otvoreni Energetski institut Hrvoje Požar Hrvatska 17.11.2011. 95.013,00 Službeni glasnik BiH 100/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Sanacija zgrade i partera RJ Elektro Bosansko Grahovo DP Jug - Pogon Livno Otvoreni GTR d.o.o. društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge Mostar 16.11.2011. 51.879,68 Službeni glasnik BiH 100/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava opreme za vatrodojavni sustav Otvoreni AGENCIJA KAMIR d.o.o. Široki Brijeg Široki Brijeg 20.12.2011. 35.950,00 Službeni glasnik BiH 102/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava električne energije za 2012. godinu Otvoreni Rudnap d.o.o., Banja Luka, Rudnap Group a.d., Beograd. Banja Luka 30.12.2011. 156.918.871,77 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabavka RAID kontrolera za FMIS storage Pregovarački System one d.o.o. Sarajevo 20.12.2011. 9.578,76 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 2: Servisiranje i održavanje vozila u HNŽ i ZHŽ za potrebe organizacijske jedinice Društva: Distribucija električne energije (TAM i ostala teretna, radna, priključna vozila i radni strojevi) Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 23.12.2011. 22.000,00 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Izvoženje građevinskih radova za sanaciju zgrade Poslovnice Elektro Kiseljak u DP Centar Otvoreni BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 20.12.2011. 51.074,72 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 1: Nabava opreme za tehničku zaštitu (oprema za video nadzor, protuprovalni alarmni sustavi i sl.) za potrebe tehničke zaštite objekata Distribucije električne energije Otvoreni Agencija Sigurnost Dropuljuć d.o.o. Ljubuški 11.1.2012. 39.934,03 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Fizička zaštita ljudi i imovine u Proizvodnji električne energije u periodu od 12 mjeseci na 17 lokacija Ugovornog tijela u HNŽ, ZHŽ, HBŽ i SBŽ (PONOVLJENI POSTUPAK) Otvoreni DELTA SECURITY d.o.o. Čitluk 30.12.2011 7,00 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Sanacija upravljanja i remont kućnog agregata-HE Rama Otvoreni Energocontrol Zagreb d.o.o. Hrvatska 31.1.2012 417.804,41 Službeni glasnik BiH 15/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Zamjena stabilnog sustava za gašenje požara u HE Jajce II Otvoreni TEHNOPETROL d.o.o. Tuzla 31.1.2012 136.062,90 Službeni glasnik BiH 15/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Ornitološka istraživanja za VE Mesihovina (PONOVLJENI POSTUPAK) Otvoreni OIKON d.o.o. Hrvatska 17.2.2012. 49.000,00 Službeni glasnik BiH 21/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Održavanje čistoće uredskih, sanitarnih, pogonskih i ostalih prostorija objekata Proizvodnja električne energije u periodu od 12 mjeseci Otvoreni EUROSAN d.o.o. Mostar 17.2.2012. 157.712,00 Službeni glasnik BiH 21/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Fizička zaštita ljudi i imovine u Proizvodnji električne energije Mostar na period do 15 radnih dana za Pogon HE Mostarsko blato, objekat - odvodni kanal Jasenica Pregovarački DELTA SECURITY d.o.o. Čitluk 30.3.2012. 105,00 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Održavanje informatičkog sustava za obračun, fakturiranje i naplatu HEP Billing i održavanje sustava za poslovno izvještavanje biNs2-Warehousing Pregovarački IN2 informacijski inženjering d.o.o. Zagreb, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb Hrvatska 30.3.2012. 301.119,58 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Servisiranje i održavanje vozila u HNŽ i ZHŽ za potrebe organizacijske jedinice Društva: Distribucija električne energije (Lada) Otvoreni AUTOAGENT d.o.o. Mostar Mostar 12.4.2012. 18.000,00 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Usluge fizičke zaštite objekata: a) skladište Pogona Livno na Zgonima za potrebe Distribucije električne energije, DP Jug, Pogon Livno; b) skladište u Orašju za potrebe Distribucije električne energije, DP Sjever Pregovarački DELTA SECURITY d.o.o. Čitluk 30.3.2012. 6,50 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 1: Sistematski liječnički pregledi uposlenika Mostar Otvoreni Dom zdravlja Mostar Mostar 27.4.2012. 178.260,00 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 2: Sistematski liječnički pregledi uposlenika Čapljina Otvoreni DOM ZDRAVLJA Čapljina Čapljina 27.4.2012. 67.245,00 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 3: Sistematski liječnički pregledi uposlenika Grude Otvoreni DOM ZDRAVLJA Grude Grude 27.4.2012. 37.020,00 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 4: Sistematski liječnički pregledi uposlenika Ljubuški Otvoreni DOM ZDRAVLJA LJUBUŠKI Ljubuški 27.4.2012. 17.240,00 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 5: Sistematski liječnički pregledi uposlenika Široki Brijeg Otvoreni Dom zdravlja Široki Brijeg Široki Brijeg 27.4.2012. 18.200,00 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 7: Sistematski liječnički pregledi uposlenika Novi Travnik Otvoreni KANTONALNI ZAVOD ZA MEDICINU RADA Zenica 27.4.2012. 40.020,00 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 8: Sistematski liječnički pregledi uposlenika Jajce Otvoreni DOM ZDRAVLJA NOVI TRAVNIK Novi Travnik 27.4.2012. 42.468,00 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 9: Sistematski liječnički pregledi uposlenika Kiseljak Otvoreni KANTONALNI ZAVOD ZA MEDICINU RADA Zenica 27.4.2012. 12.135,00 Službeni glasnik BiH 43/12