RMU Banovići d.d. Banovići

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački OK Srednjoškolac Banovići Banovići 10.4.2014. 3.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački MNK Banovići Banovići 10.4.2014. 4.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački FK Budućnost Banovići 3.2.2014. 256.410,00 Službeni glasnik BiH 56/14
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački JU Centar za kulturu i informisanje Banovići Banovići 13.3.2014. 13.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački Općinski nogometni savez općine Banovići Banovići 13.3.2014. 4.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački UG KBS BANOVIĆI Banovići 30.4.2014. 1.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački JU TURIZAM BANOVIĆI d.o.o. Banovići 21.4.2014. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački JU Javna biblioteka Banovići 30.4.2014. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački JP Radio-televizija tuzlanskog kantona Tuzla 21.4.2014. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački UG KBS BANOVIĆI Banovići 21.4.2014. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački UG FK Grivice Banovići 10.4.2014. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački FK Oskova Banovići 14.5.2014. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14
RMU Banovići d.d. Banovići EURO DIZEL EN-590 Otvoreni POLO d.o.o. export-import sa p.o. Kalesija Kalesija 27.8.2014. 39.871.074,00 Službeni glasnik BiH 75/14
RMU Banovići d.d. Banovići Flokulant Otvoreni Keming d.o.o. Banovići 8.9.2014. 101.250,00 Službeni glasnik BiH 75/14
RMU Banovići d.d. Banovići Angažovanje fizičke radne snage na sanaciji kolosijeka, istovaru uglja i čišćenju Otvoreni FISKO-TRADE d.o.o. Banovići 13.8.2014. 315.273,50 Službeni glasnik BiH 75/14
RMU Banovići d.d. Banovići Prevoz radnika RMU Banovići Otvoreni Litvatrans d.d. Banovići 1.9.2014. 4.729.848,00 Službeni glasnik BiH 75/14
RMU Banovići d.d. Banovići Hidraulični i frikcioni čelični stupci Otvoreni Siming d.o.o. Jesenice na Dolenjskem Slovenija 19.6.2014. 287.829,72 Službeni glasnik BiH 75/14
RMU Banovići d.d. Banovići Nabavka trakastog transportera GTK 1000/600, dužine L=600 m, širine B= 1000 mm, kapaciteta Q= 200 t/h i brzine v= 1,6 m/s sa pripadajućom elektro i mašinskom opremom za rudnik Podzemna eksploatacija Otvoreni EN-UNION d.o.o., ITT-INŽINJERING ZA TRANSPORTNU TEHNIKU Tuzla 20.8.2014. 574.150,00 Službeni glasnik BiH 75/14
RMU Banovići d.d. Banovići Angažovanje kamiona za prevoz taloga iz taložnih bazena na relaciji Separacija Ječevac - PK Čubrić Otvoreni Pozder d.o.o. Banovići 9.10.2014. 385.000,00 Službeni glasnik BiH 82/14
RMU Banovići d.d. Banovići Gumene transportne trake Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 11.9.2014. 99.960,00 Službeni glasnik BiH 82/14
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački Udruženje izdavača Haber Tuzla 9.10.2014. 2.400,00 Službeni glasnik BiH 82/14
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački Rukometni klub Konjuh Živinice 6.10.2014. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 82/14
RMU Banovići d.d. Banovići Rezervni dijelovi autoelektrike Otvoreni AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.9.2014. 350.000,00 Službeni glasnik BiH 82/14
RMU Banovići d.d. Banovići ČELIČNI POLUPROIZVODI Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 5.11.2014. 299.998,52 Službeni glasnik BiH 91/14
RMU Banovići d.d. Banovići REKLAMNO PROPAGANDNE USLUGE Pregovarački OMLADINSKI RUKOMETNI KLUB RUDAR BANOVIĆI Banovići 18.11.2014. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 91/14