Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 5 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Osnovnog suda u Doboju; Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 15.5.2015. 96.901,20 SG 47/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 6 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Okružnog suda u Doboju; Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica Mon May 18 00:00:00 CEST 2015 19.754,00 SG 47/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 7 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Osnovnog suda u Prijedoru Otvoreni KRANING PURAČIĆ d.o.o. Lukavac 18.5.2015. 105.941,30 SG 47/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 8 - Nabavka stolica za potrebe pravosudnih institucija u BiH Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 14.5.2015. 79.517,90 SG 47/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 9 - Nabavka konferencijskog stola za potrebe VSTV-a BiH Otvoreni Mira-Mar d.o.o. Foča 18.5.2015. 1.420,00 SG 47/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 10 - Nabavka metalnog pokretnog arhivskog sitema (regala) za potrebe VSTV-a BiH Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 14.5.2015. 15.493,50 SG 47/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Održavanje web portala pravosudje.ba i informacionog sistema Centra za sudsku dokumentaciju Otvoreni Infostudio d.o.o. Sarajevo 29.5.2015. 75.940,00 SG 49/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Održavanje servera i sistema za pohranu i backup podataka Otvoreni BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.6.2015. 239.280,00 SG 51/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge održavanja Microsft Premier Support proizvoda Pregovarački MICROSOFT BIH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.7.2015. 42.638,40 SG 61/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge razvoja softvera za integraciju sa SOKOP-Mal aplikacijom Otvoreni OLIVE BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.9.2015. 40.000,00 SG 74/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Obnavljanje softverskih antivirus licenci Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 30.10.2015. 58.998,60 SG 85/15