Uprava za indirektno oporezivanje BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1- Nabavka NTCS infrastrukture Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 22.12.2014. 139.400,03 SG 06/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2- Nabavka komunikacijske opreme Otvoreni SAGA RS d.o.o. Banja Luka, Srbija 22.12.2014. 204.977,04 SG 06/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 3- Nabavka računarske opreme i softvera za nastavka primjene PKI Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 22.12.2014. 898.650,16 SG 06/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Izvođenje radova na izgradnji Graničnog prelaza Gradiška - Faza I koja podrazumjeva pripremne radnje, izgradnju donjeg stroja i polaganje hidroinstalacija, mašinskih i elektro instalacija Otvoreni Niskogradnja d.o.o., Kors d.o.o. Banja Luka 23.12.2014. 7.264.351,00 SG 06/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Ponovni otvoreni postupak za nabavka i isporuka automatskog viskozimetra za određivanje kinematske viskoznosti prema standardnoj metodi ASTM D 445 (ekvivalent sa standardnom metodom EN ISO 3104) Otvoreni Apical d.o.o. Sarajevo 28.12.2014. 42.730,00 SG 06/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1- Nabavka i isporuka faks aparata Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 17.12.2014. 8.880,00 SG 06/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2- Nabavka i isporuka štampača Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 17.12.2014. 7.050,00 SG 06/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 3- Nabavka i isporuka kopir aparata Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 17.12.2014. 55.335,00 SG 06/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 4- Nabavka i isporuka multifunkcijskih uređaja Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 17.12.2014. 21.425,00 SG 06/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 6- Zakup usluge pristupa internet mreži iz objekta Regionalnog centra Sarajevo, ul. Đoke Mazalića 5 Otvoreni BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 22.12.2014. 1.584,00 SG 06/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2- Nabavka i isporuka elektronske opreme Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 26.12.2014. 7.493,00 SG 06/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1 - Vršenje usluge preprojektovanja Projekta izgradnje Graničnog prelaza Ivanjica Pregovarački ČOVJEK I PROSTOR d.o.o. Mostar 26.12.2014. 13.900,00 SG 08/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2 - Vršenje usluge preprojektovanja Projekta izgradnje Graničnog prelaza Gorica Pregovarački ČOVJEK I PROSTOR d.o.o. Mostar 26.12.2014. 12.950,00 SG 08/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Ponovni otvoreni postupak prikupljanja ponuda za nabavku i isporuku goriva za motorna vozila RC Mostar i njegovih organizacionih jedinica Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 6.1.2015. 204.880,00 SG 13/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1 - Vršenje usluga objavljivanja oglasa i akata za potrebe UIO BiH za regiju Banja Luka Otvoreni Glas Srpske a.d. Banja Luka 31.12.2014. 1.290,00 SG 20/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2 - Vršenje usluga objavljivanja oglasa i akata za potrebe UIO BiH za regiju Sarajevo i Tuzla Otvoreni DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka 31.12.2014. 1.264,96 SG 20/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Ponovljeni otvoreni postupak prikupljanja ponuda za vršenje usluga servisiranja i popravke motornih vozila marke škoda RC Sarajevo (vozila van garantnog roka) Otvoreni ASA PSS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.12.2014. 76.202,60 SG 20/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Ponovni otvoreni postupak za nabavku i isporuku registratora i fascikla za potrebe UIO BiH Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 2.3.2015. 158.880,00 SG 22/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1- Zakup primarne veze, direktnim simetričanim pristupom Internetu na lokaciji Sjedišta UIO BiH, ul. B.Lazarevića bb, Banjaluka Otvoreni ELTA-KABEL Doboj 24.2.2015. 126,50 SG 24/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2- Zakup redudantne veze, direktnim simetričanim pristupom Internetu na lokaciji Sjedišta UIO BiH, ul. B.Lazarevića bb, Banjaluka Otvoreni Blicnet d.o.o. Banja Luka 3.3.2015. 123,93 SG 24/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 3- Zakup primarne veze, asimetričanim pristupom Internetu na lokaciji Sjedišta UIO BiH, ul. B.Lazarevića bb, Banjaluka Otvoreni MTEL Banja Luka 24.2.2015. 80,00 SG 24/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 4- Zakup redudantne veze, asimetričanim pristupom Internetu na lokaciji Sjedišta UIO BiH, ul. B.Lazarevića bb, Banjaluka Otvoreni Blicnet d.o.o. Banja Luka 3.3.2015. 72,64 SG 24/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 6- Zakup usluge pristupa internet mreži iz objekta Regionalnog centra Mostar, ul. Rodoč bb, direktanim simetričanim pristupom Otvoreni JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 5.3.2015. 100,00 SG 24/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 7- Zakup usluge pristupa internet mreži iz objekta Regionalnog centra Mostar, ul. Rodoč bb, asimetričanim pristupom Otvoreni JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 5.3.2015. 40,00 SG 24/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1 - Sanacija i rekonstrukcija elektroopreme i elektroinstalacija (jaka struja) Otvoreni MAGNET d.o.o. Brčko 6.3.2015. 20.700,00 SG 26/15