JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 6: Rezervni dijelovi za aparat za dijalizu FRESENIUS MEDICAL CARE JONOMETAR 08 Otvoreni Fresenius Medical Care BH d.o.o. Sarajevo 19.9.2011. 6.013,40 Službeni glasnik BiH 80/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 3: Armature i armaturne mreže Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 26.9.2011. 24.822,60 Službeni glasnik BiH 80/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 7: Materijal za popločavanje Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 26.9.2011. 8.750,00 Službeni glasnik BiH 80/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 8: Ciglarski proizvodi Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 26.9.2011. 9.541,75 Službeni glasnik BiH 80/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 9: Materijal za zaštitu od zračenja Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 26.9.2011. 4.800,00 Službeni glasnik BiH 80/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 10: Barit Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 26.9.2011. 1.780,00 Službeni glasnik BiH 80/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 12: Klinker keramika Otvoreni Pero d.o.o. Zenica 26.9.2011. 3.780,00 Službeni glasnik BiH 80/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 2:4: Okovi za vrata i prozore 2 Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 26.9.2011. 4.750,50 Službeni glasnik BiH 80/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 25: Oprema za namještaj Otvoreni Pero d.o.o. Zenica 26.9.2011. 13.510,00 Službeni glasnik BiH 80/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 31: Tapetarska oprema Otvoreni 26.9.2011. 2.610,00 Službeni glasnik BiH 80/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 36: Lakovi i lazure Otvoreni Pero d.o.o. Zenica 26.9.2011. Službeni glasnik BiH 80/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 41: Sadnice bjelogorice Otvoreni SEIF d.o.o. Miljanovci Kalesija 26.9.2011. 7.690,00 Službeni glasnik BiH 80/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 42: Sadnice crnogorice Otvoreni Vrtlar d.o.o. Lopare Lopare 26.9.2011. 1.600,00 Službeni glasnik BiH 80/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 43: Sadnice dekorativnog grmlja - bjelogorica Otvoreni JKP Komemorativni centar d.o.o. Tuzla Tuzla 26.9.2011. 6.643,77 Službeni glasnik BiH 80/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 44: Sadnice dekorativnog grmlja - crnogorica Otvoreni SEIF d.o.o. Miljanovci Kalesija 26.9.2011. 4.559,00 Službeni glasnik BiH 80/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 45: Sadnice ruža Otvoreni A-X d.o.o. Mostar 26.9.2011. 1.080,00 Službeni glasnik BiH 80/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 46: Sadnice sezonskog cvijeća Otvoreni SEIF d.o.o. Miljanovci Kalesija 26.9.2011. 2.202,00 Službeni glasnik BiH 80/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 48: Sredstva za umnožavanje, njegu i zaštitu biljaka. Otvoreni A-X d.o.o. Mostar 26.9.2011. 3.373,00 Službeni glasnik BiH 80/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 1: Higijena u bolničkim ustanovama Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 17.10.2011. 245.844,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 4: Sredstva za higijenu i dezinfekciju u kuhinji Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 17.10.2011. 97.916,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 5: Zašitne rukavice I Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 17.10.2011. 3.560,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 6: Zašitne rukavice II Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 17.10.2011. 140,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 2: Lična higijena Otvoreni Univerzalpromet d.d. Tuzla Tuzla 17.10.2011. 3.180,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 8: Sredstva za ručno pranje Otvoreni Univerzalpromet d.d. Tuzla Tuzla 17.10.2011. 9.441,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 3: Sredstva za dezinsekciju Otvoreni Poljovet d.o.o. Gradačac 17.10.2011. 18.316,00 Službeni glasnik BiH 86/11