Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 3 - Rezervni dijelovi za VN i SN rastavljače proizvođača Energoinvest i Končar Otvoreni Dalekovod d.o.o. Mostar 19.8.2013. 70.656,02 Službeni glasnik BiH 66/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Servis (revizija) prekidača tip:LTB 145D1/B proizvođača ABB u TS 400/x kV Mostar 4 Otvoreni ABB d.o.o. Zagreb Hrvatska 19.8.2013. 50.060,66 Službeni glasnik BiH 66/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Popravka transformatora 400/220 kV, 400 MVA u RP Trebinje Pregovarački Minel Transformatori a.d. Ripanj Srbija 14.8.2013. 72.365,71 Službeni glasnik BiH 66/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Radovi na isporuci i ugradnji novog stuba broj 8 na: DV 110 kV EVP Dobrinje TE Kakanj Pregovarački ENERGOINVEST- DALEKOVODIZGRADNJA d.d. Sarajevo 20.8.2013. 29.984,20 Službeni glasnik BiH 68/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Ispitivanje signala sa SN ćelija Pregovarački CET ENERGY Sarajevo Sarajevo 16.8.2013. 9.990,00 Službeni glasnik BiH 68/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dalekovoda 110 kV Gacko - Nevesinje Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 28.8.2013. 193.630,20 Službeni glasnik BiH 69/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Strujni i naponski mjerni transformatori Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 22.8.2013. 125.409,00 Službeni glasnik BiH 71/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Odvodnici prenapona 110 kV iSN Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 22.8.2013. 47.071,53 Službeni glasnik BiH 71/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 3: Rezervni dijelovi za VN prekidače Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 22.8.2013. 70.580,40 Službeni glasnik BiH 71/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 4: Rezervnih dijelovi za SN prekidače Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 22.8.2013. 45.650,00 Službeni glasnik BiH 71/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 5: Rezervni dijelovi za VN rastavljače Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 21.8.2013. 57.910,00 Službeni glasnik BiH 71/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 6: Otpornici za uzemljenje zvjezdišta energetskog transformatora Otvoreni Ramić-Trade d.o.o. Hrvatska 30.8.2013. 53.198,57 Službeni glasnik BiH 71/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka motornog goriva za službena vozila Elektroprenosa BiH - OP Sarajevo - TJ Višegrad Pregovarački NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 6.9.2013. 28.737,25 Službeni glasnik BiH 71/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Usluga održavanja vozila iz programa VW Otvoreni AUTO BEVANDA d.o.o. Mostar Mostar 12.9.2013. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 73/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Usluga održavanja vozila iz programa Škoda Otvoreni AUTO BEVANDA d.o.o. Mostar Mostar 12.9.2013. 35.000,00 Službeni glasnik BiH 73/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 3: Usluga održavanja vozila iz programa Landrover Otvoreni AUTO BEVANDA d.o.o. Mostar Mostar 12.9.2013. 35.000,00 Službeni glasnik BiH 73/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 4: Usluga održavanja vozila iz programa Iveco Otvoreni Auto Animo d.o.o. Mostar Mostar 9.9.2013. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 73/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Upgrade softvera, tvornička kalibracija i opremanje novim komunikacijskim kablom ispitnog uređaja Omicron ser. br. FD100M Pregovarački DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.9.2013. 7.900,00 Službeni glasnik BiH 79/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Upgrade softvera, tvornička kalibracija i opremanje novim komunikacijskim kablom ispitnog uređaja Omicron serijski broj FS076M Pregovarački DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.9.2013. 7.900,00 Službeni glasnik BiH 79/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Upgrade softvera, tvornička kalibracija i opremanje novim komunikacijskim kablom ispitnog uređaja Omicron serijski broj BJ536F Pregovarački DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.9.2013. 7.900,00 Službeni glasnik BiH 79/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Generalna sječa rastinja u trasama dalekovoda za potrebe OP Tuzla Otvoreni SD Brković Bajvati Zavidovići Zavidovići 1.10.2013. 99.089,10 Službeni glasnik BiH 79/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Uređaj za mjerenje kvaliteta električne energije Otvoreni MICOM BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.9.2013. 51.400,00 Službeni glasnik BiH 79/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Uređaj za ispitivanje odvodnika prenapona Otvoreni MICOM BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.9.2013. 37.880,00 Službeni glasnik BiH 79/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 3: Uređaj za sekundarno ispitivanje releja Otvoreni DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.9.2013. 75.900,00 Službeni glasnik BiH 79/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Oprema i materijal za izolatore, odvodnike prenapona i prekidače Pregovarački MH Elektroprivreda RS, HET a.d. Trebinje Trebinje 1.10.2013. 39.167,95 Službeni glasnik BiH 79/13