Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 87 - ?ompresa poliuretanska Otvoreni STEPMED d.o.o. Banja Luka 10.8.2015. 8.740,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 88 - ?ompresa sa PHMB (poliheksametilen bigvanid) Otvoreni STEPMED d.o.o. Banja Luka 10.8.2015. 7.950,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 89 - ?ompresa sterilna-transparentni poliuretanski film Otvoreni STEPMED d.o.o. Banja Luka 10.8.2015. 230,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 91 - ?ompresa sterilna višeslojna, dimenzije min. 10 cm x 12 cm Otvoreni STEPMED d.o.o. Banja Luka 10.8.2015. 150,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 92 - Apsorbujući povoj, sterilan, dimenzije min. 10 cm x 10 cm Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 14.8.2015. 40,80 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 93 - Visokoupijajuća kompresa, nesterilna, dimenzije min. 10 cm x 10 cm Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 14.8.2015. 18,60 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 94 - Visokoupijajuća kompresa, sterilna, dimenzije min. 20 cm x 20 cm Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 14.8.2015. 77,70 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 95 - Pamučni cjevasti povoj Otvoreni STEPMED d.o.o. Banja Luka 10.8.2015. 2.160,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 96 - Hirurški mantil Otvoreni STEPMED d.o.o. Banja Luka 10.8.2015. 12.490,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 97 - Sterilna ljepljiva traka za fiksiranje pri garniranju operativnog polja, dimenzije 9 cm x 50 cm Otvoreni STEPMED d.o.o. Banja Luka 10.8.2015. 850,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 98 - Hirurška prekrivka dimenzije 150 x 90 cm Otvoreni STEPMED d.o.o. Banja Luka 10.8.2015. 350,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 99 - Hirurški zaštitni rukav, sterilan, jednokratni, dužine 50 cm Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 13.8.2015. 742,50 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 101 - Aspiracioni set, tip Yankauer Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 14.8.2015. 5.814,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 102 - Redon dren Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 14.8.2015. 1.125,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 103 - Rolna za sterilizaciju Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 11.8.2015. 1.908,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 104 - Esmarhova poveska automatska sa kopčom Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 17.8.2015. 65,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 105 - Sintetski resorptivni upredeni konac, poliglikolna kiselina, obložen glukonatom, USP 4/0, dužina konca min. 70 cm, jedna okrugla igla, zakrivljenost igle 1/2 kruga, dužina igle 25-27 mm Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 14.8.2015. 601,20 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 106 - Sintetski neresorptivni monofilamentni neobloženi poliamidni konac, USP 4/0, dužina konca min. 70 cm, jedna kožna igla, zakrivljenost igle 3/8 kruga, dužina igle 25-30 mm Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 14.8.2015. 415,80 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 109 - Žičani šav, neresorptivni, monofilamentni, od nerđajućeg čelika, USP 2, dužina min. 70 cm, jedna kožna igla, zakrivljenost igle 3/8 kruga, dužina igle 48-60 mm Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.8.2015. 166,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 111 - Tabletirani NaCl Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 11.8.2015. 240,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 113 - Medicinsko platno gumirano, širine min. 130 cm Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 11.8.2015. 3.300,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 114 - Silikonski balon za reanimaciju za odrasle, zapremine 1600 mL, u kompletu sa O2 rezervoarom zapremine 2600 mL, autoklavirajući, sa dvije maske za lice veličine 3 i 5, pet Guedel kanila veličine 1/3/4/5/6, crijevo za O2 Otvoreni STEPMED d.o.o. Banja Luka 10.8.2015. 390,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 116 - Zavoj za fiksiranje, elastični, dimenzije 4 cm x 4 m Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 14.8.2015. 55,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 119 - Igla promjera 3 mm, graduisana na svakih 5 mm, lopatičastog vrha, koja služi kao vodič za kanulirani borer pri izvođenju ligamentoplastike Otvoreni STEPMED d.o.o. Banja Luka 10.8.2015. 190,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 122 - Višekratni autoklavirajući provodnik za hladno svjetlo, dužine min. 2 m Otvoreni STEPMED d.o.o. Banja Luka 10.8.2015. 900,00 SG 79/15