JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 1: Sanitarna sječa ŠG Konjuh, šumarija G. Drinjača Pregovarački FORST - MONT d.o.o. Kladanj 31.7.2013. 30.500,00 Službeni glasnik BiH 63/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 4: Sanitarna sječa ŠG Konjuh, šumarija G. Drinjača Pregovarački SP Zina - Bau Vl. Imamović Abid Kladanj 1.8.2013. 65.627,00 Službeni glasnik BiH 63/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 5: Sanitarna sječa ŠG Konjuh, šumarija G. Drinjača Pregovarački SP Zina - Bau Vl. Imamović Abid Kladanj 1.8.2013. 19.794,50 Službeni glasnik BiH 63/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Servisiranje i popravka Eco Trac 120 V šumskih traktora Otvoreni DRR AUTO d.o.o. Kiseljak Kiseljak 9.7.2013. 12.735,00 Službeni glasnik BiH 63/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Nabavka usluga na eksploataciji šumskih drvnih sortimenata u redovnom planu za 2013 godinu, za ŠG Konjuh Kladanj, šumarija Gostelja Otvoreni HALSAN d.o.o. Kladanj 26.7.2013. 104.280,00 Službeni glasnik BiH 63/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 4: Sanitarna sječa u ŠG Konjuh, šumarija Gostelja Pregovarački SP TAVNICA Kladanj 31.7.2013. 7.360,50 Službeni glasnik BiH 63/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 5: Sanitarna sječa u ŠG Konjuh, šumarija Gostelja Pregovarački SP TAVNICA Kladanj 31.7.2013. 15.598,00 Službeni glasnik BiH 63/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 6: Sanitarna sječa u ŠG Konjuh, šumarija Gostelja Pregovarački SP TAVNICA Kladanj 31.8.2013. 14.762,00 Službeni glasnik BiH 63/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 1: Sanitarna sječa u šumariji Banovići II Pregovarački SAM - DRVO Vl. Idrizović Samid Banovići 12.8.2013. 59.364,00 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Sanitarna sječa u šumariji Banovići II Pregovarački ŠEHA COMPANY d.o.o. Banovići 12.8.2013. 45.216,00 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 3: Sanitarna sječa u šumariji Banovići II Pregovarački ŠEHA COMPANY d.o.o. Banovići 12.8.2013. 19.670,00 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 4: Sanitarna sječa u šumariji Banovići II Pregovarački SAM - DRVO Vl. Idrizović Samid Banovići 12.8.2013. 151.875,00 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 5: Sanitarna sječa u šumariji Banovići II Pregovarački ŠEHA COMPANY d.o.o. Banovići 12.8.2013. 16.761,00 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 5: Sanitarna sječa u ŠG Konjuh, šumarija Gostelja II Pregovarački SP TAVNICA Kladanj 12.8.2013. 49.784,00 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 6: Sanitarna sječa u ŠG Konjuh, šumarija Gostelja II Pregovarački SP TAVNICA Kladanj 12.8.2013. 25.200,00 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 3: Sanitarna sječa, šumarija G. Drinjača Pregovarački JELA d.o.o. za proizvodnju i promet Kladanj 12.8.2013. 43.249,00 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 4: Sanitarna sječa, šumarija S. Drinjača Pregovarački SP Suad vl. Imamović Suad Kladanj 15.8.2013. 3.120,00 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 5: Sanitarna sječa, šumarija S. Drinjača Pregovarački SP Suad vl. Imamović Suad Kladanj 15.8.2013. 3.825,00 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 6: Sanitarna sječa, šumarija S. Drinjača Pregovarački SP Suad vl. Imamović Suad Kladanj 15.8.2013. 2.925,00 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 7: Sanitarna sječa, šumarija S. Drinjača Pregovarački SP Suad vl. Imamović Suad Kladanj 15.8.2013. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 8: Sanitarna sječa, šumarija S. Drinjača Pregovarački SP Suad vl. Imamović Suad Kladanj 15.8.2013. 4.000,00 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 9: Sanitarna sječa, šumarija S. Drinjača Pregovarački SP Suad vl. Imamović Suad Kladanj 15.8.2013. 2.850,00 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka HTZ opreme - radne rukavice Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 14.8.2013. 12.440,90 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 4: Nabavka usluga na eksploataciji šumskih drvnih sortimenata za ŠG Majevičko u redovnom planu za 2013. godinu Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 28.8.2013. 53.070,20 Službeni glasnik BiH 69/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 5: Nabavka usluga na eksploataciji šumskih drvnih sortimenata za ŠG Majevičko u redovnom planu za 2013. godinu Otvoreni FOREST-TRUCK d.o.o. Žepče Žepče 28.8.2013. 37.350,00 Službeni glasnik BiH 69/13