JU Kantonalna bolnica Zenica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5: Hirurški konci za potrebe Službe za urgentnu medicinu Otvoreni Proma d.o.o. Sarajevo 8.8.2014. 4.687,60 Službeni glasnik BiH 71/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 6: Hirurški konci za potrebe Službe za bolesti dojke (BREAST UNIT) Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 11.8.2014. 3.527,64 Službeni glasnik BiH 71/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka aparata za FACO emulzifikaciju na Službi za očne bolesti Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 8.8.2014. 90.167,00 Službeni glasnik BiH 71/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Pružanje usluga održavanja medicinske opreme proizvođača FRESENIUS Pregovarački Fresenius Medical Care BH d.o.o. Sarajevo 20.8.2014. 70.724,88 Službeni glasnik BiH 71/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2: Epruvete Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 26.8.2014. 37.374,00 Službeni glasnik BiH 71/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3: Urološki stentovi-nefrostome Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 26.8.2014. 15.776,95 Službeni glasnik BiH 71/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 4: Trake za ACCU-CHEK Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 26.8.2014. 12.600,00 Službeni glasnik BiH 71/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5: Igle za biopsiju Otvoreni OMNIA MEDIC d.o.o. Zenica 26.8.2014. 24.510,00 Službeni glasnik BiH 71/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 7: Papiri i trake za EKG aparate Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 26.8.2014. 7.359,70 Službeni glasnik BiH 71/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka uglja Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica 27.8.2012. 484.500,00 Službeni glasnik BiH 77/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: Praškasti deterdžent za industrijsko pranje rublja i posuđa Otvoreni Plan Plus d.o.o. Zenica 17.9.2014. 36.790,00 Službeni glasnik BiH 77/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Usluge održavanja medicinske opreme proizvođača General Electric Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 29.9.2014. 1.920,00 Službeni glasnik BiH 82/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: Voće i povrće Otvoreni Samostalni poljoprivredni proizvođač Ahmetašević Lukavac 10.10.2014. 138.005,00 Službeni glasnik BiH 82/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3: Bezalkoholna pića i konditorski proizvodi Otvoreni AS d.o.o. Jelah Tešanj 3.10.2014. 6.794,07 Službeni glasnik BiH 82/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 4: Kafa Otvoreni AS d.o.o. Jelah Tešanj 3.10.2014. 1.688,16 Službeni glasnik BiH 82/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5: Začini i čajevi Otvoreni AS d.o.o. Jelah Tešanj 3.10.2014. 43.899,85 Službeni glasnik BiH 82/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 6: Konzervirani smrznuti proizvodi od voća i povrća Otvoreni AS d.o.o. Jelah Tešanj 3.10.2014. 55.745,86 Službeni glasnik BiH 82/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Usluge održavanja medicinske opreme proizvođača Ortho Clinical Diagnostic Pregovarački MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.10.2014. 4.200,00 Službeni glasnik BiH 82/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2: Usluge održavanja uređaja za spirometriju proizvođača JAEGER Otvoreni NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo 14.10.2014. 8.131,57 Službeni glasnik BiH 87/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3: Usluge održavanja medicinske opreme proizvođača PHILIPS i ALOKA Otvoreni Medipoint d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.10.2014. 27.350,42 Službeni glasnik BiH 87/14
JU Kantonalna bolnica Zenica LOT 1: Ponovljeni otvoreni postupak nabavke ortopedskog materijala i pomagala u Službi za fizikalnu medicinu Otvoreni OTTO BOCK ADRIA d.o.o. Sarajevo 5.12.2014. 106.032,61 Službeni glasnik BiH 98/14
JU Kantonalna bolnica Zenica LOT 2: Ponovljeni otvoreni postupak nabavke ortopedskog materijala i pomagala u Službi za fizikalnu medicinu Otvoreni Cemedic d.o.o. Zenica 28.11.2014. 4.576,80 Službeni glasnik BiH 98/14
JU Kantonalna bolnica Zenica LOT 1: Nabavka staplera i cuttera polucirkularni i cirkularni i refili aplikabilni na tehnologiju Johnson&Johnson ili ekvivalent Otvoreni Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 12.12.2014. 38.812,60 Službeni glasnik BiH 98/14
JU Kantonalna bolnica Zenica LOT 2:Nabavka linearnih cuttera i staplera za otvorenu hirurgiju na tehnologiju John- son&Johnson ili ekvivalent Otvoreni Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 12.12.2014. 17.304,00 Službeni glasnik BiH 98/14
JU Kantonalna bolnica Zenica LOT 3: Nabavka linearnih cuttera i staplera za otvorenu hirurgiju na tehnologiju Covidien ili ekvivalent Otvoreni Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 12.12.2014. 8.886,00 Službeni glasnik BiH 98/14