Ministarstvo odbrane BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo odbrane BiH Lot 4: Pružanje usluga izvođenja građevinsko zanatskih i instalaterskih radova Otvoreni Energetik d.o.o. Banja Luka 6.8.2014. 76.923,07 Službeni glasnik BiH 75/14
Ministarstvo odbrane BiH Usluge ispitivanja vode, zemljišta i radioaktivnosti na lokacijama OS BiH za 2014. godinu Otvoreni JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka 8.9.2014. 42.735,04 Službeni glasnik BiH 75/14
Ministarstvo odbrane BiH Kontrola kvaliteta ugovorenih materijalnih sredstava klasa II, prema standardu BAS EN ISO/IEC 17020 i standardu BAS EN ISO/IEC 17025, a na bezi 118 (stotinuosamnaest) traženih uzoraka Pregovarački EURO-INSPEKT d.o.o. Sarajevo 23.7.2014. 14.160,00 Službeni glasnik BiH 75/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1: Zdravstveni pregledi PVL, letačkog osoblja,deminera, vozača i lica koja se upućuju na školovanje i vakcinacija lica koja se upućuju na školovanje i vojne misije Otvoreni Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sarajevo 18.8.2014. 512.820,51 Službeni glasnik BiH 77/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2: Zdravstveni pregledi PVL, letačkog osoblja,deminera, vozača i lica koja se upućuju na školovanje i vakcinacija lica koja se upućuju na školovanje i vojne misije Otvoreni KANTONALNI ZAVOD ZA MEDICINU RADA Zenica 14.8.2014. 256.410,26 Službeni glasnik BiH 77/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 4: Zdravstveni pregledi PVL, letačkog osoblja,deminera, vozača i lica koja se upućuju na školovanje i vakcinacija lica koja se upućuju na školovanje i vojne misije Otvoreni ZU Specijalistički Centar Deamedica Banja Luka 14.8.2014. 448.717,95 Službeni glasnik BiH 77/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 5: Zdravstveni pregledi PVL, letačkog osoblja,deminera, vozača i lica koja se upućuju na školovanje i vakcinacija lica koja se upućuju na školovanje i vojne misije Otvoreni Dom zdravlja sa poliklinikom Dr Mustafa Šahović Tuzla 29.8.2014. 194.384,62 Službeni glasnik BiH 77/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 4: Radna uniforma za deminere Otvoreni Zenko d.o.o. Zenica 18.9.2014. 73.500,00 Službeni glasnik BiH 79/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1: Vršenje redovnih i vanrednih laboratorijskih analiza Otvoreni JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Sarajevo 24.7.2014. 38.461,54 Službeni glasnik BiH 79/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1: Izvođenje radova i pružanje usluge na ispitivanju i sanaciji gromobranske i instalacije uzemljenja na objektima MO - OS BiH Otvoreni Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o Mostar 26.9.2014. 153.846,30 Službeni glasnik BiH 79/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2: Izvođenje radova i pružanje usluge na ispitivanju i sanaciji gromobranske i instalacije uzemljenja na objektima MO - OS BiH Otvoreni Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o Mostar 26.9.2014. 102.564,30 Službeni glasnik BiH 79/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1: Izvođenje radova na servisiranju, remontu i sanaciji termoenergetskih postrojenja Otvoreni ELKOMONT d.o.o. Sarajevo 23.9.2014. 274.359,00 Službeni glasnik BiH 79/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2: Izvođenje radova na servisiranju, remontu i sanaciji termoenergetskih postrojenja Otvoreni ALFA THERM d.o.o. Mostar Mostar 29.9.2014. 166.666,80 Službeni glasnik BiH 79/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 3: Izvođenje radova na servisiranju, remontu i sanaciji termoenergetskih postrojenja Otvoreni ELKOMONT d.o.o. Sarajevo 23.9.2014. 243.589,80 Službeni glasnik BiH 79/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 4: Izvođenje radova na servisiranju, remontu i sanaciji termoenergetskih postrojenja Otvoreni ALFA THERM d.o.o. Mostar Mostar 29.9.2014. 166.666,80 Službeni glasnik BiH 79/14
Ministarstvo odbrane BiH Nabavka roba klase I i VI za potrebe interne i eksterne Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 30.9.2014. 299.359,33 Službeni glasnik BiH 82/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1: Održavanja video nadzora i elektronskog sistema sigurnosti Otvoreni NEONETX d.o.o. Tuzla Tuzla 29.10.2014. 118.641,02 Službeni glasnik BiH 89/14
Ministarstvo odbrane BiH Servisiranje, održavanje i remont deminerskih mašina MH-05F Pregovarački Macrohard Mechanic Pale 9.10.2014. 111.111,12 Službeni glasnik BiH 94/14
Ministarstvo odbrane BiH Pružanje usluga tehničkog pregleda motornih vozila i baždarenja tahografa Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.11.2014. 110.256,39 Službeni glasnik BiH 94/14
Ministarstvo odbrane BiH Izvođenje građevinsko zanatskih radova na sanaciji oštećenja na objektu MO BiH A 001 u ulici :Hamdije Kreševljakovića br.98 Otvoreni ALPROM d.d. Sarajevo 3.12.2014. 45.189,74 Službeni glasnik BiH 96/14
Ministarstvo odbrane BiH LOT 3:Medicinski i stomatološki materijal Otvoreni Krajinavet d.o.o. Banja Luka 26.11.2014. 64.466,50 Službeni glasnik BiH 96/14
Ministarstvo odbrane BiH LOT 4:medicinski i stomatološki materijal i stedstva Otvoreni Krajinavet d.o.o. Banja Luka 26.11.2014. 30.733,72 Službeni glasnik BiH 96/14
Ministarstvo odbrane BiH Ispitivanja kontrole kvalitete proizvoda: pogonskog goriva, ulja i maziva a koje se nalaze u upotrebi Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH Otvoreni Inspekt RGH Sarajevo Sarajevo 9.9.2014. 110.000,00 Službeni glasnik BiH 96/14
Ministarstvo odbrane BiH LOT 1: Pružanje usluga aktivnog nadzora edukacije, obuke i ADR- certifikacije instruktora i vozača za prijevoz opasnih materija Otvoreni Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla Tuzla 17.10.2014. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 96/14
Ministarstvo odbrane BiH LOT 2: Pružanje usluga atestiranje i ADR-certifikacije motornih vozila Otvoreni EIB Internationale a.d. Banja Luka Banja Luka 17.10.2014. 32.051,28 Službeni glasnik BiH 96/14