Ministarstvo unutrašnjih poslova RS

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila od autoodgovornosti Otvoreni Osiguranje Aura a.d. Banja Luka 4.12.2014. 193.904,09 Službeni glasnik BiH 101/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1- Prevoz radnika MUP-a na teritoriji Grada Banja Luka Pregovarački Autoprevoz a.d. Banja Luka 26.1.2015. 102.564,11 SG 10/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2- Prevoz radnika na republičkim autobuskim linijama Pregovarački Autoprevoz a.d. Banja Luka 26.1.2015. 96.666,67 SG 10/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Ugovor o održavanju i administriranju informacionih sistema za materijalno finansijske poslove za 2015. godinu Pregovarački Računari d.o.o Banja Luka 5.3.2015. 12.400,00 SG 22/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Nabavka fotokopir papira i papirne konfekcije Otvoreni Grafo-Komerc d.o.o. Banja Luka 9.3.2015. 359.633,50 SG 24/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Nabavka računarskih komponenti Otvoreni BISCOMMERCE d.o.o., PRIMAPROM d.o.o., ALF-OM Banja Luka 13.3.2015. 70.000,00 SG 26/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Nabavka radova na rekonstrukciji i adaptaciji elektro, računarske i telefonske instalacije u prizemlju objekta CJB Doboj Otvoreni DOS ELEKTRO Banja Luka 24.3.2015. 59.022,01 SG 28/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Nabavke računara kao proširenje inicijalnog ugovora br.S/M-404-726/14 od 20.08.2014. godine Pregovarački BISCOMMERCE d.o.o. Banja Luka 2.3.2015. 6.264,00 SG 32/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1- Uslužno printanje na uređajima u vlasništvu MUP-a Pregovarački Alf-om d.o.o. Banja Luka 13.5.2015. 48.750,00 SG 41/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2- Usluge štampanja i kopiranja na iznajmljenim uređajima Pregovarački Alf-om d.o.o. Banja Luka 13.5.2015. 246.750,00 SG 41/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Nabavka 10 (deset) putničkih motornih vozila Otvoreni Sladaboni d.o.o. Banja Luka 18.6.2015. 529.305,60 SG 51/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Usluge štampanja zadatih obrazaca, evidencija, knjiga, blokovske robe, kartona evidencija, i drugog štampanog materijala Otvoreni PRIMAPROM d.o.o., Svjetlost-BH print d.o.o. , COMESGRAFIKA d.o.o. Banja Luka, Ilidža, Banja Luka 25.6.2015. 170,00 SG 59/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Produženje licence za 2015. godinu ORACLE Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 29.6.2015. 13.312,05 SG 61/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Usluge redovnog servisa i održavanja novih službenih motornih vozila marke Renault, Dacia Duster i Nissan Pathffinder Pregovarački Union Auto d.o.o. Banja Luka 21.7.2015. 24.615,38 SG 61/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Nabavka usluga kalibracije i redovnog održavanja ručnih laserskih radara marke Speed Lasser*S Atlanta Pregovarački MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 21.7.2015. 18.630,00 SG 64/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Redovan godišnji pregled sa kalibracijom i opravkom ručnih laserskih radara Traffipatrol XR Pregovarački Cosim Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 22.7.2015. 2.745,00 SG 66/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1 - Usluge redovnog pregleda ispravnosti i baždarenja alkometara Alco Quant VS 6020 i VS 6020plus Pregovarački Cosim Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 17.8.2015. 31.000,00 SG 66/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2 - Vanredne usluge opravke alkometara marke Alco Quant VS 6020 i VS 6020plus prema ukazanim potrebama ugovornog organa Pregovarački Cosim Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 17.8.2015. 41.000,00 SG 66/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Usluge kolektivnog osiguranja radnika MUP-a od posledica nesretnog slučaja, nezgode Otvoreni VGT Osiguranje d.d. Banja Luka 28.8.2015. 83.160,00 SG 72/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1 - Redovan servis čišćenje, pregled i kalibracija alkometara Alco Sensor IV Pregovarački MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 1.9.2015. 9.894,00 SG 72/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2 - Vanredne usluge servisa i opravke alkometara prema ukazanim potrebama MUP-a Republike Srpske Pregovarački MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 1.9.2015. 3.000,00 SG 72/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Kolektivno osiguranje radnika MUP-a za 6. mjesec od nezgode Pregovarački VGT d.d. Visoko 4.8.2015. 30.492,00 SG 72/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1 - Laserski mrežni štampač tip 1 Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 31.8.2015. 30.099,00 SG 72/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2 - Laserski mrežni štampač tip 2 Otvoreni BIROKIP d.o.o. Banja Luka 1.9.2015. 805,85 SG 72/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 3 - Laserski štampač Otvoreni Cosim Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 3.9.2015. 500,00 SG 72/15