BH Telecom d.d. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka licenci za nadogradnju GAPS nadzornog sistema i optičkih SM patch kablova Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 31.7.2012. 98.880,00 Službeni glasnik BiH 62/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Memorije računari, dvije stavke Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 27.7.1912. 5.728,00 Službeni glasnik BiH 62/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Memorije serveri, jedna stavka, novoproizvrdena memorija Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 6.7.2012. 2.640,00 Službeni glasnik BiH 62/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: KVM switch, min. 8-portni Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 16.7.2012. 3.312,00 Službeni glasnik BiH 62/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 6: Diskovi - eksterni, tri stavke Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 16.7.1912. 3.550,00 Službeni glasnik BiH 62/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 7: Dijelovi za štampače, dvije stavke Otvoreni KODEKS d.o.o. Sarajevo 6.7.2012. 4.805,25 Službeni glasnik BiH 62/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 8: Grafička karta, tastatura Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 21.6.2012. 1.277,00 Službeni glasnik BiH 62/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 9: UTP kablovi i konektori, 8 stavki Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 29.6.2012. 3.816,00 Službeni glasnik BiH 62/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2:: Nabavka reklamno-propagandnog materijala u svemu Otvoreni Compex d.o.o. Banja Luka 20.07.2012. 2.100,00 Službeni glasnik BiH 64/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 4: Nabavka reklamno-propagandnog materijala u svemu Otvoreni MIKENA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.07.2012. 3.980,00 Službeni glasnik BiH 64/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 5: Nabavka reklamno-propagandnog materijala u svemu Otvoreni LT Promo d.o.o. Mostar 23.07.2012. 24.750,00 Službeni glasnik BiH 64/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 6:: Nabavka reklamno-propagandnog materijala u svemu Otvoreni MIKENA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.07.2012. 10.760,00 Službeni glasnik BiH 64/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 7: Nabavka reklamno-propagandnog materijala u svemu Otvoreni MIKENA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.07.2012. 4.690,00 Službeni glasnik BiH 64/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 8: Nabavka reklamno-propagandnog materijala u svemu Otvoreni MIKENA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.07.2012. 7.880,00 Službeni glasnik BiH 64/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 9:: Nabavka reklamno-propagandnog materijala u svemu Otvoreni MIKENA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.07.2012. 15.700,00 Službeni glasnik BiH 64/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 10: Nabavka reklamno-propagandnog materijala u svemu Otvoreni MIKENA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.07.2012. 3.690,00 Službeni glasnik BiH 64/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 11: Nabavka reklamno-propagandnog materijala u svemu Otvoreni LT Promo d.o.o. Mostar 23.07.2012. 1.675,00 Službeni glasnik BiH 64/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 13: Nabavka reklamno-propagandnog materijala u svemu Otvoreni LT Promo d.o.o. Mostar 23.07.2012. 14.500,00 Službeni glasnik BiH 64/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 14: Nabavka reklamno-propagandnog materijala u svemu Otvoreni MIKENA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.07.2012. 9.850.00 Službeni glasnik BiH 64/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 15: Nabavka reklamno-propagandnog materijala u svemu Otvoreni LT Promo d.o.o. Mostar 23.07.2012. 8.350,00 Službeni glasnik BiH 64/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 26: Nabavka reklamno-propagandnog materijala u svemu Otvoreni LT Promo d.o.o. Mostar 23.07.2012. 7.780,00 Službeni glasnik BiH 64/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 28: Nabavka reklamno-propagandnog materijala u svemu Otvoreni 6. NOVEMBAR d.o.o. Zvornik 23.07.2012. 13.450,00 Službeni glasnik BiH 64/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Unapređenje IP infrastrukture i sistema zaštite, MPBN Otvoreni Telenet d.o.o. Sarajevo 10.8.2012. 559.380, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Unapređenje IP infrastrukture i sistema zaštite, MPBN Otvoreni Telenet d.o.o. Sarajevo 30.7.2012. 438.530, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka terminalnih uređaja IPhone ili ekvivalent Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 17.8.2012. 1.191.000,00 Službeni glasnik BiH 74/12