Ministarstvo unutrašnjih poslova KS

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Rezervni auto dijelovi za vozila marke Škoda Otvoreni AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.4.2014. 13.892,41 Službeni glasnik BiH 28/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3: Rezervni auto dijelovi za vozila marke Rexton Otvoreni AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.4.2014. 9.678,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 4: Rezervni auto dijelovi za vozila Opel Otvoreni AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.4.2014. 8.766,30 Službeni glasnik BiH 28/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 5: Rezervni auto dijelovi za vozila Renault Otvoreni AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.4.2014. 16.061,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 6: Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT BRAVO Otvoreni AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.4.2014. 2.622,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 7: Rezervni auto dijelovi za vozila marke NISSAN TERANO Otvoreni AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.4.2014. 46.928,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Nabavka zimskih jakni kom 150 (muških kom 137 i ženskih kom 13) Otvoreni KM TRADE d.o.o. Visoko 9.5.2014. 48.750,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Nabavka kratkih jakni kom 150 (muških kom 137 i ženskih kom 13) Otvoreni KM TRADE d.o.o. Visoko 9.5.2014. 22.200,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3: Nabavka košulja dugi rukav kom 300 (muških kom 274 i ženskih kom 26) Otvoreni KM TRADE d.o.o. Visoko 9.5.2014. 35.400,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 4: Nabavka zimskih pantalona kom 300 (muških kom 274 i ženskih kom 26) Otvoreni KM TRADE d.o.o. Visoko 9.5.2014. 35.400,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 5: Nabavka kačketa kom 150 Otvoreni KM TRADE d.o.o. Visoko 9.5.2014. 4.050,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Nabavka ljetnih pantalona kom 2500 (muških kom 2300 i ženskih kom 200) Otvoreni KM TRADE d.o.o. Visoko 9.5.2014. 211.250,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Nabavka košulja kratki rukav sa amblemom kom 2500 (muških kom 2300 i ženskih kom 200) Otvoreni KM TRADE d.o.o. Visoko 9.5.2014. 211.250,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS SUKCESIVNA NABAVKA BATERIJSKIH ULOŽAKA Otvoreni Roberts plus d.o.o. Sarajevo 25.9.2014. 8.984,24 Službeni glasnik BiH 91/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Nabavka motornog vozila kom 5 Otvoreni ASA PVA d.o.o. Sarajevo 1.10.2014. 189.810,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Mehaničko čišćenje dimovodnih objekata Otvoreni ZODD Dimnjak Sarajevo 29.8.2014. 15.696,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: NABAVKA SREDSTAVA ZA ČIšĆENJE Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 1.10.2014. 3.700,75 Službeni glasnik BiH 91/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA HIGIJENU Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 1.10.2014. 7.513,50 Službeni glasnik BiH 91/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3: NABAVKA SANITARNE KOZMETIKE Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 1.10.2014. 7.179,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Servisiranje liftova- lift na hidraulični pogon nosivost/nazivna brzina 320 kg/0,6/0,15 m/s Otvoreni Euro lifting d.o.o. Srebrenik 29.8.2014. 335,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Servisiranje platforme za prevoz invalidnih lica nosivost 250 kg Otvoreni Euro lifting d.o.o. Srebrenik 29.8.2014. 205,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Nabavka akumulatora, sijalica i autokozmetike Otvoreni DRR AUTO d.o.o. Kiseljak Kiseljak 4.9.2014. 18.507,69 Službeni glasnik BiH 91/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3: Nabavka motornih ulja Otvoreni DRR AUTO d.o.o. Kiseljak Kiseljak 4.9.2014. 18.507,69 Službeni glasnik BiH 91/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 4: Nabavka rashladnih tečnosti Otvoreni DRR AUTO d.o.o. Kiseljak Kiseljak 4.9.2014. 2.970,08 Službeni glasnik BiH 91/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Kontrola emisije štetnih gasova (polutanata) u atmosferu Otvoreni Inspekt RGH Sarajevo Sarajevo 15.10.2014. 2.400,00 Službeni glasnik BiH 91/14