MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluge detaljnih geoloških istraživanja prostoru ležišta Ugljevik Istok prostoru ležišta Ugljevik Istok - II faza Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 26.12.2011. 331.400,00 Službeni glasnik BiH 9/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Remont niskonaponskih ansihronih motora snage iznad 15 kW Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Živinice 13.12.2011. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 9/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4: Remont potapajućih pumpi Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Živinice 13.12.2011. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 9/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 6: Remont vučne električne mašine dizel-električnog dampera Belaz Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Živinice 13.12.2011. 75.000,00 Službeni glasnik BiH 9/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka terenskog vozila za prevoz radnika 20-25 sjedišta Otvoreni GTB SLOVTEH d.o.o. Srbija 1.2.2012. 271.078,04 Službeni glasnik BiH 11/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Spoljna guma 27.00 x R49 Otvoreni SAS d.o.o. Ugljevik 26.1.2012. 131.940,00 Službeni glasnik BiH 11/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: VEDA pumpa (veća) Otvoreni Elektro Univerzal d.o.o. Tuzla 30.1.2012. 44.800,00 Službeni glasnik BiH 11/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka kamenih agregata u RJ Termoelektrana Otvoreni Ruding a.d. Ugljevik 6.2.2012. 149.625,00 Službeni glasnik BiH 13/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 5: Pumpa za pretakanje ulja - kom 1 Otvoreni TRI BEST d.o.o. Banja Luka 2.2.2012. 9.876,00 Službeni glasnik BiH 13/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka mesnih prerađevina Otvoreni PANIFLEKS d.o.o. Pale 20.2.2012. 168.590,00 Službeni glasnik BiH 21/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka svježeg mesa Otvoreni Vizion d.o.o. Rogatica 14.2.2012. 233.020,51 Službeni glasnik BiH 21/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Spoljna guma (29.5xR25, 26.5xR25, 23.5xR25 i 18.00xR25) Otvoreni Autocentar - Merkur Banja Luka 20.2.2012. 176.286,00 Službeni glasnik BiH 21/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka radova izrade i zamjene kanala dimnih plinova i kompenzatora Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 24.2.2012. 225.700,00 Službeni glasnik BiH 21/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka rezervnih dijelova za mehanizaciju Otvoreni Dragon Fly d.o.o. Srbija 23.2.2012. 95.000,00 Službeni glasnik BiH 21/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Usluge izrade tehničkih projekata za PK Bogutovo Selo za period 2012-2016 godina Otvoreni IRM-BOR Zvornik 15.2.2012. 75.500,00 Službeni glasnik BiH 21/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Elektromotorno vitlo-dizalica Otvoreni Proim Co Company d.o.o. Tuzla 14.3.2012. 6.820,00 Službeni glasnik BiH 23/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Kontinualni bukomjer Otvoreni Dvokut pro d.o.o. Sarajevo 16.3.2012. 19.800,00 Službeni glasnik BiH 23/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Motorola u kompletu sa punjačem i baterijom Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 16.3.2012. 17.190,30 Službeni glasnik BiH 23/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4: Mašina za sječenje dihtunga Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 16.3.2012. 18.480,00 Službeni glasnik BiH 23/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka vatrostalnog betona Otvoreni Ganges d.o.o. Doboj 14.3.2012. 80.477,60 Službeni glasnik BiH 23/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka vatrostalne opeke Otvoreni Ganges d.o.o. Doboj 14.3.2012. 122.223,00 Službeni glasnik BiH 23/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Reduktor za kružno kat.br. 94487240 za bager KOMATSU PC 3000 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 14.3.2012. 227.900,00 Službeni glasnik BiH 23/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Glavna pumpa kat.br. 79643573 za bager KOMATSU PC 3000 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 14.3.2012. 64.900,00 Službeni glasnik BiH 23/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Glavna pumpa kat.br. 79643673 za bager KOMATSU PC 3000 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 14.3.2012. 79.900,00 Službeni glasnik BiH 23/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4: Glavna pumpa kt.br. 79643773 za bager KOMATSU PC 3000 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 14.3.2012. 69.900,00 Službeni glasnik BiH 23/12