JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 4: Nabavka lož ulja - Posavska županija Otvoreni TUD Maksimić komerc d.o.o. Konjic 11.11.2011. 36.920,00 Službeni glasnik BiH 100/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 5: Nabavka lož ulja - Srednjobosanska županija Otvoreni Proming d.o.o. Bugojno Bugojno 30.11.2011. 91.140,00 Službeni glasnik BiH 100/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Naplata potraživanja Otvoreni EOS MATRIX d.o.o. Sarajevo 21.10.2011. Službeni glasnik BiH 100/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Usluge međunarodnog otpremništva Pregovarački INTERAGENT d.o.o. Mostar 5.12.2011. 160.000,00 Službeni glasnik BiH 100/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava mrežne opreme, integracija i održavanje Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 12.12.2011. 519.447,33 Službeni glasnik BiH 102/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava Platforme za upravljanje korporativnim prometom Otvoreni COMBIS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.12.2011. 329.976,79 Službeni glasnik BiH 102/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Nadogradnja i rekonstrukcija telekomunikacijske infrastrukture za postojeće lokacije na području Federacije BiH. Otvoreni Grupa ponuđača: AX Soling d.o.o. I Mina d.o.o. Grude 8.12.2011. 400.000,00 Službeni glasnik BiH 102/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Nadogradnja i rekonstrukcija telekomunikacijske infrastrukture za postojeće lokacije na području Republike Srpske i Distrikta Brčko. Otvoreni Grupa ponuđača: AX Soling d.o.o. I Mina d.o.o. Grude 8.12.2011. 200.000,00 Službeni glasnik BiH 102/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Red Hat licence Otvoreni Asseco SEE d.o.o. Banja Luka 9.12.2011 26.249,21 Službeni glasnik BiH 102/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 6: Nabava materijala za kabelske mreže: Drveni stupovi Otvoreni Fin Invest Ždralovac d.o.o. Bosansko Grahovo 9.12.2011 39.350,00 Službeni glasnik BiH 102/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava poslužitelja i nadogradnje postojećih poslužiteljskih platformi. Otvoreni NET d.o.o. Mostar 15.12.2011. 261.961,79 Službeni glasnik BiH 102/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Građevinski radovi za realizaciju MP i održavanje pristupnih TK mreža na području općine Čapljina, Stolac, Neum i Ravno Otvoreni KIPER d.o.o. Mostar Mostar 22.11.2011. 596,00 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Građevinski radovi za realizaciju MP i održavanje pristupnih TK mreža na području općine Mostar, Čitluk i Prozor Otvoreni KIPER d.o.o. Mostar Mostar 22.11.2011. 586,00 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 3: Građevinski radovi za realizaciju MP i održavanje pristupnih TK mreža na području općine Ljubuški, Široki Brijeg, Posušje i Grude Otvoreni Mina d.o.o. Grude 2.12.2011. 2.174,50 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Nabava tiskanog materijala, opći tiskani materijal Otvoreni FRAM ZIRAL d.o.o. Mostar Mostar 14.12.2011. 63.303,10 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Nabava tiskanog materijala,reklamni tiskani materijal do A4 i B4 formata Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 15.12.2011. 139.221,00 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 3: Nabava tiskanog materijala, reklamni tiskani materijal veći od A4 i B4 formata Otvoreni PRINT STUDIO d.o.o. Mostar 15.12.2011. 154.080,00 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava mlijeka i mliječnih proizvoda, masti, ulja i prerađevina,kruh, brašno, tjestenina i jaja, šećer, voće i povrće, začini i dodaci jelima, mesne prerađevine Pregovarački TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 26.12.2011. 57.573,45 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Održavanje priključnih EE objekata baznih postaja za područje HN, ZH, HB županije i US kantona Otvoreni AX Soling d.o.o. Grude Grude 23.12.2011. 80.000,00 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Održavanje priključnih EE objekata baznih postaja za područje Sarajevskog kantona, Tuzlanskog kantona, ZD kantona, SB županije i Bosansko-podrinjske županije Otvoreni ELPROM-ZAMBONI d.o.o. Maglaj Maglaj 20.12.2011. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 3: Održavanje priključnih EE objekata baznih postaja za područje Republike Srpske sjeverozapadno od Distrikta Brčko i Posavske županije Otvoreni AX Soling d.o.o. Grude Grude 23.12.2011. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 4: Održavanje priključnih EE objekata baznih postaja za područje Republike Srpske južno od Distrikta Brčko uključujući i Distrikt Brčko Otvoreni AX Soling d.o.o. Grude Grude 23.12.2011. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava radio linkova i radio relejne opreme Pregovarački Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb 15.12.2011. 529.964,70 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava akumulatorskih baterija Pregovarački Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.12.2011. 17.663,00 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Održavanje DMS/BPM sustava Pregovarački EVISION INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o. Hrvatska 5.12.2011. 27.966,80 Službeni glasnik BiH 3/12