MGM FARM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 72- Topotecan inj. 1 mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 13.1.2015. 1.442,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 81- Suksametonij inj. 100mg/2ml Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 13.1.2015. 3.100,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 82- Atrakurij inj. 25mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 13.1.2015. 104.800,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 98- Paracetamol tabl. 500mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 13.1.2015. 4.200,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 111- Flutikazon inhaler 50 mcg/doza Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 13.1.2015. 448,80 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 112- Flutikazon inhaler 125 mcg/doza Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 13.1.2015. 385,20 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 113- Flutikazon inhaler 250 mcg/doza Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 13.1.2015. 790,20 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 115- Salbutamol susp. za inhalaciju 100mcg/doza 200 doza Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 13.1.2015. 1.985,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 118- Kodein tabl. 30mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 13.1.2015. 5.940,00 SG 24/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 25 - Gliceroltrinitrat 0,5 mg. ling. Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 4.2.2015. 358,97 SG 28/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 34 - Lacidipin tbl. Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 4.2.2015. 923,07 SG 28/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 50 - Octreotid amp. Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 4.2.2015. 91.667,35 SG 28/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 67 - Lamivudin 100 mg.tbl. Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 4.2.2015. 1.076,92 SG 28/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 68 - Lamivudin 150 mg.+ Zidovudin 300 mg.tbl. Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 4.2.2015. 15.430,76 SG 28/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 69 - Abakavir + Lamivudin 600 mg. + 300 mg. tbl. Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 4.2.2015. 34.038,46 SG 28/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 78 - Suksametonijum 100 mg.amp. Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 4.2.2015. 5.059,82 SG 28/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 79 - Atrakurijum 10 mg/ml.amp. 2,5 ml. Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 4.2.2015. 26.239,31 SG 28/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 81 - Denosumab, rastvor za injekciju u napunjenoj šprici 60mg/ml Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 4.2.2015. 5.078,56 SG 28/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 83 - Remifentanil inj. Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 4.2.2015. 2.823,50 SG 28/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 102 - Salbutamol 0,1 mg 200 doza sprej Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 4.2.2015. 1.753,84 SG 28/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 103 - Fluticason sprej, Salmetarol sprej i kombinacije Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 4.2.2015. 23.428,20 SG 28/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 111 - Ranibizumab 10 mg/ml. otopina za inj. 1 bočica 0,3 ml/3mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 4.2.2015. 67.350,51 SG 28/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5- Baziliksimab inj. 20mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 18.5.2015. 86.384,00 SG 45/15
JU Bolnica Travnik Lot 1- Lijekovi koji djeluju na nervni sistrem Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 4.6.2015. 139.599,40 SG 49/15
JU Bolnica Travnik Lot 2- Infuzione otopine Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 4.6.2015. 123.595,00 SG 49/15

MGM FARM d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka gaza, proizvoda od gaze i ostalog sanitetskog potrošnog materijala Otvoreni MGM FARM d.o.o., GLOBEX d.o.o. Zenica, NIMED d.o.o. Sarajevo, BLAGOLEKS d.o.o. Bijeljina Kakanj, Zenica, Sarajevo, Bijeljina 1.6.2011. Službeni glasnik BiH 51/11