MEDIMPEX d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 364: Ciklesonid aerosol 160mcg/dozi 60 doza Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 2.071,92 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 369: Teofilin kaps.sa produženim oslobađanjem 200mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 23,40 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 370: Teofilin kaps.sa produženim oslobađanjem 300mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 25,80 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 380: Karbocistein sirup 125mg/5ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 275,40 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 382: Kodein tabl.30mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 5.874,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 383: Folkodin kaps. 10mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 3.460,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 384: Folkodin oralni rastvor 15mg/15ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 1.011,84 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 385: Folkodin oralni rastvor 4mg/5ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 26,47 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 388: Tietilperazin obložene tabl.6,5mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 55,20 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 389: Tietilperazin inj. 6,5mg/ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 894,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 391: Loratidin tabl.10mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 2.088,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 399: Bacitracin+Neomicin kapi za oči i uši 250IJ+3500IJ/ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 289,05 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 400: Aciklovir mast za oči 30mg/g Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 1.113,28 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 413: Timolol kapi za oči 5mg/ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 942,02 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 428: Hipromeloza kapi za oči 5mg/ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 775,68 Službeni glasnik BiH 90/12
Opća bolnica Tešanj Lot 1: Cirkularni stapleri Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 27.11.2012. 24.892,87 Službeni glasnik BiH 98/12
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Nabavka iglica NovFine za pen proizvođača Novo Nordisk Pregovarački MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 25.7.2012. 1.437.264,53 Službeni glasnik BiH 105/12
JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo Kontinuirano snabdijevanje lijekovima Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 27.12.2012. 26.948,64 Službeni glasnik BiH 3/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2: Mikofenolat mofetil Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 11.2.2013. 186.324,78 Službeni glasnik BiH 18/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 8: Faktor koagulacije F VIIa Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 11.2.2013. 723.861,70 Službeni glasnik BiH 18/13
JU Bolnica Travnik Lot 1: Nabavka lijekova Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 3.7.2013. 73.677,49 Službeni glasnik BiH 55/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Medicinska sredstva XIII/2012 za operacionu salu za potrebe O.J. Centar za srce KCUS-a Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 15.5.2013. 17.648,00 Službeni glasnik BiH 55/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Medicinska sredstva XIII/2012 za operacionu salu za potrebe O.J. Centar za srce KCUS-a Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 15.5.2013. 19.722,00 Službeni glasnik BiH 55/13
JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo Kontinuirano snabdijevanje metadonom 2013. Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.8.2013. 41.139,90 Službeni glasnik BiH 63/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Kateteri endovenozni dugotrajni Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 28.8.2013. 11.322,35 Službeni glasnik BiH 77/13