UNIFARM d.o.o

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 77: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 2.431,62 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 79: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 1.071,79 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 85: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 2.729,91 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 88: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 895,73 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 98: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 667,95 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 101: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 965,81 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 118: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 19.177,78 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 121: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 533,33 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 123: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 2.846,15 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 125: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 2.315,21 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 153: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 3.343,59 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 170: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 14.987,18 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 178: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 161,03 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 183: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 3.452,99 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 185: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 558,97 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 187: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 7.521,71 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 188: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 2.380,34 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 205: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 2.333,33 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 206: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 2.787,00 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 222: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 2.748,72 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 231: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 459,83 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 233: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 239,74 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 234: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 111,54 Službeni glasnik BiH 75/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7: Monoklonska antitijela na PAMG -1 - brzi test za dijagnozu PPO Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 25.9.2014. 39.992,00 Službeni glasnik BiH 82/14
Dom zdravlja Gračanica Lot 1 - Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 23.12.2014. 2.051,30 SG 03/15