NESTRO PETROL a.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Granična policija BiH Lot 17: Sukcesivna isporuka goriva na lokaciji Zvornik prema količinama datim u tenderskoj dokumentaciji Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 3.9.2012. 170.879,25 Službeni glasnik BiH 74/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Gorivo za ŠG Banja Luka Banja Luka Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 30.8.2012. 53.033,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Gorivo za ŠU Laktaši Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 30.8.2012. 18.378,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Gorivo za ŠG Panos Višegrad Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 30.8.2012. 58.810,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Gorivo za ŠU Rudo Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 30.8.2012. 12.921,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8: Gorivo za ŠG Birač Vlasenica Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 30.8.2012. 66.717,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9: Gorivo za ŠU Zvornik Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 30.8.2012. 4.118,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10: Gorivo za ŠU Milići Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 30.8.2012. 11.777,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 11: Gorivo za ŠU Šekovići Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 30.8.2012. 11.104,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 12: Gorivo za ŠG Gradiška Gradiška Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 30.8.2012. 23.656,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 13: Gorivo za ŠU Prnjavor Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 30.8.2012. 52.264,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 14: Gorivo za ŠU Srbac Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 30.8.2012. 98.391,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 16: Gorivo za ŠG Doboj Doboj Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 30.8.2012. 40.962,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 17: Gorivo za ŠU Modriča Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 30.8.2012. 12.844,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 18: Gorivo za ŠU Petrovo Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 30.8.2012. 12.656,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 19: Gorivo za ŠU Derventa Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 30.8.2012. 17.477,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 24: Gorivo za ŠG Majevica Lopare Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 30.8.2012. 13.571,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 25: Gorivo za ŠG Lisina Mrkonjić Grad Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 30.8.2012. 57.142,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 26: Gorivo za ŠG Botin Nevesinje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 30.8.2012. 38.426,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 27: Gorivo za ŠU Gacko Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 30.8.2012. 23.756,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 29: Gorivo za ŠG Prijedor Prijedor Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 30.8.2012. 106.142,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 30: Gorivo za ŠU Novi Grad Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 30.8.2012. 14.855,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 31: Gorivo za ŠU Kozarska Dubica Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 30.8.2012. 15.677,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 32: Gorivo za ŠU Oštra Luka Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 30.8.2012. 6.122,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 33: Gorivo za ŠU Kostajnica Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 30.8.2012. 6.962,00 Službeni glasnik BiH 77/12