HERCEGOVINALIJEK d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 113: Ibuprofen film-tabl.400mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 1.092,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 114: Ibuprofen sirup 100mg/5ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 1.104,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 118: Izofluran otopina 100ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 3.474,80 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 142: Midazolam inj. 15 mg/3ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 81.000,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 155: Tobramicin kapi za oči 3mg/ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 10.200,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 156: Tobramicin mast za oči 3mg/g Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 4.592,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 158: Deksametazon kapi za oči 1mg/ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 1.125,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 159: Deksametazon mast za oči 1mg/g Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 1.045,20 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 160: Deksametazon+Neomicin+ Polimiksin B mast za oči (1mg+3500I.J.+6000I.J./g) Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 1.093,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 161: Deksametazon+Neomicin+Polimiksin B kapi za oči (1mg+3500I.J.+6000I.J./ml) Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 4.698,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 163: Pilokarpin kapi za oči 20mg/ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 600,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 165: Brinzolamid kapi za oči 10mg/ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 1.819,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 167: Betaksolol kapi za oči 2,5mg/5ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 612,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 168: Travoprost kapi za oči 40mcg/ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 1.140,40 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 169: Latanoprost kapi za oči 50mcg/ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 678,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 170: Tropikamid kapi za oči 5mg/ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 1.736,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 188: Gadobutrol inj.1.0mmol/ml 15ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 25.626,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 189: Gadoksetinska kis. 0,25mmola/ml 10ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 10.589,40 Službeni glasnik BiH 26/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3: Peg-interferon alfa 2a, inj 180 mcg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 5.3.2014. 877.500,00 Službeni glasnik BiH 33/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 4: Peginterferon alfa 2b inj. 100 mcg i 120 mcg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 5.3.2014. 314.840,00 Službeni glasnik BiH 33/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 6: Interferon beta-1a , inj 300 mcg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 5.3.2014. 461.088,89 Službeni glasnik BiH 33/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 7: Interferon beta-1b , inj 0,25 mg (8 000 000 i.j.) Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 5.3.2014. 600.349,57 Službeni glasnik BiH 33/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 9: Faktor koagulacije F VIII, inj. 1000 i.j. i 500 i.j. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 29.3.2014. 887.765,82 Službeni glasnik BiH 33/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 10: Faktor koagulacije F IX, inj. 1000 i.j. i 500 i.j. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 5.3.2014. 334.441,03 Službeni glasnik BiH 33/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 12: Faktor koagulacije F VIII + vonWillebrand-ov faktor, humani, inj. 90+80 i.j./ml (5 ml) i 90+80 i.j./ ml (10 ml) Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 5.3.2014. 193.898,89 Službeni glasnik BiH 33/14