INTERPROMET d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 96: Kolistin inj. 1 M.I.J. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.5.2014. 34.830,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 97: Kolistin inj. 2 M.I.J. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.5.2014. 21.290,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 102: Linezolid infuzione otopina 2mg/ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 22.4.2014. 17.230,50 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 103: Linezolid film tabl. 600mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 22.4.2014. 3.414,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 1: Glukoza rastvor za infuziju 5%, 500 ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 8.5.2014. 234.497,69 Službeni glasnik BiH 52/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 3: Glukoza rastvor za infuziju 10% Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 8.5.2014. 53.244,81 Službeni glasnik BiH 52/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 4: Na-hlorid, K-hlorid, Ca-hlorid rastvor za infuziju 500 ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 8.5.2014. 177.022,45 Službeni glasnik BiH 52/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 5: Na-hlorid, K-hlorid, Ca-hlorid, Na-laktat rastvor za infuziju 500 ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 8.5.2014. 120.818,52 Službeni glasnik BiH 52/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 6: Natrijum hlorid rastvor za infuziju 0.9 g/100m1, 500 ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 8.5.2014. 577.279,49 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 21: Tramadol kapi 100 mg/ml 10 ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.5.2014. 211,20 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 22: Tramadol kaps. 50 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.5.2014. 1.200,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 23: Tramadol tabl. sa modifikovanim oslobađanjem 100mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.5.2014. 1.110,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 51: Levetiracetam susp.100 mg/ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.5.2014. 1.089,24 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 65: Flufenazin inj. 25 mg/ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.4.2014. 505,60 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 67: Flufenazin obložena tabl. 2,5 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.5.2014. 38,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 68: Haloperidol inj. 50 mg/ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.5.2014. 3.880,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 69: Haloperidol inj. 5 mg/ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.5.2014. 4.620,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 73: Klozapin tabl. 100 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.5.2014. 2.960,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 74: Klozapin tabl. 25 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.5.2014. 1.200,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 99: Amitriptilin film tabl. 25 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.5.2014. 108,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 105: Sertralin film tabl. 50 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.5.2014. 840,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 27: Voda za inj., rastvarač za par. upotrebu, 10 ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 19.3.2014. 6.390,27 Službeni glasnik BiH 54/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 8: Amlodipin Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 30.6.2014. 1.824,37 Službeni glasnik BiH 54/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Varfarin tabl. 5mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 23.6.2014. 64,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 16: Streptokinaza inj. 1.500.000 I.J. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 23.6.2014. 23.782,80 Službeni glasnik BiH 54/14