CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 6: Dakarbazin amp. a 100 mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 1.4.2014. 232.680,00 Službeni glasnik BiH 36/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11: Voda za injekcije 500ml Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 31.3.2014. 28.650,00 Službeni glasnik BiH 39/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12: Voda za injekcije 1000ml Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 31.3.2014. 59.400,00 Službeni glasnik BiH 39/14
Klinički centar Banja Luka Lot 1: Dezinfekciona sredstva - hlorheksidin diglukonat ili ekvivalent Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.4.2014. 7.200,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 2: Dezinfekciona sredstva - 0,2 - 1 % poliheksametilen bigvanid ili ekvivalent Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.4.2014. 6.540,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 3: Dezinfekciona sredstva - 0,8% hlorheksidin diglukonat u alkoholu ili ekvivalent Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.4.2014. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 5: Dezinfekciona sredstva - etanol, propanol, ortofenilfenol, benzalkonijumhlorid ili ekvivalent Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.4.2014. 7.120,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 7: Dezinfekciona sredstva - etanol, 2-bifenilol ili ekvivalent Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.4.2014. 2.160,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 18: Dezinfekciona sredstva - Glutaraldehid, didecildimetil amonijum hlorid ili ekvivalent Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.4.2014. 2.350,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 21: Dezinfekciona sredstva - kalijum peroksimonosulfat natrijum benzoat ili ekvivalent Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.4.2014. 6.750,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 30: Dezinfekciona sredstva - etoksilat masnog alkohola,didecil diamonijum hlorid ili ekvivalent Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.4.2014. 1.297,50 Službeni glasnik BiH 41/14
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Lot 1: Natrijum hlorid 0,9% rastvor a 500ml Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 21.5.2014. 21.600,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Lot 2: Natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid rastvor a 500 ml (Ringerov rastvor) Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 21.5.2014. 19.800,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Lot 3: Glukosa rastvor 5% a 500 ml Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 21.5.2014. 16.500,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Lot 4: Glukosa rastvor 10% a 500 ml Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 21.5.2014. 1.272,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 1: Thiopental Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.2.2014 1.979,49 Službeni glasnik BiH 43/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 4: Ketamin Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.2.2014 605,13 Službeni glasnik BiH 43/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 5: Sukcinil holin hlorid Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.2.2014 3.803,42 Službeni glasnik BiH 43/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 6: Pankuronium bromid Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.2.2014 6.871,79 Službeni glasnik BiH 43/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 7: Neostigmin Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.2.2014 9.461,54 Službeni glasnik BiH 43/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 8: Fentanil Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.2.2014 2.935,90 Službeni glasnik BiH 43/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 10: Naloxon Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.2.2014 1.146,15 Službeni glasnik BiH 43/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 11: Rocuronij bromid Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.2.2014 2.966,67 Službeni glasnik BiH 43/14
Zavod za stomatologiju Banja Luka Lot 13: Hirurški konci Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 22.5.2014. 6.032,00 Službeni glasnik BiH 50/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 2: Glukoza rastvor za infuziju 5%, 250 ml Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 23.6.2014. 39.278,00 Službeni glasnik BiH 52/14

CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Hirurški konci za potrebe službe za traumatologiju i ortopediju, urologiju, neurohirurgiju, ginekologiju i urgentnu medicinu Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka, MedicaLLux d.o.o., Poma d.o.o., Omnia-Medic d.o.o. Banja Luka, Tuzla, Sarajevo, Zenica 8.12.2011. Službeni glasnik BiH 9/12