Medicom d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Banja Luka Lot 89: NASTAVAK ZA AUTOMATSKU PIPETU Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.5.2014. 231,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 90: FILTERI (SYRING FILTER) za filtraciju vodenih rastvora Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.5.2014. 392,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 121: Testovi za indirektnu imunofluroscenciju - Testovi i potrošni materijal za fluorescentni mikroskop EUROStar III Plus (EUROIMMUN) Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.5.2014. 19.207,09 Službeni glasnik BiH 41/14
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Lot 9: Laboratorija Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 14.5.2014. 62.500,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 2: Biokemijski analizator Cobas Integra 400 plus Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.5.2014 137.894,43 Službeni glasnik BiH 43/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 4: Potrošni materijal za Reflotron i urinski analizator Junior II Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.5.2014 18.931,98 Službeni glasnik BiH 43/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 5: Testovi za imunokemijski analizator Elecsys 2010 Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.5.2014 241.064,88 Službeni glasnik BiH 43/14
Dom zdravlja Bijeljina Digitalni uređaj za snimanje vilice Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 15.5.2014. 105.300,00 Službeni glasnik BiH 46/14
Klinički centar Banja Luka Lot 176: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Reagensi i potrošni materijal za PCR dijagnostiku za Cobas Amplicor Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 27.5.2014. 17.034,79 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 177: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Reagensi i potrošni materijal za PCR dijagnostiku za Cobas TaqMan 48 Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 27.5.2014. 161.676,64 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 179: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Reagensi i potrošni materijal za ELISA dijagnostiku za EUROIMMUN Analyser 1-2P. Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 27.5.2014. 72.416,44 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 180: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Reagensi i potrošni materijal za EUROLINE Blot Scanner test System za Borrelia Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 27.5.2014. 2.594,13 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 181: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Testovi i potrošni materijal za fluorescentni mikroskop EUROStar III Plus (EUROIMMUN) Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 27.5.2014. 7.520,09 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 229: Hemikalije - Adeps lanae (Cera lanae), Ph. Eur. Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 4.6.2014. 2.451,30 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 259: Hemikalije -Patent Blue V (C27H31N2O7S2Na), p.a.  85% Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 4.6.2014. 294,50 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 286: Hemikalije - Thioflavin T - Basic Yellow (C17H19CIN2S), 65,0% Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 4.6.2014. 222,50 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 304: Hemikalije - 4,4'-diaminobiphenyl (benzidin) (C6H4NH2)2 Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 4.6.2014. 5.186,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 312: Hemikalije - Pufer otopina pH 7 Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 4.6.2014. 15,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 313: Hemikalije - Pufer otopina pH 4 Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 4.6.2014. 15,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Nabava kontrastnog sredstva za RTG odjel Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 12.6.2014. 67.500,00 Službeni glasnik BiH 50/14
Kantonalna bolnica Orašje Lot 1: Reagensi za biokemijske analize - Hitachi 902 Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 28.3.2014 24.167,85 Službeni glasnik BiH 50/14
Kantonalna bolnica Orašje Lot 4: Srčani markeri Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 28.3.2014 12.345,00 Službeni glasnik BiH 50/14
Kantonalna bolnica Orašje Lot 5: Reagensi za Cobas Integru 400 Plus Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 28.3.2014 98.531,04 Službeni glasnik BiH 50/14
Dom zdravlja Banja Luka Lot 3: Test trake za određivanje šećera u krvi Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 27.6.2014. 4.725,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Prijedor Lot 7: Nabavka reagenasa za aparat Cobas Integra 400 plus Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 24.7.2014. 17.015,17 Službeni glasnik BiH 58/14