Krajinalijek a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Brčko Distrikt BiH LOT 76: Vaccinum tetani adsorbatum amp Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 14.6.2012. 576,83 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH Lot 7: Ostali potrošni materijal Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 19.6.2012. 781,00 Službeni glasnik BiH 54/12
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 1: Potrošni materijal kompatibilan sa insulinskom pumpom Paradigm 722 Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 12.7.2012. 192.619,23 Službeni glasnik BiH 56/12
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 2: Insulinske pumpe i potrošni materijal Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 12.7.2012. 399.022,82 Službeni glasnik BiH 56/12
Dom zdravlja Živinice Lot 7: Nabavka mikrobioloških podloga Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 5.7.2012. 6.937,10 Službeni glasnik BiH 56/12
Dom zdravlja Živinice Lot 2: Nabavka stomatološkog materijala II - razni potrošni materijali Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 5.7.2012. 13.905,00 Službeni glasnik BiH 56/12
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Nabavka i sukcesivna isporuka lijekova koji djeluju na kardiovaskularni sistem Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 31.7.2012. 22.429,91 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 134: Prepared media - Dermatophyte (D.T.M) Agar Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 29.6.2012. 167,88 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 136: Prepared media - Hromogena podloga za izolaciju i identifikaciju Staphylococcus aureus Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 29.6.2012. 2.624,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 137: Prepared media - Columbia agar +5% sheep blood Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 29.6.2012. 157.800,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 149: Dehydrated culture media VI Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 29.6.2012. 3.618,20 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 152: Dehydrated culture media - Hromogena podloga za Listeria spp., Listeria monocytogenes i Listeria Selective Supplement Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 29.6.2012. 130,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 153: Dehydrated culture media - Legionella spp. podloga i Supplement Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 29.6.2012. 147,77 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 155: Dehydrated culture media - Clostridium difficile selective agar i Selective Supplement Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 29.6.2012. 277,71 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 157: Biological indicator Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 29.6.2012. 906,84 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 160: Yersinia antimicrobic supplement and selective agar Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 29.6.2012. 401,20 Službeni glasnik BiH 62/12
JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo Lot 1: Nabavka i sukcesivna isporuka metadona Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 16.7.2012. 124.700,50 Službeni glasnik BiH 64/12
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 2: Gotove hranjljive bakteriološke podloge za službe mikrobiologije JZU Instituta za javno zdravstvo na godišnjem nivou Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 21.8.2012. 36.326,82 Službeni glasnik BiH 74/12
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 6: Testovi serologija- dijagnostički testovi za potrebe JZU Instituta za javno zdravstvo Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 21.8.2012. 5.933,00 Službeni glasnik BiH 74/12
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lijek Cyclosporin A Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 26.9.2012. 302.306,36 Službeni glasnik BiH 79/12
Klinički centar Banja Luka Lot 2:: Nabavka dijagnostičkog materijala za imunohemijski analizator Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 22.10.2012. 207.656,68 Službeni glasnik BiH 85/12
JUSZ Socijalno gerijatrijski centar Banja Luka Lot 2: Godišnje snadbijevanje lijekovima i sanitetskim materijalom Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 18.10.2012. 42.527,67 Službeni glasnik BiH 85/12
Klinički centar Banja Luka Lot 2: Nabavka materijala i opreme za imunofluroscenciju Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 5.11.2012. 9.665,63 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Banja Luka Lot 5: Nabavka materijala i opreme Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 5.11.2012. 4.296,25 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 68: Piridoksin inj. 50mg/2ml Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 14.6.2012. 1.345,60 Službeni glasnik BiH 90/12

Krajinalijek a.d. Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: A Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica,SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5: D Lijekovi koji djeluju na kožu - dermatologici Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 7: H Sistemski hormonalni lijekovi izuzimajući spolne hormone Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka,MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 8: J Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija - sistemski antiifektivi Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, Bosnalijek d.d. Sarajevo, MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 12: R Lijekovi koji djeluju na raspiratorni sistem Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, FARMAVITA d.o.o. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 13: S Lijekovi koji djeluju na čula Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 14: V Razno Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM-FARM d.o.o. Kakanj, SAMED d.o.o. Sarajevo, ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 6.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lijekovi za godišnje potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo, Apomedical d.o.o. Sarajevo, Bosnalijek d.d., Vetfarm d.o.o., Zefarm d.o.o., Medimpex d.o.o, CO. MEDPROM d.o.o., Farmavita d.o.o., Farmis d.o.o., Bosnafarm d.o.o., Unifarm d.o.o., Unihemkom pharma d.o.o., Hercegovinalijek d.o.o., Tuzlafarm d.o.o., Phoenix d.o.o., Blagoleks d.o.o., Interpromet d.o.o., Melcomd.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM FARM d.o.o., Numistars d.o.o., Pharmamaac d.o.o. Sarajevo, Višegrad, Zenica, Banja Luka, Vogošća, Lukavac, Brčko, Mostar, Tuzla, Bijeljina, Novi Grad, Kakanj 21.1.2011. Službeni glasnik BiH 11/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka kemikalija za potrebe Galenskog laboratorija Kliničke apoteke i svih ostalih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., SARAJEVOLIJEK, TUZLAFARM, FARMAVITA, BLAGOLEKS, Krajinalijek a.d. Banja Luka Sarajevo, Sarajevo, Tuzla, Sarajevo - Vogošća, Bijeljina, Banja Luka 17.3.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka sredstava za dezinfekciju za potrebe svih klinika KCUS-a. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, SEMIKEM, MEDIKEM, MEDIMPEX, INEL MEDICINSKA TEHNIK, BOSNALIJEK, ZEFARM Banja Luka, Sarajevo, Sarajevo, Zenica 21.9.2011. Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Živinice Lot 3: Nabavka sanitetskog i zavojnog materijala (šprice, igle, zavoji, konci i ostalo) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, GLOBEX d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , INEL d.o.o. Banja Luka, Zenica, Srebrenik, Mostar 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 19: Nabavka laboratorijskog posuđa Otvoreni Semikem d.o.o. , ENA d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka, ECP d.o.o. Sarajevo, Banja Luka, Sarajevo 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 22: Nabavka materijala za stomatologiju Otvoreni RADIX d.o.o., NEODENT d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka Konjic, Tuzla, Srebrenik, Banja Luka 9.8.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku laboratorijskog materijala za potrebe svih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, Italgroup, Eurolab, Inel, Globex, Ena, Sineks laboratorija, Sarajevo, Banja Luka, Bijeljina, Zenica, Mostar 12.01.2012. Službeni glasnik BiH 7/12