JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Elektronička brojila električne energije i komunikacija oprema za opremanje mjernih mjesta Otvoreni Dalekovod d.o.o. Mostar 29.9.2011. 5.296.815,00 Službeni glasnik BiH 80/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kabelske stopice i kabelske čahure Otvoreni ELEKTRO NABAVA d.o.o. Mostar 3.10.2011. 144.540,71 Službeni glasnik BiH 80/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava materijala za elektroenergetske objekte sa ugradnjom: MBTS 10(20) 0,4 kV; NN mreža 0,4 kV; SN kabel 10(20) kV na području DP Jug RJ Ravno (Ivanjica) Otvoreni Dalekovod d.o.o. Mostar 10.10.2011. 482.592,40 Službeni glasnik BiH 82/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nadogradnja SCADA sustava centralne komande i agregata - HE Mostar Otvoreni Energocontrol Zagreb d.o.o. Hrvatska 8.9.2011. 237.848,48 Službeni glasnik BiH 82/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Samonosivi kabelski snop Otvoreni TT KABELI d.o.o. Široki Brijeg 29.9.2011. 608.193,00 Službeni glasnik BiH 84/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Specijalističko godišnje održavanje hidrometeorološkog sustava u periodu od 12 mjeseci Otvoreni EXOR SYSTEMS d.o.o. Mostar 27.9.2011. 159.950,00 Službeni glasnik BiH 84/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Izvođenje nepredviđenih radova na sanaciji dovodnog kanala i gornjeg kompenzacijskog kanala CHE Čapljina Pregovarački Konzorcij: GP TOMING d.o.o. , PUŠINA d.o.o. i GEOTEHNIKA 94 d.o.o. Grude, Mostar 23.9.2011. 129.780,00 Službeni glasnik BiH 84/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Održavanje softvera AMR centra Otvoreni Dalekovod d.o.o. Mostar 23.9.2011. 29.880,00 Službeni glasnik BiH 84/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Specijalističko godišnje održavanje hidrometeorološkog sustava u periodu od 12 mjeseci Otvoreni EXOR SYSTEMS d.o.o. Mostar 27.9.2011. 159.950,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Izgradnja poslovnog objekta s partnerom u Tomislavgradu Otvoreni Konzorcij: KROR d.o.o. Posušje (voditelj), DALEKOVOD d.o.o. Mostar (član) i I.P.N. d.o.o. Posušje (član) Posušje 11.10.2011. 1.796.190,59 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Izvođenje nepredviđenih radova na sanaciji dovodnog kanala i gornjeg kompenzacijskog kanala CHE Čapljina Pregovarački Konzorcij: GP TOMING d.o.o. , PUŠINA d.o.o. i GEOTEHNIKA 94 d.o.o. Grude, Mostar 23.9.2011. 129.780,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Održavanje softvera AMR centra Otvoreni Dalekovod d.o.o. Mostar 23.9.2011. 29.880,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Izvođenje građevinskih radova za uređenje skladišnog prostora Poslovnice Elektro Čitluk Otvoreni TEMPO-VRANICA d.d. Mostar Mostar 11.10.2011. 27.100,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kabelski spojni i montažni pribor Otvoreni ELEKTRO NABAVA d.o.o. Mostar 26.10.2011. 890.629,65 Službeni glasnik BiH 88/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava materijala za elektroenergetske objekte sa ugradnjom: svođenje SN kabela; zamjena MBTS 10(20)/0,4 kV i SN postrojenja na području DP Jug-Poslovnica Mostar (Brodomerkur) Otvoreni Energocontrol d.o.o. Mostar 21.10.2011. 539.143,12 Službeni glasnik BiH 88/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Štitnik za kabel, juvidur cijevi, plastične rebraste cijevi, tablice upozorenja Otvoreni Elektro-Milas d.o.o. Ljubuški 3.11.2011. 233.983,40 Službeni glasnik BiH 90/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Održavanje strojeva za kuvertiranje Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 18.10.2011. 35.687,00 Službeni glasnik BiH 92/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Građevinski radovi za sanaciju zgrade Poslovnice Elektro Čitluk Otvoreni MARUŠIĆ d.o.o. Jajce 18.10.2011. 108.527,00 Službeni glasnik BiH 92/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 1: Nabava Mobil ulja Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 10.11.2011. 29.813,18 Službeni glasnik BiH 92/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 2: Nabava INA ulja Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 10.11.2011. 39.081,89 Službeni glasnik BiH 92/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 3: Nabava Shell ulja Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 10.11.2011. 50.270,53 Službeni glasnik BiH 92/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Izvođenje nepredviđenih radova na remontu turbine i sanacija kavitacijskih oštećenja na turbini br. 3 HE Mostar Pregovarački LITOSTROJ POWER d.o.o. Slovenija 28.10.2011. 74.516,00 Službeni glasnik BiH 92/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Energetski srednjenaponski kablovi do 35 kV Otvoreni Dalekovod d.o.o. Mostar 2.12.2011. 245.492,00 Službeni glasnik BiH 98/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava informatičke opreme, faksova i kopir aparata Otvoreni NET d.o.o. Mostar 2.12.2011. 359.255,48 Službeni glasnik BiH 98/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Izrada studije: Prijelaz distribucijske mreže u JP EP HZ HB d.d. Mostar sa 10 kV na 20 kV pogonski napon i perspektiva prelaska distribucijske mreže na 20 kV pogonski napon Otvoreni Energetski institut Hrvoje Požar Hrvatska 17.11.2011. 100.291,50 Službeni glasnik BiH 100/11