JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Nabavka zelenog hirurškog veša za potrebe JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka Otvoreni 6. NOVEMBAR d.o.o. Zvornik 1.9.2015. 126.646,00 SG 72/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Popravak i održavanje motornih vozila za potrebe Odjeljenja transporta Otvoreni Lada auto d.o.o. Banja Luka 10.9.2015. 0,45 SG 74/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 2 - Proteza za otosklerozu Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 14.9.2015. 27.000,00 SG 76/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 4 - Tubinger aeracione cjevčice sa žicom 1,25 mm; titanijumske Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 14.9.2015. 19.000,00 SG 76/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 1 - Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za određivanje acidobaznog statusa za aparate SIEMENS RP 405 i RP 500 Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 22.9.2015. 92.596,00 SG 77/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 2 - Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za određivanje acidobaznog statusa za aparate SIEMENS RP 405 i RP 500 Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 22.9.2015. 100.560,00 SG 77/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 1 - Flasteri mikroporni Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 16.9.2015. 12.888,00 SG 77/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 2 - Flasteri svileni Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 16.9.2015. 28.215,53 SG 77/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 3 - Flasteri zinc oxide Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 16.9.2015. 29.263,66 SG 77/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 4 - Gipsani podlošci Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 22.9.2015. 15.920,00 SG 77/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 5 - Zavoji gipsani Otvoreni CustomerCare24 d.o.o. Banja Luka 16.9.2015. 35.392,40 SG 77/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 6 - Vazelinske komprese Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 14.9.2015. 260,00 SG 77/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 7 - Vazelinske komprese Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 14.9.2015. 1.470,00 SG 77/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 8 - Vazelinske komprese Otvoreni CustomerCare24 d.o.o. Banja Luka 16.9.2015. 1.524,60 SG 77/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 9 - Vazelinske komprese Otvoreni CustomerCare24 d.o.o. Banja Luka 16.9.2015. 2.256,60 SG 77/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 10 - Turban zavoji Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 16.9.2015. 2.109,00 SG 77/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 11 - Celulozna vata Otvoreni CustomerCare24 d.o.o. Banja Luka 16.9.2015. 22.967,50 SG 77/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 12 - Zavoj Otvoreni CustomerCare24 d.o.o. Banja Luka 16.9.2015. 248,40 SG 77/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 13 - Zavoj pamučni, neelastični, utkani rub Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 22.9.2015. 21.400,00 SG 77/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 2 - Abdominalni dren br. 18 - 36, 100 % silkon; termosenzitivan; dužina 50 cm; atraumatski vrh; otvori sa strane Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 11.9.2015. 16.448,00 SG 79/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 8 - Sistem za klizmu izrađen od medicinskog PVC-a. Sistem sadrži posudu, crijevo i nastavke. Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 11.9.2015. 900,00 SG 79/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 9 - Hirurški skalpel nožić br. 10 - 24 Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.9.2015. 6.792,50 SG 79/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 14 - Urinarni kateter,Foley, zavijeni vrh ( Doufor ) dužina 40 cm, trožilni br.16-24, balon 5-15 ml Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 11.9.2015. 12.050,50 SG 79/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 17 - Ureteralne sonde, Tieman vrh br 4-7 Otvoreni OMNIA MEDIC d.o.o. Zenica 10.9.2015. 1.801,80 SG 79/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 18 - Uretralni Foley trožilni kateter balon 30-40 ml ravni vrh, Couvelaire Ch 20 -Ch 24 Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 11.9.2015. 27.130,00 SG 79/15