RMU Banovići d.d. Banovići

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
RMU Banovići d.d. Banovići Salama pileća-godišnja isporuka Otvoreni VIMES d.o.o. Visoko 29.11.2013. 117.500,00 Službeni glasnik BiH 2/14
RMU Banovići d.d. Banovići Izgradnja objekta za prikupljanje površinskih voda, tretmana površinskih voda i objekata za ispuštanje prečišćenih tehnoloških voda Otvoreni GPP Banovići d.o.o Banovići 14.11.2013. 247.375,62 Službeni glasnik BiH 2/14
RMU Banovići d.d. Banovići Gumene trake Otvoreni NS COPEX d.o.o. Srbija 12.12.2013. 470.697,87 Službeni glasnik BiH 4/14
RMU Banovići d.d. Banovići Nabavka mašine za čišćenje taložnih bazena za separaciju Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 7.1.2014. 650.000,00 Službeni glasnik BiH 4/14
RMU Banovići d.d. Banovići Kokošija pašteta Argeta za period od godine dana Otvoreni REDEX d.o.o. Banovići 7.1.2014. 169.400,00 Službeni glasnik BiH 4/14
RMU Banovići d.d. Banovići Opravka, revizija istosmjernih električnih mašina Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Banovići 29.11.2013. 250.000,00 Službeni glasnik BiH 20/14
RMU Banovići d.d. Banovići Nabavka elektrohidrauličnog bagera zapremine kašike 18 m 3 Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 21.1.2014. 7.054.598,39 Službeni glasnik BiH 20/14
RMU Banovići d.d. Banovići Slatki program Otvoreni REDEX d.o.o. Banovići 13.2.2014 194.410,00 Službeni glasnik BiH 20/14
RMU Banovići d.d. Banovići Originalni rezervni dijelovi za bager i utovarivač Liebherr Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 24.10.2013. 2.000.000,00 Službeni glasnik BiH 20/14
RMU Banovići d.d. Banovići MASTI I OSTALA SREDSTVA Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 7.1.2014. 266.990,00 Službeni glasnik BiH 36/14
RMU Banovići d.d. Banovići SVJEŽE TELEĆE, JAGNJEĆE MESO, BIFTEK JUNEĆI SVJEŽ, JESTIVI ORGANI I MESNE PRERAĐEVINE Otvoreni H.N.S.A. d.o.o. Travnik 10.4.2014. 134.110,00 Službeni glasnik BiH 36/14
RMU Banovići d.d. Banovići Hljeb Otvoreni MLIN I PEKARA d.d. Ljubače Tuzla 20.5.2014. 193.368,00 Službeni glasnik BiH 43/14
RMU Banovići d.d. Banovići Nabavka bezalkoholnih pića Otvoreni REDEX d.o.o. Banovići 20.5.2014. 173.665,00 Službeni glasnik BiH 43/14
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački NK JARUŠKE GORNJE Lukavac 30.4.2014. 1.000,00 Službeni glasnik BiH 43/14
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački UG BH TEMPO 09 Tuzla 9.5.2014. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 43/14
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački UG FK Srnica Treštenica Banovići 10.4.2014. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 43/14
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački TUZLANSKI SAJAM d.o.o. Tuzla 21.4.2014. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 43/14
RMU Banovići d.d. Banovići Fizičko obezbjeđenje imovine, objekata i prostora RMU Banovići d.d., Banovići Otvoreni A&M SECURITY d.o.o. Banovići 18.6.2014. 362.880,00 Službeni glasnik BiH 54/14
RMU Banovići d.d. Banovići Konzervirane mesne prerađevine od ribe Otvoreni REDEX d.o.o. Banovići 26.5.2014. 127.800,00 Službeni glasnik BiH 56/14
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački RTM-TV1 d.o.o. Mostar Mostar 14.5.2014. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački K.K. ABC BASKET Tuzla 26.6.2014. 1.800,00 Službeni glasnik BiH 56/14
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački UG Šahovski klub Banovići Banovići 9.5.2014. 4.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački UG FK Vrana Banovići Selo Banovići 8.4.2014. 8.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački KUD Litva Banovići 8.5.2014. 4.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački IOK TIGAR Banovići 8.4.2014. 4.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14