Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge štampanja CMS omota spisa predmeta Otvoreni Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 31.12.2014. 23.181,84 SG 06/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1 - Kancelarijski namještaj za potrebe ciljnih sudova Projekta unaprijeđenje efikasnosti pravosuđa Otvoreni Mira-Mar d.o.o. Foča 26.1.2015. 63.991,00 SG 08/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2 - Nabavka namještaja za potrebe VSTV BIH Otvoreni Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 15.1.2015. 9.561,23 SG 08/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1- Izvođenje radova na sanaciji šteta nastalih usljed poplava u Odjeljenju Osnovnog suda u Modriči smješteno u Šamcu Otvoreni Gradnja invest 2 d.o.o. Odžak 17.2.2015. 187.912,04 SG 24/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2- Izvođenje radova na sanaciji šteta nastalih usljed poplava u Odjeljenju Općinskog suda u Zavidovićima smješteno u Maglaju Otvoreni Arcon-in d.o.o. Zenica 17.2.2015. 111.926,87 SG 24/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3- Izvođenje radova na sanaciji šteta nastalih usljed poplava u Općinskom sudu u Kaknju Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 26.2.2015. 111.452,12 SG 24/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 4- Izvođenje radova na sanaciji šteta nastalih usljed poplava u Općinskom sudu u Sanskom Mostu Otvoreni Dinalsa d.o.o., OSDIN d.o.o. Sarajevo, Ilidža 20.2.2015. 10.065,30 SG 24/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 5- Izvođenje radova na sanaciji šteta nastalih usljed poplava u Općinskom sudu u Lukavcu Otvoreni Astra plan d.o.o. Brčko Brčko 17.2.2015. 4.044,70 SG 24/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1 - Izvođenje radova na adaptaciji zgrade Osnovnog suda u Zvorniku obuhvata stolarske radove, fasaderske radov3e, keramičarske radove i molersko farbarske radove Otvoreni GTR d.o.o. društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge Mostar 8.4.2015. 126.372,14 SG 32/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3 - Izvođenje radova na apataciji zgrade Općinskog suda u Čapljini obuhvata Izolaterske, limarske, bravarske, fasaderske, molerske radove Otvoreni MIP d.o.o. društvo za građevinarstvo Mostar 6.4.2015. 62.748,00 SG 32/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1- Audio-video oprema za Općinski sud u Mostaru Otvoreni AUDIO VIDEO CONSULTING d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.4.2015. 15.888,90 SG 36/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2- Audio-video oprema za tehničku podršku sudskih ročišta u Sudu BiH Otvoreni AUDIO VIDEO CONSULTING d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.4.2015. 15.100,00 SG 36/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3- Audio-video oprema za Općinski sud u Mostaru i Osnovni sud u Prijedoru Otvoreni AUDIO VIDEO CONSULTING d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.4.2015. 75.262,50 SG 36/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2- Izvođenje radova na sanaciji krova zgrade Kantonalnog suda u Novom Travniku Otvoreni GTR d.o.o. društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge Mostar 4.5.2015. 29.666,85 SG 41/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka novih radova na rekonstrukciji i dogradnji postojećeg devastiranog objekta IV Osnovne škole u Mostaru za potrebe Općinskog suda u Mostaru Pregovarački MIP d.o.o. društvo za građevinarstvo Mostar 13.5.2015. 61.873,00 SG 41/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka vozila Otvoreni Triab d.o.o. Sarajevo 14.5.2015. 42.954,70 SG 43/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1- Računari za potrebe Osnovnog suda u Prijedoru Otvoreni BISCOMMERCE d.o.o. Banja Luka 15.5.2015. 14.430,00 SG 43/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2- Štampači i skeneri za potrebe Osnovnog suda u Prijedoru Otvoreni COMPUTING SYSTEMS d.o.o. Banja Luka 15.5.2015. 22.853,00 SG 43/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Izvođenje novih radova na sanaciji šteta nastalih usljed poplava u Odjeljenju Osnovnog suda u Modriči smješteno u Šamcu Pregovarački Gradnja invest 2 d.o.o. Odžak 25.5.2015. 34.282,67 SG 45/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Izvođenje novih i dodatnih radova na rekonstrukciji i nadogradnji potkrovne etaže na zgradi Osnovnog suda u Prijedoru Pregovarački MB MODUL Prijedor 13.5.2015. 160.324,82 SG 45/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Izvođenje radova na sanaciji šteta nastalih uslje dpožara u zgradi Osnovnog suda u Trebinju Pregovarački Herc gradnja Trebinje 22.5.2015. 27.687,90 SG 47/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Odjeljenja Osnovnog suda u Modriči smješteno u Šamcu; Otvoreni KRANING PURAČIĆ d.o.o. Lukavac 18.5.2015. 29.728,52 SG 47/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Odjeljenja Općinskog suda u Zavidovićima smješteno u Maglaju Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 18.5.2015. 10.170,00 SG 47/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Općinskog suda u Kaknju Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 18.5.2015. 29.814,00 SG 47/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 4 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Okružnog privrednog suda u Doboju; Otvoreni HAFELEBH d.o.o. Gračanica 14.5.2015. 12.182,00 SG 47/15