Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Vizuelne komunikacije- obilježavanje prostora,disciplina, naziva, izrada natpisa OJ itd. Otvoreni BLUE RIVER d.o.o. Sarajevo 9.5.2012. 25.000,00 Službeni glasnik BiH 36/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Servisiranje aparata Carl Zeiss na Klinici za neurohirurgiju Pregovarački Mediline d.o.o. Sarajevo 5.4.2012. 18.588,65 Službeni glasnik BiH 38/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Lopinavir+Ritonavir caps. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 22.5.2012. 176.256,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Zidovudin caps. Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 22.5.2012. 165.312,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Stavudin caps. Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 22.5.2012. 51.256,13 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Lamivudin film tabl. Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 22.5.2012. 52.142,40 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5: Abacavir tbl. Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 22.5.2012. 169.171,20 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6: Tenofovir film tbl. Otvoreni Farmis d.o.o. Sarajevo 22.5.2012. 28.800,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7: Nevirapin tabl. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 22.5.2012. 11.520,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8: Efavirenz caps. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 22.5.2012. 92.880,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Lamivudin+Zidovudin film tabl. Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 22.5.2012. 461.376,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10: Tenofovir Emtricitabin tbl. Otvoreni Farmis d.o.o. Sarajevo 22.5.2012. 108.000,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Standardne igle za punkciju Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.3.2012. 2.640,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Shiba igle Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 16.3.2012. 4.550,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Igle za PH biopsiju Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 16.3.2012. 16.800,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Biopsijske igle za BARD MAGNUM pištolj, koaksijalne igle, žica za lokalizaciju lezija dojki Otvoreni MEDI-FREY d.o.o. Sarajevo 16.3.2012. 69.920,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7: Zaštitna oprema Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 16.3.2012. 4.430,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8: Zaštitne rukavice sa sadržajem olova sterilne Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 16.3.2012. 4.500,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Zaštitne naočale sa postraničnom zaštitom integriranom u drške Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 16.3.2012. 2.820,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11: Zaštitna oprema za aparate i pacijente II Otvoreni MEDITRADE 96 d.o.o. Sarajevo 16.3.2012. 17.824,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12: Držač za špricu kod PAB Otvoreni OMNIA MEDIC d.o.o. Zenica 16.3.2012. 555,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 13: Stopcocks Otvoreni OMNIA MEDIC d.o.o. Zenica 16.3.2012. 3.200,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 14: Sredstvo za zatvaranje mjesta punkcije arterije Otvoreni MEDI-FREY d.o.o. Sarajevo 16.3.2012. 2.600,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 15: Piton Y-adaptor kit Otvoreni MEDI-FREY d.o.o. Sarajevo 16.3.2012. 422,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 16: Indeflatori Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.3.2012. 6.900,00 Službeni glasnik BiH 45/12